De EOT kreeg een upgrade

De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) onderging de laatste tijd heel wat wijzigingen. De lijst is indrukwekkend. Steven Brouwers beschrijft in een boek verschenen in de Reeks Notariële Praktijkstudies, wat er precies veranderd isU leest hier een korte samenvatting van de belangrijkste zaken die hij in dit boek behandelt.

Gepubliceerd op 11-07-2019

Er is de impact van de Erfwet, de Huwelijksvermogenswet, de Potpourri V, VI, VII en VIII-wet, de twee laatste wetten ook wel Waterzooi I en II-wet genoemd, de wet Administratie-Rechtszekerheid. En dan in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2019 als kers op de taart het koninklijk besluit van 22 april 2019 dat aan de ouders die overeenkomsten sluiten over de onderhoudsbijdragen voor hun kinderen heel wat verplichtingen oplegt.

Door al deze wetgevende initiatieven kwamen er onder andere wijzigingen op het vlak van:

 • de retroactieve werking van de echtscheiding voor wat de goederen van de echtgenoten betreft;
 • het erfrechtelijk beding in de regelingsakte en de begindatum van de uitwerking van dat beding;
 • de onterving van de langstlevende echtgenoot;
 • het wegvallen van de vereiste van een overeenkomst over de afzonderlijke verblijfplaatsen van de echtgenoten tijdens de procedure;
 • de expliciete vermelding dat partijen al dan niet afstand doen van de onderhoudsuitkering;
 • de voorlopige binding van de familierechtelijke overeenkomsten bij overstap naar de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting ;
 • de blijvende saisine met betrekking tot de overeenkomsten over de minderjarige kinderen ;
 • een regeling voor het voorafgaand overleg en akkoord over de buitengewone kosten;
 • een lijst van buitengewone kosten en de wijze van afrekening ervan;
 • de verplichting van de ouders om te rechtvaardigen hoe zij aan het alimentatiebedrag voor hun kinderen kwamen en hoe zij de parameters van art. 1321 Ger.W. invulden;
 • de verwijzing naar de mogelijkheid beroep te doen op DAVO en op de rechtsfiguur van de ontvangstmachtiging;
 • de samenstelling van het echtscheidingsdossier;
 • het procedureverloop dat in principe schriftelijk is;
 • de beperkte forumkeuze;
 • de wijziging van de terminologie.

 

Door al deze ingrepen kreeg de EOT een upgrade. Er is wel een probleem. De wetgever bracht de upgrade in stukken en brokken, soms in minuscule artikeltjes verspreid over verschillende wetten. De nieuwe EOT werd niet als een gestructureerd geheel behandeld. Het is lapwerk waarin notarissen, advocaten en bemiddelaars hun weg moeten vinden.

Mr. Steven Brouwers verwerkt al deze wijzigingen in zijn nieuwe editie van het boek ‘Echtscheiding door onderlinge toestemming’ in Reeks Notariële Praktijkstudies tot een verteerbaar geheel. Het boek is ingedeeld in vier hoofdstukken die elk een indeling volgen die op de praktijk afgestemd is:

HOOFDSTUK 1. VEREISTEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Inleiding
 2. De leeftijd
 3. Duur van het huwelijk
 4. Facultatieve boedelbeschrijving
 5. De overeenkomsten

HOOFDSTUK 2. PROCEDURE

 1. Schets van de procedure
 2. Samenstelling echtscheidingsdossier
 3. De procedure is schriftelijk
 4. Tussenkomst van de rechtbank en van de procureur des Konings
 5. Vonnis en rechtsmiddelen
 6. Afstand van de procedure

HOOFDSTUK 3. GEVOLGEN

 1. Ontbinding van het huwelijk en van het huwelijksvermogensstelsel
 2. De huwelijksvoordelen, de contractuele erfstellingen en de verzekeringen

HOOFDSTUK 4. MODELLEN

Bestel dit boek

  

De auteur

brouwers-steven

Steven Brouwers is advocaat.

  1173