Nieuwe erfregels

Op 1 september 2018 treedt de nieuwe Erfwet in werking. Hélène Casman bespreekt de nieuwe erfregels rond 5 grote thema's. Haar bijdrage is verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) nr. 377 van 28 februari 2018. 

Gepubliceerd op 28-02-2018

casman-hélène-2
Hélène Casman
njw-377

Op alle nalatenschappen die vanaf 1 september 2018 openvallen, zullen nieuwe erfregels toegepast worden. Het gaat vooral om regels die rond 5 grote thema’s toegelicht kunnen worden:

  • de schenkingen die de kinderen hebben gekregen en die ze in de nalatenschap in rekening moeten brengen (inbrengregels)
  • de nieuwe regels over de reserve van de kinderen (inkortingregels)
  • de rechten van de langstlevende echtgenote (vruchtgebruik, omzetting en ontneming daarvan)
  • de rechten van ascendenten (hun reserve is door een onderhoudsvordering vervangen)
  • de erfovereenkomsten of overeenkomsten over een niet opengevallen nalatenschap (veel ruimer toegelaten dan voorheen).

Eén en ander volgt uit de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft. Deze wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017.

De bijdrage van Hélène Casman over de nieuwe erfregels is als volgt ingedeeld:

I. Toepassing in de tijd

II. Kinderen
    A. Kinderen blijven de ‘evidente’ erfgenamen van hun overleden ouder
    B. Gelijkheid tussen de kinderen blijft de regel
    C. Waardering van schenkingen
    D. Wijze van inbreng
    E. Wat met ‘oude’ schenkingen?
    F. De bijzondere inbrengregels bij generatiesprong
    G. Gelijkheid tussen de kinderen is geen dwingende regel
    H. Reserve van de kinderen is dus behouden, maar herleid tot de helft van het vermogen
    I. Uitzonderlijk behoud van de inkorting in natura
    J. Toegelaten verzaking aan de inkorting (art. 918 BW nieuw)


III. De langstlevende echtgenote
    A. Erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende echtgenote (LLE)?
    B. Afschaffing van de inbreng
    C. Wat er verandert met betrekking tot de omzetting van vruchtgebruik van de LLE
    D. Wat er verandert met betrekking tot de reserve van de LLE
    E. Ontneming van de reserve van de LLE

IV. Ascendenten

V. Erfovereenkomsten
    A. Overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen
    B. Principieel behoud van het verbod en nieuwe uitzonderingen op het verbod
    C. Wat met de erfovereenkomsten onder bezwarende en bijzondere titel?
    D. Geldigheidsvereisten voor de uitzonderlijk toegelaten erfovereenkomsten
    E. Globale erfovereenkomst of familiaal pact
    F. Opname van de erfovereenkomsten in CRT

 

Bron: Hélène CASMAN, “Nieuwe Erfwet. Een kennismaking”, NjW 2018, afl. 377, 134-146.

  758