Dwarsdoorsnede van het familieprocesrecht

Nieuwe editie! In 2017 verscheen de eerste editie na de hervorming van het familieprocesrecht van 2014, maar door de potpourriwetgeving was een nieuwe editie aangewezen.

Gepubliceerd op 07-07-2020

Met de op 1 september 2014 in werking getreden wet familie- en jeugdrechtbank werd het volledige familieprocesrecht radicaal hervormd. Door de oprichting van een familierechtbank werden alle familierechtelijke geschillen geconcentreerd en werden de procedureregels in zaken van familierecht in grote mate eengemaakt en verfijnd.

Het familieprocesrecht heeft op die manier een heel nieuwe dynamiek gekregen waarbij het instellen en behandelen van familiezaken anders verloopt dan vóór 1 september 2014. Er was dan ook behoefte aan een nieuw handboek waarin alle aspecten van het familieprocesrecht aan bod komen. Dit boek verscheen in een eerste editie in 2017 (Mechelen, Wolters Kluwer).

social-beeld

Dwarsdoorsnede

Een aantal hoofdstukken bieden een dwarsdoorsnede van een aspect van het procesrecht in familiezaken (o.m. volstrekte en territoriale bevoegdheid, internationale rechtsmacht, kamer voor minnelijke schikking, rol van het OM, persoonlijke verschijning, familiedossier, verstek, hoger beroep, gerechtskosten), de andere hoofdstukken analyseren exhaustief de rechtspleging m.b.t. een specifieke materie van het familierecht (o.m. echtscheiding, onherstelbare ontwrichting door onderlinge toestemming, voorlopige maatregelen, weigering van huwelijkssluiting en van aantekening wettelijke samenwoning, afstamming, kinderalimentatie, gerechtelijke vereffening-verdeling).

Potpourri

Met de potpourriwetten werden opnieuw belangrijke wijzigingen aangebracht zowel in het gemene procesrecht met weerslag op familiezaken, als in het specifieke familieprocesrecht, zodat anno 2020 een tweede, volledig herwerkte uitgave noodzakelijk was.

Deze tweede editie verwerkte naast de potpourriwetten ook de wet van 19 september 2017 tot bestrijding van frauduleuze erkenningen, de wet van 15 juni 2018 aangaande de minnelijke oplossing van geschillen in familiezaken en de wet van 14 oktober 2018 m.b.t. het rolrecht. Ook de talrijke arresten van het Grondwettelijk Hof uit de periode 2017-2020 in materies van het (familie)procesrecht werden verwerkt. Tevens werd een nieuw hoofdstuk gewijd aan de rechtspleging inzake weigering (voor)naamsverandering, ingevolge de overdracht van betwistingen dienaangaande naar de familierechtbank door de wet van 18 juni 2018.

Het handboek wordt afgesloten met een handige overzichtstabel waarin alle rechtsplegingen voor de familierechtbank opgelijst worden met vermelding van de karakteristieken.

  309