VJV-studieavond: Brave New Justice - of hoe de robots het recht overnemen

In de wereld van het recht, maar zeker niet alleen daar, is er nogal wat te doen over de disruptieve invloed die allerhande vormen van technologische evolutie kunnen hebben op de rechtsbeoefening.

Gepubliceerd op 07-05-2019

Als je de believers mag geloven, hebben we straks amper nog juristen nodig, maar zullen machines ons voorzien van contracten, vonnissen en conclusies. Sceptici maken liever een onderscheid tussen courante juridische diensten en juridische spitstechnologie, en merken schamper op dat het voornaamste gevolg van een en ander wel eens een prijsverhoging van de juridische dienstverlening zou kunnen zijn. Pessimisten vragen zich dan weer af hoe het recht zal evolueren, als het niet langer in mensenhanden is. Is er nog plaats voor billijkheid? Hoe flexibel zal een rechtsfiguur als de goede huisvader zijn, als hij zijn metamorfose tot goede computer heeft doorstaan?

De Vlaamse Juristenvereniging wil borrelpraat en science fiction in gelijke mate terzijde laten, en nadenken over het uitzicht dat ons rechtssysteem kan hebben na de confrontatie met moderne technologie. Om dat zinvol te doen, is het altijd een goed begin eens naar de werkelijkheid te kijken – en die werkelijkheid staat in de medische sector al een stuk verder dan bij ons. Op basis van het getuigenis van een arts die ervaring heeft met robottechnologie, gaan juristen in gesprek. Ze bekijken wat mogelijk is, wat denkbaar is en wat wenselijk is – en hakken knopen door over wat kan, wat mag en wat zal. Met andere woorden, ze doen wat juristen doen, alleen gaat het nu over technologie.

robot
(c) Unsplash

Programma

  • 19.30u    Verwelkoming door Frank Judo (Vlaamse Juristenvereniging)
  • 19.35u    Inleiding door moderator Helen Goedgebeur (VRT)
  • 19.40u    Wat de geneeskunde ons leert, toegelicht door dr Tom Tuytten, urologisch robotchirurg (Virga Jesse ziekenhuis Hasselt)
  • 20.00u    Panelgesprek met Paul Danneels (FedNot), Matthias Dobbelaere-Welvaert (Chief creative bij Ethel), Jelle Flo (rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen) en Johan van Driessche (OVB/Diplad)
  • 20.50u    Debat met de zaal
  • 21.10u    Napraten met een hapje en een drankje

Praktische informatie

  374