Levenseinde

In de Reeks Notariële Praktijkstudies verscheen een boek van Christophe Lemmens over voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde.

Gepubliceerd op 04-03-2020

herfst

Aan deze thematiek wordt terecht steeds vaker aandacht besteed, nu mensen steeds vaker wilsonbekwaam zullen worden. Het feit dat men nu ook in een zorgvolmacht regelingen kan opnemen voor toekomstige medische beslissingen, onderstreept het belang van wilsverklaringen nog verder.

In de praktijk worden wilsverklaringen echter maar stiefmoederlijk behandeld. Ze worden door zorgverleners om allerhande redenen al gauw in twijfel getrokken. Het resultaat hiervan is dat het recht op zelfbepaling van de declarant onder druk komt te staan.

In dit boek geeft Christophe Lemmens een overzicht van hoe moet worden omgegaan met patiënten die wilsonbekwaam zijn en bespreekt hij de mogelijkheden om aan zorgplanning te doen. De verschillende types van wilsverklaringen worden hierbij een voor een en uitvoerig besproken. Per wilsverklaring maakt de auteur een onderscheid naargelang de levensfase: de fase van opstelling, de tussenfase en de fase van uitvoering. Niet alleen de wilsverklaringen bij leven komen aan bod, maar ook de wilsverklaringen die pas na het overlijden van een persoon uitgevoerd worden.

Doorheen dit boek wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van de naasten van de patiënt en van de notaris. Op het einde reikt de auteur verschillende modellen aan die in de praktijk gebruikt kunnen worden.

De auteur

lemmens-christophe

Christophe Lemmens is gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen (Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC)), advocaat en effectief lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE).

  444