Maximale begunstiging van de langstlevende partner

De wet van 22 juli 2018 inzake de hervorming van het huwelijksvermogensrecht zorgde voor een huwelijksvermogensrechtelijk neutraal en verruimd erfrecht voor de langstlevende echtgenoot. Toch wensen echtgenoten vaak de overgang van hun vermogen zelf te regelen en willen ze elkaar maximaal begunstigen in geval van overlijden.

Gepubliceerd op 09-12-2020

ringen_bruiloft

1. Huwelijksvoordelen binnen het stelsel van scheiding van goederen

Ook echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen kunnen met betrekking tot hun onverdeelde goederen afspraken maken in hun huwelijkscontract over  de verdeling bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot.

2. Het beding van aanwas

Het beding van aanwas is een nuttig instrument om de overgang van vermogen bij overlijden van één van de (al dan niet gehuwde) partners te organiseren. Een beding van aanwas kan evenwel enkel worden gesloten met betrekking tot eigen (al dan niet in onverdeeldheid aangehouden) goederen. Uit verschillende voorafgaande beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst blijkt dat enige voorzichtigheid aan de orde is bij een uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen of een wijziging van een gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding goederen gevolgd door het sluiten van een beding van aanwas.

3. Een ongelijke uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen in extremis

Wat indien één van de echtgenoten terminaal ziek is en men bijgevolg met (quasi) zekerheid weet wie van beiden eerst zal overlijden? Er kan worden gedacht aan een ongelijke uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen.

4. Wat met ongehuwde partners?

Moeten zij huwen om elkaar overlevingsrechten toe te kennen?

Auteurs

LABEEUW en E. BEEKEN, “Het versterken van de positie van de langstlevende echtgenoot/partner – Een fiscale update” in H. CASMAN en M. VAN LOOK (eds.),  Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2020, 37 p.

beeken

Eline Beeken - Advocaat bij Cazimir Advocaten

 

labeeuw

Nathalie Labeeuw  - Advocaat bij Cazimir Advocaten

  841