Alain Laurent Verbeke over het nieuwe huwelijksvermogensrecht: consequenter en meer solidair

Lees het in De Juristenkrant

Op 1 september 2018 treedt, samen met het al gepubliceerde nieuwe erfrecht, ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. De teksten liggen op dit moment voor in de Commissie Justitie. De Juristenkrant vroeg Alain Laurent Verbeke, professor aan de KU Leuven, advocaat bij Greenille by Laga, en lid van de adviescommissie die de teksten mee voorbereidde, naar de voornaamste nieuwigheden: ‘Persoonlijk pleit ik voor een uniform geïntegreerd systeem van relatievermogensrecht, dat automatisch geldt bij huwelijk, wettelijk samenwonen en ook na bijvoorbeeld drie of vijf jaar feitelijk samenwonen, maar zo ver wil men niet gaan. Maar door meer solidarisering in te bouwen bij de scheiding van goederen en in het wettelijk stelsel de regel van de beroepsinkomstenallocatie consequenter te maken, hebben we toch al belangrijke unfaire situaties kunnen wegwerken.’

Gepubliceerd op 14-06-2018

Annelien Keereman
Redacteur De Juristenkrant
alain-verbeke-3
op de foto: Alain Laurent Verbeke - (c) Wouter Van Vaerenbergh

[...]

‘Ik pleit al vele jaren voor een billijke en uniform wettelijk statuut voor alle duurzame relaties, maar er is duidelijke politieke druk van de liberalen. Zij willen vrijheid, na de breuk stopt de verantwoordelijkheid. In mijn opvatting gaat vrijheid altijd samen met verantwoordelijkheid. En dat laatste wordt pas echt cruciaal bij de breuk van de relatie. Maar de opvattingen liggen ideologisch veel te ver uiteen. Daarom blijft deze wet beperkt tot een opfrissing van het actuele huwelijksvermogensrecht en is er geen grondige herwerking gekomen.’

[...]

Wettelijk stelsel

'Daarom dus het nieuwe artikel 1432. Dat is ook een voorbeeld van correcte beroepsinkomstenallocatie. Wat er tijdens het huwelijk aan inkomsten wordt opgebouwd, bespaard en belegd, komt aan de gemeenschap toe. Als dat echter niet aan de gemeenschap is toegekomen maar in de vennootschap achtergehouden, dan komt aan de gemeenschap een vergoeding toe voor de netto beroepsinkomsten die de gemeenschap niet heeft ontvangen maar redelijkerwijze wel had kunnen ontvangen als het beroep niet via een vennootschap was uitgeoefend. Begrijp het goed: artikel 1432 is een megavernieuwing. ’

[...]

Scheiding van goederen

‘Ik ben van oordeel dat je keuze van woorden - voor zuivere scheiding van goederen, of voor samenwonen zonder trouwen - kan worden overruled door je keuze van daden. Door je gedrag heb je gekozen om samen te delen. De woorden van niets delen en elk het zijne van 10 jaar geleden waren immers aangetast door het wilsgebrek van de liefde. Je hebt dat toen uit liefde aanvaard, ook al wou je eigenlijk iets anders. Uit het later gedrag blijkt echter dat beide partners wel degelijk lief en leed hebben gedeeld. Dan moet er ook een minimum gedeeld worden van wat je hebt opgebouwd door samen te werken, door de partnership die je in je gezin hebt tot stand gebracht. Ik vind het choquerend dat de verantwoordelijkheid stopt bij de relatiebreuk. Er moet een minimale vorm van delen zijn. In alle angelsaksische landen is dat de wet. Wij houden vast aan een zeer rare visie van (contracts)vrijheid. Als partners met elkaar slapen, is er plots geen bescherming meer. Terwijl het alleen gaat over het opleggen van een faire billijkheidsnorm.'

[...]

 

 

  1651