Walter Van Gerven overleden

van gerven.pngGisteren, 8 juli, is op 80-jarige leeftijd oud-hoogleraar Walter Van Gerven overleden. Hij was een monument in de Belgische en Europese rechtswereld, onder andere als advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. Zijn bekendste publicaties zijn 'Het beleid van de rechter' en het algemeen deel bij 'Beginselen van het Belgisch privaatrecht'.

Walter Van Gerven studeerde rechten en notariaat aan de KU Leuven. Daarna studeerde hij aan Stanford University. Hij stichtte samen met Jean-Pierre De Bandt het kantoor De Bandt-Van Gerven (later De Bandt-Van Hecke, Linklaters).

Na een aantal jaren als assistent en docent werd hij in 1967 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, in 2000 werd hij er buitengewoon hoogleraar. Hij doceerde privaatrecht, Europees recht en handelsrecht. Ook aan de University of Chicago, de universiteit van Amsterdam, de Université Paris II, Kings College London, Stanford University, de University of Michigan, en de Universiteit Gent doceerde hij.

Zijn hoogleraarschap combineerde hij met, eerst, het voorzitterschap van de Belgische Bankcommissie (1982-1988), en later met de functie van advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg.

Hij was lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, hij was vicerector van de KU Leuven (1970-1976), en zetelde daar later ook in de raad van bestuur. Hij ontving ook een eredoctoraat aan de Universiteit van Leiden.

In 1973 publiceerde hij het boekje 'Het beleid van de rechter', dat vandaag nog altijd door menig rechtspracticus wordt geciteerd. Hij was ook een van de drijvende krachten, samen met Roger Dillemans, achter de boekenreeks 'Beginselen van het Belgisch Privaatrecht', waarvan hij het Algemeen deel schreef (daarover gaf hij in 2010 een interview aan De Juristenkrant, samen met Herman Van Rompuy en Steven Lierman).

Over dat boek zei hij in de Leuvense Campuskrant trouwens het volgende: 'Ik ben wel aan de balie gegaan, als medeoprichter van het advocatenkantoor De Bandt-van Hecke, maar ik mis een beetje de agressiviteit die je als advocaat nu eenmaal nodig hebt. Ik ben ook veel meer een synthetische geest, iemand die op zoek gaat naar de verbanden en de grote structuren, veel meer dan naar het kleine detail. Misschien heb ik daarom, samen met Roger Dillemans, de basis gelegd voor de Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, een reeks handboeken, waarvan ik zelf het Algemeen Deel geschreven heb. Ik was pas 33 toen ik dat boek geschreven heb. De Nederlandse professor Pitlo heeft ooit gezegd dat je zo’n boek pas geacht wordt te kunnen schrijven als je de 70 al voorbij bent, maar dat lijkt me wat overdreven. Je moet de originaliteit van zo’n werk ook weer niet gaan overdrijven, vind ik, en je moet durven toegeven dat wat je schrijft, vaak herkenbaar van elders komt, maar dan in een eigentijdse taal.'

Over zijn professioneel leven liet hij het volgende optekenen. 'Ik meen dat elke maatschappij die zichzelf beschaafd wil noemen, drie essentiële taken heeft: geschillen beslechten, kennis overdragen en zieken genezen. Als hoogleraar in de rechten heb ik een bijdrage kunnen leveren tot twee van die taken, en dat stemt me dankbaar. Misschien is dat een beetje een gesublimeerd standpunt, en ik ben heus niet blind voor sommige toestanden in de dagelijkse rechtspraktijk, maar ik meen dat je als universitair moet durven dromen over én werken aan een betere wereld. Ik hoop dat ik daartoe een heel klein beetje heb kunnen bijdragen.' (Campuskrant)

In 1993 kreeg Van Gerven de titel van baron. Zijn motto: 'Met recht en rede'.

Gepubliceerd op 09-07-2015

  367