Appartementseigendom: uitgifte van een ondersplitsingsakte

Roland Timmermans schreef een boek over de uitgifte van een ondersplitsingsakte bij appartementseigendom. Ondersplitsing beoogt de splitsing van appartementseigendom in kleinere onderdelen. Dit boek is verschenen in de 'Reeks Notariële Praktijkstudies'.

Gepubliceerd op 02-10-2019

Wie een appartementencomplex betrekt dat gevormd wordt door 80 kavels met tevens uiteenlopende functies, zoals woon-flats, commerciële kavels en parkeergarages, kan eindeloos uitweiden over de vraag of de eenvoudige enkelvoudige beheersstructuur van de vereniging van mede-eigenaars niet vervangen moet worden door een structuur met deelverenigingen van mede-eigenaars naar wie bepaalde bevoegdheden van de hoofdvereniging verlegd worden.

opsplitsing-appartement_artikel

Splitsing van appartementseigendom in kleinere onderdelen

Ondersplitsing beoogt precies de splitsing van appartementseigendom in kleinere onderdelen.

Hoewel de wetgever zelf in artikel 577-3 lid 4 BW een zeer beknopte tekst aan ondersplitsing wijdt, geeft hij bij deze summiere aanzet geen nadere indicaties over de juridische uitwerking van ondersplitsing, waaronder de wijze van oprichting van de deelverenigingen van mede-eigenaars, de redactie van de statuten met hoofd- en ondersplitsingsakte(n), het lidmaatschap van hoofd- en deelvereniging, de besluitvorming, de bijdragen in de algemeen en particulier gemeenschappelijke lasten, en dergelijke meer.

Juridisch-technische aspecten van ondersplitsing

Het handboek ‘Uitgifte van een ondersplitsingsakte bij appartementseigendom’ wil aan dit informatietekort tegemoet komen en is het eerste boek dat op zeer overzichtelijke wijze alle juridisch-technische aspecten van ondersplitsing bij appartementseigendom ontleedt en uitdiept.

Komen respectievelijk aan bod:

  • de algemene beginselen van splitsing en ondersplitsing;
  • de voorwaarden voor ondersplitsing;
  • de rechtsgevolgen van het vervullen van de voorwaarden tot ondersplitsing;
  • de organisatieregels met betrekking tot hoofd- en deelverenigingen;
  • de fasering van ondersplitsing en het vraagstuk van de wachtkavels;
  • de onderlinge rechtsverhoudingen tussen de diverse verenigingen van mede-eigenaars binnen ondersplitsing;
  • de onder-ondersplitsing;
  • de asymmetrische ondersplitsing;
  • de mogelijk opties voor opmaak van hoofd- en ondersplitsingsaktes;
  • de speciale stemrechten voor onder-appartementseigenaars.

Modelakten

Onder de behandelde onderwerpen nemen ook modelakten voor hoofd- en ondersplitsing een belangrijke plaats in. Zij leggen immers het fundament voor het dagelijks functioneren van de hoofd- en deelverenigingen van mede-eigenaars en zijn derhalve een belangrijk instrument in de notariële en in de brede vastgoedpraktijk.

Ten slotte werd in de behandelde materie niet alleen alle relevante en actuele jurisprudentie verwerkt, maar ook rechtsvergelijkende en inspirerende verwijzingen geïntegreerd zoals de ondersplitsing in de Belgische buurlanden functioneert.

Roland Timmermans
Auteur

Roland Timmermans is advocaat.

  506