Efficiënte gedwongen uitvoering: in natura of bij equivalent?

Helsen-FredericFrederic Helsen beantwoordt in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 30 april 2014 (afl. 301) de vraag hoe de gedwongen uitvoering van verbintenissen optimaal georganiseerd kan worden. Rechtsvergelijkend onderzoek reikt hiertoe eerst de mogelijke systemen aan, waarna rechtseconomisch onderzoek de meest efficiënte oplossing aanduidt. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

Functioneel bekeken zijn er in hoofdzaak twee systemen in gebruik, namelijk de gedwongen uitvoering in natura enerzijds, en die bij equivalente schadevergoeding anderzijds. Deze twee systemen worden met elkaar vergeleken vanuit drie rechtsstelsels; het Belgische en Amerikaanse recht, en het Draft Common Frame of Reference. De ultieme beoordeling op vlak van efficiëntie van deze systemen wordt overgelaten aan de rechtseconomie.

Om het meest efficiënte systeem te identificeren moeten drie vragen beantwoord worden. De eerste vraag is die naar de optimale begroting van de opgelegde prestatie. Het toekennen van zogenaamde perfect expectation damages blijkt op dit vlak de meest efficiënte strategie.
Vervolgens komt de vraag welke wijze van afdwinging deze perfect expectation damages het dichtst benadert. Uit de analyse blijkt dat de gedwongen uitvoering in natura, onder bepaalde voorwaarden, het meest geschikt is om deze optimale compensatie te bieden.
Ten slotte rijst de vraag welke wijze van afdwinging de meest efficiënte is. Het heeft immers weinig zin om voor de meest nauwkeurige oplossing te gaan, wanneer het toepassen hiervan buitensporige kosten met zich zou meebrengen. Ook hier echter, komt de gedwongen uitvoering in natura er het beste uit.

Concluderend kan men dus stellen dat de gedwongen uitvoering in natura, die als principe gehanteerd wordt in het Belgisch recht en het DCFR, de meest efficiënte aanpak is om verbintenissen af te dwingen.


De auteur is doctoraatsassistent, Instituut voor handels- en insolventierecht (KU Leuven).

Bron: Frederic HELSEN, “Uitvoering in natura of bij equivalent. Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische studie”, NjW 2014, afl. 301, 338-341.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden. 

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis het volledige artikel van Frederic Helsen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de tekst van Frederic Helsen ook integraal lezen via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over uitvoering in natura of bij equivalent.


 

Gepubliceerd op 30-04-2014

  708