Standaardprofielen voor korpschefs zittende magistratuur en parket gepubliceerd

De nieuwe standaardprofielen voor de korpschefs van de zittende magistratuur (voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel) en van het parket (procureur des Konings en arbeidsauditeur) zijn op 6 november 2015 in het Staatsblad verschenen. De Hoge Raad voor de Justitie zal die profielen voortaan gebruiken bij de selectieprocedures. 

De nieuwe standaardprofielen komen er naar aanleiding van de gerechtelijke hervorming in 2014. Daarbij werd flink gesnoeid in het aantal rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel. Ze zijn gegroepeerd tot 13 rechtbanken van eerste aanleg en telkens 9 arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel. Die schaalvergroting heeft ook invloed op de standaardprofielen voor de korpschefs. Voortaan is er nog maar één standaardprofiel voor:

  • de voorzitter van een rechtbank van eerste aanleg;
  • de procureur des Konings;
  • de voorzitter van een rechtbank van koophandel;
  • de voorzitter van een arbeidsrechtbank;
  • de arbeidsauditeur bij een arbeidsrechtbank.Er wordt dus geen specifiek profiel meer opgesteld naargelang het aantal rechters of magistraten van het openbaar ministerie dat een bepaalde rechtbank telt. Vroeger was er bijvoorbeeld een profiel voor een voorzitter van een rechtbank met 20 rechters of meer en een profiel voor een voorzitter van een rechtbank met minder dan 20 rechters.

De 5 profielen zijn in 2014 opgesteld door de Hoge Raad voor de Justitie. De algemene vergadering van de HRJ heeft ze op 22 oktober 2014 goedgekeurd. Maar ze deden er nog bijna een jaar over om in het Staatsblad te verschijnen. De HRJ kwam eerder al wel met een standaardprofiel voor de functie van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank. Sinds de hervorming op 1 april 2014 staan de vredegerechten en de politierechtbanken immers in voor hun eigen beheer. In elk gerechtelijk arrondissement (behalve Brussel en Eupen) is er een voorzitter (en ondervoorzitter) die optreedt als korpschef voor de vrede- en politierechters in de politierechtbank. Het voorzitterschap wordt afwisselend waargenomen door een vrederechter en een rechter in de politierechtbank. Het profiel voor de functie is al op 28 januari 2014 in het Staatsblad verschenen.

Standaardprofielen

Ieder standaardprofiel bevat de voorwaarden waaraan de kandidaat-korpschefs idealiter moeten beantwoorden. De HRJ heeft daarbij een aantal algemene competenties vastgelegd en een aantal specifieke vereisten.
Toch heeft ieder profiel dezelfde opbouw:

1. Identificatiegegevens (functiebenaming, organisatie, dienst)
2. Doel van de functie
3. Kernresultaatsgebieden
4. Netwerkelementen (van wie krijgt de functie informatie, welke informatie verkrijgt de functie, onder welke vorm wordt de informatie aangeleverd, aan wie verschat de functie informatie, enz.)
5. Situering met organogram
6. Positionering (toezicht, leiding geven aan)
7. Autonomie
8. Impact (werkbudget)
9. Technische expertise
10. Innovatie
11. Specifieke invulling van de functie (geen permanent resultaatsgebied)
12. Competentieprofiel (omgaan met taken, medewerkers, relaties, functioneren gedragsindicatoren, kerncompetenties).

(Laure Lemmens)

BS 6 november 2015 .

Gepubliceerd op 06-11-2015

  245