‘Onderscheid tussen verborgen en zichtbaar gebrek: verificatieplicht van de koper’

Na goedkeuring door de koper kan de verkoper niet langer aansprakelijk gehouden worden voor zichtbare gebreken van het vastgoed.

Gepubliceerd op 08-03-2019

De koper kan na de verkoop niet meer klagen over een gebrek dat zichtbaar was op het tijdstip van de verkoop.

Bijgevolg heeft de koper enkel bij verborgen gebreken de mogelijkheid om zich tegen de verkoper te keren door middel van de rechtsmiddelen waarin de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek voorzien.

zichtbaar gebrek versus verborgen gebrek

Of het gebrek in kwestie al dan niet verborgen is, is een feitenkwestie die aan het oordeel van de rechter wordt voorgelegd.

De rechter zal het criterium hanteren van het aandachtige maar normale onderzoek dat onmiddellijk na de inbezitneming van het goed door de normaal zorgvuldige en bekwame koper wordt uitgevoerd.

Auteur: Pierre-François van den Driesche

Pierre-François van den Driesche

Pierre-François van den Driesche is voornamelijk werkzaam op het gebied van handels- en vennootschapsrecht en zowel burgerlijk- als handelsverbintenissenrecht, dat hij ook doceert, en in het bijzonder op het gebied van vastgoed- en bouwrecht.

Hij is sinds 2004 advocaat, nadat hij als onderzoeker aan het Europacollege en als bedrijfsjurist werkte. 

Sinds 2008 oefent hij parallel ook een academische activiteit uit als gastonderzoeker economisch recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en als docent, eerst in handelsrecht aan EPHEC van 2012 tot 2016 en, sinds 2017, in vennootschapsrecht aan de Universiteit van Bergen (UMons), nadat hij er van 2006 tot 2012 de praktische werkzaamheden inzake bijzonder contractenrecht had begeleid.

Hij behaalde zijn diploma rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL) en een specialisatie in Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Hij studeerde ook in de Verenigde Staten en in Mexico.

Pierre-François van den Driesche is vennoot-oprichter van het kantoor OAK.

  674