Aansprakelijkheid van de advocaat

Lernout MarliesMarlies Lernout focust in haar bijdrage verschenen in TBBR op de grenzen van de aansprakelijkheid van de advocaat en de verweermiddelen die hij kan inroepen tegenover de cliënt (of een derde). Het wordt steeds moeilijker om een loopbaan als advocaat te doorlopen zonder ooit met een schadegeval te worden geconfronteerd. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees het volledige artikel op Jura.

De advocaat kan zich op tal van excepties beroepen die kunnen leiden tot een verdeling, beperking of zelfs volledige exoneratie van zijn aansprakelijkheid. Zo kan hij onder meer argumenteren op basis van een fout van de cliënt [1]. Met toepassing van het gemene recht moet een fout van het slachtoffer immers leiden tot een aansprakelijkheidsverdeling. De advocaat kan zich daarnaast volledig van zijn aansprakelijkheid bevrijden door overmacht aan te tonen [2]. Maken bijvoorbeeld een poststaking, ziekte of een verkeersongeval overmacht uit in hoofde van de advocaat? Verder gebeurt het vaak dat de advocaat meent niet aansprakelijk te zijn wanneer een andere persoon de fout beging zoals de gerechtsdeurwaarder [3] of een ander advocaat optredend in dezelfde zaak (met inbegrip van stagiairs en medewerkers) [4]. In deze bijdrage worden de slaagkansen van deze verweermiddelen onderzocht.

Ten slotte heeft de advocaat in sommige gevallen de mogelijkheid zich te beroepen op een contractueel exoneratiebeding dat in de overeenkomst met de cliënt werd opgenomen [5]. De vraag naar de grenzen van het contractueel beperken van zijn aansprakelijkheid is zeer actueel sinds vrije beroepers onder het toepassingsgebied van het Wetboek economisch recht werden geplaatst. Er wordt onderzocht of de contractuele mogelijkheden werden beperkt dan wel verruimd.


De auteur is mandaatassistent zakenrecht bij de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen (UAntwerpen).

Bron: Marlies LERNOUT, “De aansprakelijkheid van de advocaat: enkele verweermiddelen toegelicht”, TBBR 2015/6, 287.

De volledige tekst vindt u in TBBR (Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht). Klik hier voor meer informatie over het TBBR, alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

U kunt de tekst van Marlies Lernout integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over advocatenaansprakelijkheid.


Gepubliceerd op 25-08-2015

  435