Tien jaar juridisch forum: ‘Tijd voor een hogere versnelling’

Tien jaar geleden startte Bart Demyttenaere met een paar medestudenten aan de KU Leuven www.juridischforum.be, een site waar mensen gratis een eerste juridisch advies kunnen vragen. Vandaag vinden jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers de weg naar zijn forum, en heeft hij plannen voor een verdere professionalisering. ‘Ik stel vast dat meer en meer legal professionals het belang van de technologische evoluties inzien.’

Ruth Boone

Dit is een fragment uit het interview. Het volledige artikel en de volledige Juristenkrant kunt u lezen op Jura. 

BartDemyttenaereBart Demyttenaere is, zoals men dat zegt, een man met een neus voor opportuniteiten. Geen groot vooraf uitgestippeld masterplan, maar met een stevige basis de kansen zien die zich voordoen, en ze grijpen.

[...]

Rond die tijd gingen zijn ouders uit de echt scheiden, en vroegen ze hem allebei om juridisch advies. ‘Ik wou daar zo neutraal mogelijk in blijven, geen partij moeten kiezen. Op vlak van internet en recht bestond er toen niets. Het was 2005, ook social media bestonden niet. Een forum was toen de enige vorm van sociaal medium. Aangezien ik altijd erg geïnteresseerd ben geweest in technologie, ben ik toen met een aantal vrienden juridischforum.be begonnen. En ik liet aan mijn ouders weten dat ze daar info konden vinden over hun echtscheiding.’


Het juridisch forum krijgt een stevig duwtje in de rug als De Standaard er eind 2005 een artikel aan wijdt. ‘Het heeft ook een boost gegeven aan het aantal medewerkers. In het begin waren dat vooral medestudenten, vrienden en kennissen.’


[...]


In 2010 wordt de nieuwe appartementswet goedgekeurd, en ook dat brengt nieuwe kansen met zich mee: ‘De nieuwe wet legde de verplichting op om de statuten van de vereniging van mede-eigenaars te coördineren. Op een studiedag in Brugge werd er in de pauze over niets anders gepraat. Wie zou dat gaan doen? Ik heb toen gezegd dat ik dat zou doen. Toen ik de bijscholing verliet, had ik al zeven klanten. Ik heb me in de materie ingewerkt, en ben er samen met een vriend-notarieel jurist buiten de uren aan begonnen.’ [...]

REPUTATIEMANAGEMENT
ICT en internet blijven dus een rode draad in Demyttenaeres carrière. ‘Juridischforum.be was initieel een oplossing voor mijn eigen praktisch probleem, maar het is ondertussen veel meer dan dat. Ik kwam al snel tot de schrijnende vaststelling dat een heleboel mensen met problemen kampen waarvoor hulp mogelijk is, vaak zelfs gratis of erg betaalbaar, maar dat ze die hulp niet of niet tijdig krijgen, omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben, of dat het de moeite niet is, of dat het te veel zal kosten. Men vindt de weg naar de gratis of eerstelijnsbijstand niet. We willen zoveel mogelijk mensen de juiste richting uitsturen. Hen helpen bij het inschatten van de ernst van hun probleem en wijzen op de verschillende mogelijke oplossingen. Vraagstellers wijzen we er wel telkens op dat juridisch forum géén vervanging is voor het advies van een legal professional. Uit een enquête die we begin 2015 uitvoerden onder onze bezoekers gaf 85 procent aan dat het ontvangen antwoord ‘nuttig’ was.’

[...]

‘Onze bedoeling is echt om de kwaliteit van de antwoorden nog te verhogen. Mensen moeten bovendien sneller kunnen zien dat de persoon die hen antwoordt, voldoende credibiliteit heeft. We willen dus werken aan een soort reputatiesysteem: is de raadgever bekwaam? Het is een stap waarover we goed moeten nadenken. De kwaliteit van de antwoorden moet nog hoger en ook beter detecteerbaar zijn. Nu mogen antwoordgevers die actief zijn als legal professional dat strikt genomen niet bekend maken, al zien we het soms wel door de vingers voor wie vaak kwalitatieve antwoorden geeft.’


(HEMEL)VERDIENMODEL

[...]

‘Ik stel vast dat meer en meer legal professionals het belang van de technologische evoluties inzien. De juridische markt is in sneltreinvaart aan het veranderen. Vooral de jongere generaties zijn zich zeer bewust van de voordelen, zowel voor hun eigen voldoening als voor hun naambekendheid en omzet. Jonge juristen weten: ik ben een merk en het volstaat niet langer om via een bedrijfswebsite te laten weten hoe goed men denkt dat ik ben, neen, de cliënt van tegenwoordig wil vooraf concreet kunnen zien dat iemand over expertise beschikt. Binnen de scene van de start-ups die focussen op juridische diensten is overigens ook heel wat in beweging: de laatste negen maanden heb ik met meer mensen rond de tafel gezeten dan in de negen jaar daarvoor. De rol van de justitiehuizen zit volgens mij wel goed in elkaar, maar meer en meer mensen willen online een oplossing vinden. Men vindt de weg naar de fysieke justitiehuizen niet altijd en internet is ook veel makkelijker. In een justitiehuis ben je ook niet anoniem, hé.’


‘Sowieso denk ik dat de juridische markt de komende jaren andere businessmodellen zal moeten zoeken. Ik geloof heel erg in het idee van gestandaardiseerde diensten tegen een vaste prijs: nu al is er prijsdruk op bepaalde eerder eenvoudige, routinematige zaken. Internet zorgt voor meer transparantie over de prijszetting van diensten: ook de juridische sector zal daaraan niet ontsnappen. Nu zijn routineopdrachten vaak veel te duur in verhouding met de inspanning die ze maar vergen. Zulke diensten aanbieden als pakket met een vooraf bepaalde prijs kan voor juristen een interessant toegangsticket zijn tot cliënteel waartoe ze vroeger misschien nooit toegang zouden hebben gehad.’


‘Advocaten en andere juridische professionals zullen altijd nodig blijven. Ik moest onlangs iemand begeleiden die een loods wou verhuren. Hij had daarvoor een modelovereenkomst van internet gehaald, maar dat was een 3-6-9-contract voor de huur van een woning. Mensen zullen dus wel altijd professioneel advies en begeleiding nodig blijven hebben.’

www.juridischforum.be

Dit is een fragment uit het interview. Het volledige artikel en de volledige Juristenkrant kunt u lezen op Jura. 
 

Gepubliceerd op 12-11-2015

  749