UGent start legal clinic mensenrechten met studenten

Aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Gent kunnen gemotiveerde studenten vanaf dit academiejaar een legal clinic mensenrechten volgen. Ze zullen er, onder het nauwlettend oog van professoren Eva Brems en Yves Haeck, juridisch advies verstrekken aan cliënten, hoofdzakelijk ngo’s die rond mensenrechten werken. De theorie aan de praktijk getoetst, dat is de meerwaarde van dit praktijkvak mensenrechten. ‘Het feit dat de studenten echte zaken kunnen behandelen, geeft toch een extra dimensie aan de studie. En het bereidt hen beter voor op een latere loopbaan.’

Ruth Boone

EvaBremsYvesHaeck‘In principe kunnen alle studenten zich voor de legal clinic inschrijven, maar ik vermoed dat het vooral de studenten zullen zijn die een grondige studie mensenrechten hebben gevolgd.’ Eva Brems en Yves Haeck zijn enthousiast over de legal clinic, een concept dat aan buitenlandse universiteiten al langer bestaat. ‘In Harvard hebben ze er 16, over alle rechtstakken verspreid, van cyberlaw tot milieu.’ In de Universiteitsstraat zijn de ambities voorlopig beperkter. Het gaat enkel om mensenrechten.


De legal clinic zal samenwerken met ngo’s als Amnesty Vlaanderen, de Liga voor Mensenrechten, het Minderhedenforum, of Ouders voor Inclusie. Bedoeling is dat zij de studenten de juridische vragen voorleggen waarmee zij zelf, of de mensen voor wie ze werken, zitten. De studenten schrijven daarover dan een advies. ‘Die ngo’s zijn vaak onderbemand, of hebben geen juridische experts in huis. De legal clinic kan daar een rol spelen om hen te helpen mensenrechtenkwesties aan te pakken die anders door de mazen van het net zouden glippen. ’


Brems en Haeck zien het echter groter: ‘Op termijn zouden we eventueel ook verzoekschriften kunnen opstellen voor mensen die naar het Europees Mensenrechtenhof of de Mensenrechtencomité’s van de VN willen stappen. We zouden ook schaduwrapporten over bepaalde mensenrechtenkwesties kunnen opstellen, of third party interventions doen voor internationale gerechtshoven. We staan ook open voor vragen van (pro Deo)-advocaten die met een mensenrechtenvraag te maken krijgen in hun praktijk. We zien dat niet als concurrentie, we kunnen daarin complementair zijn.’

Dit interview verscheen in De Juristenkrant (nr. 293 van 10 september 2014). U kunt het ook lezen via Jura.be.

Gepubliceerd op 12-09-2014

  314