20 jaar Bestendig handboek echtscheiding

Bestendig Handboek EchtscheidingHet Bestendig handboek echtscheiding bestaat 20 jaar! 

Het kwam voor het eerst in de boekenrekken in 1996. Het was de zalige tijd dat er weinig bewoog in het echtscheidingsrecht. Daar kwam spoedig verandering in:


 

  • 2007: nieuwe echtscheidingswet gevolgd door reparatiewetten;
  • 2010: objectivering berekening onderhoudsbijdragen voor kinderen;
  • 2011: intrede van de bemiddeling in de echtscheidingsprocedure;
  • 2013: wet inrichting van familie- en jeugdrechtbanken, gevolgd door diverse reparatiewetten;
  • 2014: wijziging Davo-wet;
  • 2015: Potpourriwet I.

Dit alles vereiste een aanpassing van de structuur van het handboek, en voortdurende actualiseringen en herschikkingen. Het oude recht kon immers niet zomaar overboord gegooid worden. Desondanks is het handboek gebleven wat het was: een basiswerk voor de rechtspraktijk dat op het vlak van het echtscheidingsrecht allesomvattend tracht te zijn.

Bekijk de volledige inhoudsopgave online en bestel meteen. 

Gepubliceerd op 26-10-2016

  103