V&A: nieuwe editie

V&A 2015De gids Juridische verwijzingen en afkortingen (V&A) is aan zijn zesde editie toe. Ten opzichte van de vorige editie werd voluit gekozen voor meer eenvormige verwijzingen en een meer beknopte gids. De onlinebronnen werden in het gewone verwijzingsstelsel geïntegreerd. Er werd ook rekening gehouden met de nieuwe benaming van sommige rechtscolleges sinds de gerechtelijke hervorming van 2014. De volledige gids is gratis raadpleegbaar via de juridische tools van LegalWorld. U kunt ook de nieuwe V&A in boekvorm kopen. Wie suggesties op opmerkingen heeft, kan terecht bij de leden van de Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen (contactgegevens staan in de gids).

Gepubliceerd op 02-10-2015

  2870