Stap voor stap naar een echte digitale justitie

Informatisering bij  justitieBegin april lanceert Diplad, de digitaliseringspoot die in 2014 in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies ontstond, twee belangrijke digitale toepassingen voor advocaten: de website RegSol voor de opvolging van faillissementsdossiers, en DPA deposit dat elektronisch neerleggen van stukken en conclusies bij de hoven en rechtbanken veiliger moet maken. Om die toepassing te kunnen gebruiken, zal elke advocaat een elektronische ‘advocatenkaart’ moeten aanschaffen. De lancering van de twee toepassingen moet de digitale procesvoering voor advocaten in een hogere versnelling laten gaan. Het is voor De Juristenkrant de ideale aanleiding om een stand van zaken te maken van de informatisering van justitie. We gingen met alle betrokken partijen praten, om de ingewikkelde puzzel te kunnen leggen die de informatisering ondertussen is geworden.

Annelien Keereman en Ruth Boone
infographic: De Juristenkrant


[...]

Door het protocol wordt een deel van de informatisering dus uitbesteed aan de beroepsgroepen. Zij ontwikkelen de applicaties, en mogen daarvoor in een aantal gevallen retributies vragen aan de gebruikers van het systeem, om de investering en kosten te dekken. Tijdens onze gesprekken werden vanuit verschillende hoeken vragen gesteld bij die formule, want is dit toch geen taak voor de overheid zelf? Neen, stelt minister Geens, en daarbij gaat het zelfs niet om een gebrek aan budget: ‘We gaan wat de informatisering betreft zo snel als we kunnen. Maar we komen mankracht te kort. We doen het op deze manier om de zaken vooruit te laten gaan. Als we alles zelf moeten doen, kan het nog zeven of acht jaar duren.’

[...]

Maar over de noodzaak van die switch kan er volgens Johan Van Driessche geen twijfel bestaan: ‘Er is echt nood aan change cultuur, anders ga je niet vooruit. Advocaten beseffen nog te weinig dat we vandaag in een data driven samenleving leven. Informatisering zal onontbeerlijk worden, advocaten die er niet mee werken, zullen zichzelf uit de markt prijzen. Ik ben echt overtuigd van de noodzaak om onze achterstand in te halen.’

[...]

Jan De Meuter, ontslagnemend voorzitter van Sam-Tes, het kenniscentrum van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: ‘We zijn de boodschapper van justitie, we hebben de plicht om maatschappelijk relevant te zijn en blijven. Daarom nemen we in sommige dossiers de vlucht vooruit, omdat een digitale justitie ons toelaat om efficiënter te werken en zo onze maatschappelijke rol beter te vervullen.’

[...]

‘Onze informatisering gebeurde in fasen: eerst de notarissen onderling en met de federatie, dan kwam daar communicatie met de overheid en de publieke instellingen bij en de derde fase zal uiteindelijk de digitalisering van uitwisselingen met de burger zijn,' zegt Christian Van Belle, notaris in Gent en lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Federatie van Notarissen.

[...]

We selecteerden voor u een aantal quotes. Het volledige artikel kunt u lezen in De Juristenkrant (nr. 346 van 22 maart 2017) of via Jura.


Dankzij onze software bent u nu al klaar voor een digitale justitie!
Op zeer regelmatige basis zitten wij samen met de overheid om onze klanten vlot door de digitale revolutie te leiden. Want eens u uw dossiers gecentraliseerd beheert, loopt de communicatie met de overheid met 1 druk op de knop. Bent u nog niet gedigitaliseerd of kan uw huidige manier van werken wel een boost gebruiken?
Ontdek onze oplossingen: 


Gepubliceerd op 23-03-2017

  249