Handboek Verblijfsrecht

Handboek VerblijfsrechtHet Handboek Verblijfsrecht is verschenen. Dit handboek geeft een overzicht en een update van de verblijfsregelgeving tot en met de recente wetswijziging van juli 2016. De auteurs zijn Steven Bouckaert, Petra Baeyens en Nik Vanderscheuren. 

Wat is een langdurig ingezetene eigenlijk? Onder welke voorwaarden mag de buitenlandse echtgenoot van een Belg een verblijfskaart krijgen? Hoe registreer ik naam, geboortedatum enzovoort van een vreemdeling die in België aankomt? Voor welke verblijfsaanvragen moet er precies betaald worden en hoeveel?

Dit zijn maar enkele vragen waarmee gemeente- en andere ambtenaren, advocaten en sociale dienstverleners worden geconfronteerd. Begrijpelijk want de voorbije periode is het verblijfsrecht meer dan ooit in beweging.

Daarom geeft dit Handboek Verblijfsrecht een overzicht en update van de verblijfsregelgeving tot en met de recente wetswijziging van juli 2016.

Het handboek combineert een juridisch-technische toelichting van het verblijfsrecht en de vereiste achtergrondduiding met een uiterst praktische insteek. Zo komen in het handboek tal van bondige procedureschema’s voor die loketmedewerkers snel de vereiste informatie aanreiken.

Gezien de nauwe verwevenheid tussen de verblijfsregelgeving en de wetgeving over de bevolkingsregistratie, koppelt het handboek ook de concrete toepassing van de verblijfswetgeving aan de uitvoering van de regelgeving over de gemeentelijke registers.Steven Bouckaert is rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee en gastdocent aan de KU Leuven.
Petra Baeyens is juriste asiel- en vreemdelingenrecht.
Nik Vanderscheuren is verantwoordelijke loket migratie dienst burgerzaken (Stad Gent).

Bron: Steven BOUCKAERT, Petra BAEYENS en Nik VANDERSCHEUREN, Handboek Verblijfsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 714 p.

Hier kunt u het Handboek Verblijfsrecht bestellen.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over verblijfsrecht.


Gepubliceerd op 02-12-2016

  295