Estate Planning - permanente vorming

PERMANENTE VORMING VOOR (KANDIDAAT-)NOTARISSEN, NOTARIËLE JURISTEN, ADVOCATEN EN PERSONEN WERKZAAM IN DE FISCALE, FINANCIËLE OF VERZEKERINGSSECTOR

Na de geslaagde edities van de voorbije jaren, organiseert de Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit
Brussel opnieuw haar Permanente vormingscyclus Estate Planning (PEP): een reeks van permanente vormingsavonden die op postacademisch niveau het domein van de vermogensplanning uitdiepen. 

10 DONDERDAGEN VAN MAART TOT JUNI 2018 TELKENS VAN 18-21U

Gepubliceerd op 20-02-2018

michael-jasmund-534345-unsplash
(c) Michael Jasmund

Meerwaarde

Inhoudelijk heeft de Permanente vormingscyclus Estate Planning (PEP) een hele reeks troeven:

 • het overbrengen van gespecialiseerde kennis én praktijkgerichte competenties inzake vermogensplanning
  op een gevorderd niveau.
 • het hoogwaardig kwalitatief programma dat wordt mogelijk gemaakt dankzij de expertise van vooraanstaande
  docenten, zowel uit de academische wereld als uit het werkveld.
 • het actualiseren van kennis en best practices in familie- en familiaalvermogensrecht, relatievermogensrecht,
  (nieuw) erfrecht, schenkingen, testamenten, vennootschapsrecht, verzekeringsrecht, registratie- en erfbelastingen, inkomensfiscaliteit, IPR,…

Vormelijk staat de Permanente vormingscyclus Estate Planning (PEP) garant voor:

 • openheid voor deelnemers uit zeer uiteenlopende doelgroepen.
 • soepele en interactieve onderwijsvormen.
 • flexibiliteit: geïnteresseerden kunnen à la carte zelf hun opleiding samenstellen uit die lesmateries die hen in
  het bijzonder interesseren.
 • afgifte van een deelnameattest voor de bijgewoonde lessen.

Voor deze Permanente vormingscyclus Estate Planning (PEP) zal accreditatie aangevraagd worden voor notarissen
en advocaten.

Verschillende doelgroepen

De Permanente vormingscyclus Estate Planning (PEP) legt in sterke mate de focus op permanente vorming van
diverse doelgroepen. Voor elk luik wordt een volledig overzicht van de relevante civielrechtelijke en fi scale regels
gegeven. Dit vooraleer in te zoomen op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en
praktijkvoorbeelden.
Deze lessencyclus staat open voor (kandidaat-)notarissen, notariële juristen en advocaten, maar ook voor personen
met een economische of een andere achtergrond die in de fi scale, fi nanciële of verzekeringssector werken.
Kortom, voor elkeen met interesse in een doorgedreven juridische opleiding inzake vermogensplanning.

  459