Beslag- en executierecht: rechtspraakoverzicht

 Brijs Stan  De Muynck Charlotte  Lindemans Rubben  De fauw Jasper

In het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR 2015, afl. 1) verscheen een overzicht van rechtspraak over beslag- en executierecht van de hand van Stan Brijs, Charlotte De Muynck, Rubben Lindemans en Jasper De fauw. Het overzicht beslaat de periode van 2008 tot en met 2014. Hierna vindt u een korte toelichting bij dit overzicht.

Lees het volledige artikel op Jura.


Een welgekomen overzicht

Alomvattende publicaties in het beslag- en executierecht op maat van de rechtspractici zijn schaars. Het vorige overzicht van rechtspraak in het Tijdschrift voor Privaatrecht van professor Dirix dateerde reeds van 2007. Het net gepubliceerde overzicht is daarom een welgekomen actualisering en biedt een houvast aan al wie in de praktijk te maken krijgt met het beslag- en executierecht.

Talrijke recente ontwikkelingen

Zeven jaar rechtspraak leverde de auteurs ruim genoeg stof op om een tweehonderd bladzijden tellend overzicht te vullen, vergezeld van honderden referenties naar relevante en actuele rechtspraak. De cassatierechtspraak werd bijgehouden tot mei 2015.

De materie van het beslag- en executierecht staat niet stil. De rechtspraak van het Hof van Cassatie, de hoven en beslagrechters maar ook het Grondwettelijk Hof en het Benelux Gerechtshof (inzake de dwangsom) is omvangrijk.

Daarnaast belicht het overzicht ook talrijke recente wetgevende ontwikkelingen. Zo bewoog in België één en ander op het vlak van de bevoegdheid van de beslagrechter inzake uitlegging en verbetering van rechterlijke beslissingen, de bevoegdheid om een sekwester aan te stellen en de uitvoeringsimmuniteit. Op Europees niveau worden, naast de rechtspraak over Europese titels, onder meer de afschaffing van het exequatur in Brussel Ibis en het toekomstige Europees bankbeslag toegelicht.

Het overzicht gidst u door de recente evoluties in alle etappes van de executie, van bewarend beslag tot de evenredige verdeling en rangregeling. Ook het fiscaal executierecht en het beslag inzake namaak komen aan bod. Ten slotte bevat de publicatie een hoofdstuk over de gevolgen van collectieve insolventieprocedures op de uitwinningsrechten van individuele schuldeisers.


De auteurs zijn advocaat bij het kantoor NautaDutilh in Brussel, binnen het departement Litigation. 

Bron: Stan BRIJS, Charlotte DE MUYNCK, Rubben LINDEMANS en Jasper DE FAUW, "Overzicht van rechtspraak. Beslag- en executierecht (2008-2014)", TPR 2015, afl. 1, 279-480.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is ook beschikbaar als online databank. Klik hier voor TPR Online.

U kunt de tekst van Stan Brijs, Charlotte De Muynck, Rubben Lindemans en Jasper De fauw integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over beslag- en executierecht.


Gepubliceerd op 26-01-2016

  331