Erfbelasting anno 2015

Nathalie LabeeuwOp 26 november 2015 vindt in Sint-Niklaas een themadag ‘Successie- en registratierechten’ plaats. Nathalie Labeeuw, één van de sprekers tijdens deze themadag, zal er onder meer spreken over erfbelasting anno 2015 en overdracht van onroerende goederen tussen echtgenoten of partners. Klik hier voor een video-interview met de spreker.

Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zelf de successie- en registratierechten en daarom maakt de hele regelgeving van het ‘Vlaams Wetboek der Successierechten’ en het ‘Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten’ voortaan deel uit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Hoewel het grootste deel van de bestaande regelgeving over de successierechten ongewijzigd werd overgenomen, gebruiken we voortaan de term ‘erfbelasting’ voor zowel het successierecht als het recht van overgang (decreet van 19 december 2014) en noteren we toch een aantal nieuwigheden op het vlak van het belastbaar voorwerp, de belastingplichtigen, de belastbare grondslag, de tarieven, de verminderingen, de vrijstelling en de wijze van heffing.

Deze nieuwigheden in de VCF inzake erfbelasting en de standpunten van VLABEL inzake toleranties inzake schenk- en erfbelasting, zijn slechts twee van de topics die aan bod zullen komen op de jaarlijkse themadag ‘Successie- en Registratierechten’ die plaatsvindt op 26 november 2015 in Sint-Niklaas en georganiseerd wordt door M&D Seminars.

Daarnaast zal Nathalie Labeeuw een praktijkgerichte analyse geven over ‘Overdracht van onroerende goederen tussen echtgenoten/partners of naar de volgende generatie anno 2015’.

De overdracht van een onroerend goed tussen echtgenoten of partners vindt in de meeste gevallen plaats na het overlijden van één van beide partners, want, wanneer zij bij leven geen specifieke schikkingen hebben getroffen, zal de wettelijke erfregeling zijn werking kennen. Maar echtgenoten of partners kunnen ook al tijdens hun leven aan successieplanning doen en de overdracht van onroerende goederen regelen, bijvoorbeeld door deze onder te brengen in een vennootschap en de aandelen te verdelen.
Nathalie Labeeuw legt hierbij de focus op de voornaamste basisprincipes die hierbij een rol spelen en de aandachtspunten nodig om het voordeel van de fiscale optimalisatie af te wegen ten opzichte van tal van burgerrechtelijke aspecten, onder het voetlicht brengen.

Nathalie Labeeuw is gespecialiseerd in successieplanning, familiaal vermogensrecht en internationaal privaatrecht. Zij adviseert hierbij over de overdracht van familiale ondernemingen en werkt vermogensplanningen uit bij cliënten met een complexe gezinssituatie, al dan niet met een internationaal karakter.

Tijdens deze themadag komen nog een aantal andere actuele topics aan bod, zoals de Kaaimantaks, en de overdracht van het familiebedrijf. De sessies worden gegeven door ervaren fiscalisten, waarbij in ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

Bekijk hier een video-interview met de Nathalie Labeeuw:
 
Nathalie Labeeuw is advocaat bij Cazimir.

Klik hier voor het programma van deze studiedag en om u in te schrijven.

De formule van deze themadag 'Successie- en registratierechten' is uitermate flexibel: elke deelnemer kan één of twee sessies naar keuze volgen.


Gepubliceerd op 05-11-2015

  58