Start gerechtelijk jaar - Hof van Cassatie wil diepgaande dialoog met regering en parlement

Het Hof van Cassatie wil de komende jaren een grondige, diepgaande dialoog met de twee andere pijlers van de rechtstaat, het parlement en de uitvoerende macht. Dat hebben eerste voorzitter Beatrijs Deconinck en procureur-generaal André Henkes vrijdagnamiddag gezegd op een persconferentie. Het hof heeft een memorandum voorbereid met een aantal punten die noodzakelijk zijn voor zijn autonoom beheer. "Ons menselijk kapitaal versterken, ons de nodige financiële middelen geven en die dialoog herstellen zijn daarin cruciaal", klinkt het.

Het Hof van Cassatie heeft als taak te waken over de eenheid van de rechtspraak, de gelijke toepassing van de wet voor alle justitiabelen, zeggen beide magistraten.

Gepubliceerd op 02-09-2019

"Die taak wordt er niet makkelijker op nu er zoveel wetgevers zijn bijgekomen", zegt procureur-generaal Henkes. "Naast het federale parlement zijn er de regionale wetgevers en de Europese Unie. We hebben ook een zeer actieve minister van Justitie gehad, die een aantal hervormingen en nieuwe wetten heeft laten invoeren. Al die wetswijzigingen zullen voor nieuwe vragen aan de rechterlijke macht zorgen, die uiteindelijk op ons bord zullen terechtkomen."

Het hof kan momenteel rekenen op 30 raadsheren en 14 leden van het parket-generaal, die geconfronteerd worden met de breedst mogelijke waaier aan materies. "We willen de kwaliteit en de eenheid van de rechtspraak blijven bewaken, maar daarvoor zijn wel een aantal zaken nodig", zegt eerste voorzitter Deconinck. "We hebben ons voorbereid op het autonoom beheer dat op ons afkomt en daarvoor een memorandum opgesteld, waarin we concreet oplijsten wat we willen doen, waar we naartoe willen en wat we daarvoor nodig hebben."

Cassatievoorzitter Beatrijs Deconinck
Cassatievoorzitter Beatrijs Deconinck bij haar eedaflegging

Menselijk kapitaal en middelen

Allereerst moet er geïnvesteerd worden in het menselijk kapitaal, klinkt het uit de mond van beide hoge magistraten. "Ons structureel personeelstekort moet aangepakt worden, onze mensen maken momenteel ontelbare overuren. Daarnaast moeten we de middelen krijgen die we nodig hebben voor ons autonoom beheer. Al jarenlang zeggen we dat justitie ondergefinancierd is en al jarenlang zegt men ons dat we ons beter moeten organiseren. Tot plots de regering valt en de minister van Justitie plots zelf zegt dat justitie voor meer dan 700 miljoen ondergefinancierd is."

Diepgaande dialoog

Ten derde wil het Hof van Cassatie een diepgaande dialoog met de wetgevende en de uitvoerende macht. "Het parket-generaal maakt jaarlijks een verslag op van alle wetten die niet naar behoren werken, en doet daarbij de nodige verbeteringsvoorstellen", zegt procureur-generaal Henkes. "Dat verslag wordt jaar na jaar dikker en jaar na jaar wordt er niets mee gedaan. De samenwerking met de commissie Justitie van het federale parlement en met de uitvoerende macht moet beter."

Modernisering van informatica

Ten slotte moet er ook dringend werk gemaakt worden van de modernisering van het informaticasysteem van het Hof van Cassatie, aldus beide magistraten. "Het Hof van Cassatie was ooit een pionier op dat vlak, nu is ons informaticasysteem zo oud dat zelfs onze IT-ers de programmeertaal ervan niet meer begrijpen."

  644