Goederenrecht

SAGAERT VincentHet goederenrecht is een rechtstak die volop in beweging is. Dit boek, geschreven door Vincent Sagaert, is het nieuwe standaardwerk in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, nadat de professoren Derine, Van Neste van Vandenberghe bijna dertig jaar geleden in diezelfde reeks hun basiswerk schreven. Dit werk biedt een systematisch en vernieuwend overzicht van de klassieke leerstukken in het goederenrecht:

  • vermogen;
  • goederen;
  • eigendom;
  • vruchtgebruik;
  • erfdienstbaarheden;
  • erfpacht;
  • opstal;
  • ontstaan van zakelijke rechten;
  • overdracht van zakelijke rechten; en
  • uitdoving van zakelijke rechten.


Het werk combineert theorie met praktijkgerichte casussen. Het kadert het goederenrecht in het verbintenissenrecht, contractenrecht, zekerhedenrecht, administratief recht, mensenrechten, fiscaal recht, enz. Voor de praktijk van het vastgoedrecht en vermogensrecht is dit een niet te missen standaardwerk.

De stof is bijgewerkt tot 1 september 2013.


De auteur is hoogleraar (KU Leuven, KULAK en UA), gastdocent (UHasselt) en advocaat.

Bron: Vincent SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 785 p.

Klik hier voor meer informatie over het boek 'Goederenrecht' van Vincent Sagaert. 

Dit boek verschijnt ook als Jura Book.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over goederenrecht.Gepubliceerd op 04-04-2014

  509