Een vergelijkend overzicht van de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Gepubliceerd op 15-12-2020

In dit schema vindt u op een overzichtelijke manier:

  • een vergelijking van het instituut van de diverse samenlevingsvormen;
  • de gevolgen van deze samenlevingsvormen op vlak van het afstammingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, samenlevingsvermogensrecht, overeenkomsten tussen de partners en het regime van de dringende en voorlopige maatregelen;
  • een fiscale vergelijking in de verschillende gewesten van deze samenlevingsvormen op niveau van de successierechten, de schenkingsrechten, het verdeelrecht en het verkooprecht.

Opvallend hierbij is dat er niet alleen verschillende burgerrechtelijke en fiscale gevolgen ontstaan afhankelijk van de gekozen samenlevingsvorm, maar dat ook de fiscale gevolgen van een samenlevingsvorm kunnen verschillen naargelang het gewest dat in casu bevoegd is.

Over de auteurs

Liesbeth Franck en Elisabeth Janssens zijn beiden werkzaam op het kantoor Cazimir Advocaten in de materie van het familiaal vermogensrecht en vermogensplanning.

Liesbeth Franck

liesbeth-franck

Liesbeth Franck is Licentiaat in de rechten (UGent 2006) en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en consultancywereld. Sedert 2016 is zij verbonden aan de balie van Brussel. Liesbeth Franck werkt complexe planningen uit voor de families en vennootschappen die ze begeleidt en heeft steeds aandacht voor de persoonlijke wensen en onderlinge relaties die daarbij spelen. Bovendien is zij een voornaam spreker en docent in deze materie. 

Elisabeth Janssens

elisabeth-janssens

Elisabeth Janssens is Master in het Notariaat (UGent 2017) en Master in de Rechten (UGent 2016) en is sedert 2017 verbonden aan de balie van Brussel. Zij begeleidt cliënten bij hun vermogensplanning en legt zich daarnaast toe op vermogensrechtelijke procedures, meer in het bijzonder op vereffening-verdelingen van huwelijksvermogensstelsels en nalatenschappen. Tot slot is Elisabeth Janssens auteur van verschillende juridische artikelen.

  1075