20 jaar Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht

Corinne MostinSalvé ArianeRoland TimmermansEind 2016 verscheen een speciaal nummer van het Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht om een dubbele verjaardag te vieren: die van de wet op de mede-eigendom en die van het tijdschrift zelf. Corinne Mostin is hoofdredacteur van het tijdschrift en Ariane Salvé is adjunct-hoofdredacteur. Roland Timmermans schreef het editoriaal voor dit speciale nummer. Zijn editoriaal kunt u hierna lezen.

Kort na de publicatie van de Appartementswet van 30 juni 1994 rijpte de idee om te starten met een tijdschrift dat aandacht zou besteden aan het vastgoedrecht in het algemeen en aan het appartementsrecht in het bijzonder. Het tijdschrift zag het levenslicht in 1996 onder de benaming 'Tijdschrift voor Appartementsrecht- en Immorecht'.

In de voorbereidende besprekingen bij de wet van 30 juni 1994 werd ervan uitgegaan dat de nieuwe wet een zodanig stevig bouwwerk had opgetrokken (de woorden van Horatius in zijn Odes indachtig dat hij een monument had opgericht dat het langer zou houden dan brons: 'Exegi monumentum aere perennius') dat er wellicht weinig aanleiding zou zijn voor de appartementseigenaars om naar de rechter te stappen. In werkelijkheid was de nieuwe civiele constructie van de appartementseigendom met bijbehorende vereniging van mede-eigenaars het startsein voor een enorme ontwikkeling van het appartementencontentieux. Immers, waar volgens de eerste Appartementswet van 8 juli 1924 beslissingen door de mede-eigenaars op de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen moesten worden genomen, heeft de wet van 30 juni 1994 de volstrekte meerderheid van stemmen tot basisregel gemaakt, de unanimiteit veeleer de uitzondering. Op die wijze kan een coalitie van mede-eigenaars er gemakkelijker in slagen de wil van de meerderheid op te dringen aan de minderheid, wat vanzelfsprekend tot tegenreactie leidt en de deur naar de rechtbank wagenwijd openzet.

In 2006 werd het tijdschrift tweetalig. Kennis van de Franstalige rechtspraak is immers van groot belang voor Nederlandstalige juristen, en omgekeerd. Rechtsvergelijking verdiept en verfijnt de inzichten in deze materie fundamenteel, en de confrontatie met een soms volledig andere benadering van rechtsvragen kan de partijen tot voordeel strekken.

Inmiddels denkt de minister van justitie na over een verdere opsmukking van de Appartementswet. Dat initiatief kan nieuwe impulsen geven aan het wettelijk kader van het appartementsrecht.

Het bouwwerk is met andere woorden nog helemaal niet af.
Gepubliceerd op 11-01-2017

  298