‘We respecteren het recht van de roker om te roken. Maar elk recht heeft een grens’

Op vraag van de vzw Kom op tegen Kanker onderzocht de rechtenfaculteit van de KU Leuven of het juridisch mogelijk en wenselijk is om het bestaande rookverbod uit te breiden naar een aantal privé- of semi-publieke ruimtes. Voorbeelden zijn een rookverbod in de auto in het bijzijn van kinderen, maar ook in cellen van gevangenissen, of in privéwoningen waar een poets- of gezinshulp aan het werk is.

De resultaten van die studie en het actieplan van Kom op tegen Kanker worden op 11 maart in Leuven voorgesteld tijdens de Alumnidag. 
De Juristenkrant kreeg al een voorsmaakje in een interview met Leuvens professor Ilse Samoy en Hedwig Verhaegen van Kom op tegen Kanker. 

Ruth Boone

(Foto: Wouter Van Vaerenbergh)

Ilse Samoy - Hedwig Verhaegen[...]

‘Mensen beschermen in extreme situaties kan volgens het recht perfect’, verduidelijkt Ilse Samoy. ‘In een aantal specifieke situaties is het nu eigenlijk al nodig dat de wetgever tussenkomt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een rookverbod in de wagen. Met die kleine speldenprikken kunnen we de mentaliteit ook verder laten evolueren, totdat je misschien een algemeen draagvlak krijgt voor een volledig rookverbod. Dat doen we in het rapport: aantonen hoe je met respect voor de balans tussen rechten, met de bestaande of nieuwe juridische instrumenten succes kunt boeken.’

[...]

Ilse Samoy wijst erop dat in extreme situaties ook de leer van de burenhinder kan worden toegepast. ‘Volgens die leer mag een persoon aan zijn buren geen bovenmatige hinder berokkenen omdat dit het evenwicht verstoort dat tussen de ‘naburige erven’ tot stand is gekomen. Een rechter kan daarom bijvoorbeeld optreden als een buurman een haan heeft die te veel kraait, of als een buur dag en nacht trompet speelt. Je zou dat ook kunnen toepassen op rook die doordringt in aanpalende woningen en bovenmatige hinder veroorzaakt. We hebben daarover cases gevonden in de VS en Duitsland.’

[...]

Hedwig Verhaegen: ‘Voor een algemeen verbod op roken in huis bestaat er geen juridische basis, maar als bijvoorbeeld een kind in schrijnende omstandigheden zit, kan een rechter natuurlijk wel op basis van de algemene zorgvuldigheidsnorm tot een uitspraak komen die het kind beter beschermt.’

[...]

Dit zijn een aantal fragementen uit het interview.

Het volledige artikel kunt u lezen in De Juristenkrant nr. 325 van 9 maart 2016 of via Jura.

Gepubliceerd op 11-03-2016

  215