Van Tigchelt volgt Vandoren op als OCAD-directeur

Paul Van TigcheltPaul Van Tigchelt is de nieuwe directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). Hij zal het mandaat van voormalig directeur André Vandoren vervolledigen, tot 31 maart 2017.

Van Tigchelt kwam als beste uit de selectieprocedure die op 19 november 2015 werd opgestart door Binnenlandse Zaken en Justitie. Zijn naam is al een tijdje bekend, maar hij werd pas formeel aangewezen bij KB van 6 januari 2016, 5 dagen nadat hij zijn mandaat heeft opgenomen. Vandoren stond sinds 2008 aan het hoofd van het OCAD. Zijn mandaat werd officieel beëindigd op 31 december 2015, ‘s avonds. Het aantreden van Van Tigchelt op 1 januari 2016 was dan ook noodzakelijk om de werking van het OCAD niet in het gedrang te brengen. Het bericht over zijn aanwijzing is op 15 januari in het Staatsblad verschenen.

Paul Van Tigchelt is aangewezen in zijn hoedanigheid als substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep in Antwerpen. Als directeur van het OCAD staat hij, samen met zijn adjunct, in voor het opstellen van een beleidsplan (opdrachten en doelstellingen OCAD), de opmaak van een reglement met de werkmethode en een werkprogramma, het dagelijks beheer van het personeel en hun jaarlijkse evaluatie. Ze zijn verantwoordelijk voor de opgestelde dreigingsanalyses, geven sturing aan de uitvoering van de prioriteiten van de Nationale Veiligheidsraad binnen het Coördinatiecomité voor inlichtingen en veiligheid, wisselen inlichtingen uit met de steundiensten en houden contact met buitenlandse diensten en vertegenwoordigen het OCAD bij vergaderingen over terrorisme.

Personeel. - Aanwijzing, BS 15 januari 2016.

(Laure Lemmens)

Gepubliceerd op 18-01-2016

  169