Fotoverslag 20 jaar Tijdschrift voor Familierecht

Het Tijdschrift voor Familierecht bestaat twintig jaar en dat werd vrijdag 20 maart 2015 gevierd met een feestelijk seminar in het Veilinghuis Bernaerts in Antwerpen.


 

Professor Patrick Senaeve, die sinds de oprichting van het tijdschrift hoofdredacteur is, opende de studienamiddag. De redactieleden (Frank Buyssens, Charlotte Declerck, Frederik Swennen, Gerd Verschelden, Elisabeth Alofs, Ingrid Boone, Hilde Jacobs, Johan Du Mongh, Sven Mosselmans en Tim Wuyts) en enkele andere specialisten uit het familierecht (Febian Aps en Christine Van Roy) kregen ieder een kwartier de tijd om kritisch te reflecteren op recente ontwikkelingen in het ruime familierecht of stil te staan bij nieuwe te verwachten uitdagingen. Het resultaat was een dynamische namiddag, waarin een waaier van onderwerpen aan bod kwam, soms tegengestelde standpunten werden verdedigd, waarop het publiek graag reageerde.


 

Minister van Justitie Koen Geens hield de slotrede. Hij vertelde kort over wat er volgens hem de voorbije 20 à 40 jaar is veranderd. Door de razendsnelle maatschappelijke en technologische evoluties, lijkt het familierecht soms achter te lopen, ‘en het kan daarbij niet anders dan soms een klein beetje in de fout te gaan’. Maar, vervolgde hij, zowel in wetgeving als in rechtspraak wordt hard gewerkt om de nodige rechtszekerheid te bieden voor allerlei ‘nieuwe’ fenomenen zoals afstamming bij homofiele koppels, transseksualiteit, veelvuldig echtscheiden en nieuwe vormen van wettelijke en feitelijke samenwoning. Wat men ook doet, van een goede wetgever en rechter verwacht men volgens hem steeds bescherming.

Meer weten over Tijdschrift voor Familierecht?

De uiteenzettingen van de studienamiddag leest u in het jubileumnummer van T. Fam. (2015, afl. 2-3) en zijn eveneens terug te vinden op Jura.

 20jaarTFAM-1

20jaarTFAM-2

 20jaarTFAM-3bis

TFAM-4

TFAM-5

TFAM-6

TFAM-7

TFAM-8

TFAM-9 

TFAM-10

TFAM-11

TFAM-12

TFAM-13

 TFAM-14

TFAM-15

 TFAM-16

TFAM-17

TFAM-18

TFAM-19

TFAM-20

TFAM-21

TFAM-22

TFAM-23

Gepubliceerd op 27-03-2015

  527