Hervorming verkooprecht in Vlaams Gewest

Een decreet van 18 april 2018 hervormt het verkooprecht van onroerende goederen in het Vlaams Gewest. Onder meer wordt het klein beschrijf afgeschaft. Birgit Medaer bespreekt de wijzigingen in een bijdrage die verschenen is in Nieuwsbrief Registratierechten.

Gepubliceerd op 23-08-2018

De auteur bespreekt de hervorming van het verkooprecht in het Vlaams Gewest ingevolge het decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting van 18 april 2018 (BS 28 mei 2018) en de standpunten die de Vlaamse belastingdienst heeft gepubliceerd op haar website tot en met 29 mei 2018 in deze materie.

Voor koopovereenkomsten gesloten vanaf 1 juni 2018, schaft de hervorming het verlaagd tarief van 5 % voor bescheiden woningen (klein beschrijf) af. Om het te vervangen door drie nieuwe verlaagde tarieven van 7 %, 6 % en 1 %, in vier onderscheiden omstandigheden. In drie van de vier omstandigheden dient de koper zijn inschrijving te nemen op het adres van het aangekochte goed en komen investeringseigendommen niet in aanmerking voor het de nieuwe verlaagde tarieven. Dit is zo voor het verlaagd tarief van 7 % voor de enige woning; het verlaagd tarief van 6 % voor de koper die een ingrijpende energetische renovatie uitvoert aan de enige woning en voor het verlaagd tarief van 1 % voor een koper van een beschermd monument die er zijn eigen woning van maakt, mits de koper een investeringsplicht naleeft. Slechts in één hypothese komen ook investeringseigendommen in aanmerking voor een nieuw verlaagd tarief. De aankoop van een woning met de bedoeling om deze binnen een termijn van drie jaar na de aankoop voor ten minste negen jaar ter beschikking te stellen aan een sociaal verhuurkantoor komt ook in aanmerking voor het verlaagd tarief van 7 %.

Naast de invoering van drie nieuwe verlaagde tarieven schaft de hervorming ook het renovatie- en verhoogd abattement af. In de plaats komt een rechtenvermindering van 4.800,- euro (6 %) of 5.600,- euro (7% ) indien de belastbare grondslag niet meer bedraagt dan 200.000,- euro. Deze maximale belastbare grondslag wordt opgetrokken naar 220.000,- euro voor woningen gelegen in bepaalde kernsteden en in de Vlaamse rand rond Brussel.

De meeneembaarheid blijft behouden, maar het maximaal meeneembaar bedrag is onder het nieuwe recht wel indexeerbaar.  

De voorwaarden van deze verlaagde tarieven en nieuwe rechtenvermindering, alsook meer informatie over het tijdstip en de wijze van berekening van de indexatie van het maximaal meeneembaar bedrag, wordt nader besproken in de tekst. Ook de overgangsmaatregelen worden beknopt toegelicht.

Birgit Medaer is notarieel jurist.

Bron: Birgit MEDAER, “De hervorming van het verkooprecht in het Vlaams Gewest, Nieuwsbrief Registratierechten 2018, nr. 2, p. 1-24.

  826