Het Notarieel Wetboek bestaat 25 jaar!

We spraken met ere-notaris André MICHIELSENS, editor van het Notarieel wetboek.

 

Gepubliceerd op 12-10-2018

Andre Michielsens
André Michielsens

Wat zijn volgens u de belangrijkste ontwikkelingen in het notariaat in die 25 jaar?

Er is om te beginnen een nieuwe notariswet. Verder zijn er enorm veel regionale wetgevingen bijgekomen. Vooral de Vlaamse Codex Fiscaliteit is een belangrijk punt. De wijzigingen erfrecht, huwelijksgoederenrecht en de invoering van het wetboek economisch recht, dat zijn allemaal wijzigingen in de loop van die 25 jaar.

U zegt dat de regionalisering een belangrijk punt is. Heeft die regionalisering van de wetgeving eigenlijk doorgedreven consequenties voor het notariaat?

Ja, heel veel omdat stedenbouw, bodemsanering, milieu, geregionaliseerde materies zijn en dus moet de notaris daar rekening mee houden voor alle akten van verkoop en akten die betrekking hebben op gronden en gebouwen die in een bepaalde regio gelegen zijn. Er zijn enorm belangrijke wetgevingen die het heel complex maken.

Ik heb begrepen dat het wetboek nu in drie boekdelen is. Heeft dit te maken met het steeds maar ingewikkelder worden van de wetgeving?

Het heeft daarmee te maken. Het heeft ook voor een heel groot deel juist te maken met die regionalisering. Waar er vroeger slechts één wetgeving moest worden opgenomen, moeten er nu drie worden opgenomen. In de nieuwe uitgave, de 25e uitgave, zal voor het  bestuursrecht een deel federale wetgeving en gemeenschapswetgeving zijn en dan nog een deel per regio. Dat hele wetboek wordt complex en uitgebreid.

Denkt u dat dit gevolgen heeft voor de opleiding notariaat?

Ze wordt zeker niet eenvoudiger. Maar de studenten worden in de opleiding notariaat steeds meer en meer geconfronteerd met nieuwe wetgeving. Om goed en wel afgestudeerd te zijn, zijn er een aantal zaken die ze in de bachelor geleerd hebben, achterhaald. Ze moeten dus nu al tijdens de studie voortdurend bijscholen in de materie die ze al hebben afgelegd. Zo ingewikkeld is het aan het worden.

Hoe zag uw werk er vroeger uit in vergelijking met nu?

Vroeger was het in principe iets eenvoudiger. Er was minder regelgeving. Tegenwoordig is er zoveel regelgeving. Daar komt bij dat niet enkel de omvang van de wetgeving, maar ook de literatuur enorm is toegenomen.

Hoe ziet u de toekomst van uw job nog evolueren?

Het verslag van de experten over de toekomst van het notariaat is verschenen op de website van minister Geens. Je zal vinden dat het een hele evolutie is, maar de belangrijkste evoluties zijn natuurlijk dat men naar een nieuwe vorm van samenwerking gaat, dat men meer en meer digitaliseert, dat men probeert aan nieuwe eisen te voldoen. De Europese wetgeving heeft een invloed, dus de uitdaging van de job is mooi maar complex. Het is een enorm veeleisend beroep geworden.

Waarover bent u het meest tevreden in uw samenwerking met Wolters Kluwer?

Het menselijke aspect. De grootste meerwaarde blijven voor mij de medewerkers waar ik mee te maken heb. Ik blijf altijd vinden dat de mensen waar je mee werkt de meerwaarde is.

  706