Wat verandert er op 1 april 2016?

1 april 2016Wat verandert er op 1 april 2016?


Op 1 april 2016 veranderen er weer een aantal zaken. We zetten voor u een selectie wijzigingen op een rijtje.
 


 

Twaalf budgetcategorieën voor persoonsvolgend budget
Mensen met een handicap die een vrij intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben, kunnen een persoonsvolgend budget (PVB) krijgen. Een nieuw besluit van 27 november 2015 legt twaalf budgetcategorieën vast en regelt hoe het PVB aangevraagd en afgehandeld wordt.

Zie ook de decreten van 7 mei 2004 en 25 april 2014.


Meer info leest u hier.


Kilometerheffing voor vrachtwagens op Vlaamse wegen
Vrachtwagens – zowel binnenlandse als buitenlandse – betalen vanaf 1 april 2016 een heffing per gereden kilometer op de belangrijkste Vlaamse verkeersassen. Hoeveel die heffing precies bedraagt hangt af van het gewicht en de emissieklasse van de vrachtwagen. De zwaarste en meest vervuilende vrachtwagens betalen het meest.Werkgeversbijdragen stapsgewijs verlaagd vanaf 1 april 2016

Het federaal regeerakkoord bepaalt dat het ‘basispercentage’ van de werkgeversbijdragen zal verminderen. ‘Met het objectief om een basispercentage van 25% te bereiken’. De bestaande tarieven onder de 25% - bijvoorbeeld voor de ‘eerste aanwervingen’ blijven behouden.
De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (taxshift) voert die doelstelling nu uit. Het gaat om aanpassingen voor werknemers van de zogenaamde ‘categorie 1’ voor de structurele bijdragevermindering. Dat komt eigenlijk neer op de profitsector.

Daarnaast schrapt de regering op 1 april 2016 de structurele lastenvermindering, in de vorm van een algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1%, voor ondernemingen uit de profitsector. Ondernemingen uit de non-profitsector kunnen wel blijven genieten van de 1%-vrijstelling. Voor de KMO-werkgevers blijft de structurele lastenvermindering van 0,12% behouden. Maar voor KMO-werkgevers uit de non-profitsector bedraagt het vrijstellingspercentage 1,12%.Federale pensioendienst
Op 1 april 2016 fuseren de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) tot de Federale Pensioendienst (FPD). De diensten garanderen dat de continuïteit van de pensioenbetalingen en de andere vormen van dienstverlening verzekerd blijven. 

Gepubliceerd op 01-04-2016

  106