De aangifte van nalatenschap uitgeklaard: interview met prof. Luc Weyts

In dit tweede deel van Notarieel Fiscaal Recht wordt het opmaken van een aangifte van nalatenschap behandeld, samen met de fiscale formaliteiten of procedures die naar aanleiding van het openvallen van een nalatenschap opduiken. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek met als titel 'De aangifte van de nalantenschap', gaf Luc Weyts een geschreven interview.

Gepubliceerd op 03-06-2020

Op deze en andere vragen formuleert prof. dr. em. Luc Weyts antwoorden in de vierde, volledig herwerkte editie van 'De aangifte van nalatenschap'. Met meer dan 30 jaar praktijkervaring als notaris en vanuit zijn rol als hoogleraar in het notariaat en fiscale vermogensbelastingen is hij de uitgelezen persoon om deze materie te duiden. LegalWorld interviewde hem naar aanleiding van de publicatie van deze titel.

Aan welke nood komt deze publicatie tegemoet?

Het boek focust op de vraag van de burger wat hij proactief kan doen om binnen de lijnen van het wettelijke aan correcte estate planning te doen. Bij hem heerst het gevoel dat vooral in rechte lijn en tussen partners de heffing van een erfbelasting/successierecht iets onrechtvaardigs inhoudt. Wat men zijn leven lang heeft opgebouwd, wenst men niet zomaar fiscaal geschonden aan de andere partner en volgende generatie te laten toekomen. De burger zoekt hierbij samen met zijn raadgever naar beproefde legale formules om wat opgespaard is, netjes te laten overgaan wanneer hij zelf de stap zet naar de eeuwige jachtvelden.

Wat maakt dit boek anders dan andere boeken over successierechten?

Dit boek richt zich vooral tot de notaris en tot iedereen die geroepen wordt een aangifte van nalatenschap op te maken. Centraal in dit werk staat de redactie van die aangifte in al haar facetten. Het boek volgt niet de klassieke indeling, die doorgaans bestaat uit een studie artikel per artikel van de codex of het wetboek. Het behandelt eerder de vragen die de jurist en de erfgenamen zich in de praktijk zullen stellen en geeft hierop antwoorden. De drie gewesten worden terzelfdertijd belicht, wat toelaat een nuttige onderlinge vergelijking te maken. Op die manier kan men nagaan op welk domein het ene gewest inventiever te werk is gegaan dan het andere. Het boek kenmerkt zich door een erg grondige verwijzing naar alle mogelijke rechtspraak, rechtsleer en oplossingen gegeven door de Juridische Dienst van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen.

Wat zijn de voornaamste wijzigingen in deze nieuwe editie?

Deze herwerking viseert twee essentiële zaken. In de eerste plaats bespreekt het alle nieuwigheden ingevolge het hervormde erfrecht en huwelijksgoederenrecht, die als toetssteen worden aangewend om alle nieuwe fiscale consequenties bij overlijden te beschrijven. Beide materies komen uitvoerig aan bod, precies omdat deze tak van de fiscaliteit als broer en zus fungeert met het het burgerlijk recht. In tegenstelling tot de vorige editie gaat deze tot in detail in op de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met de vele standpunten van Vlabel, en maakt het de vergelijking met de Brusselse en, in mindere mate, ook Waalse regeling, die beide nog sterk gelijken op de federale.

De auteur

weyts-luc

Luc Weyts is emeritus buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. 

  416