Staatsblad zit weer op recordkoers: kaap van 100.000 bladzijden bereikt

Het Belgisch Staatsblad telt vandaag meer dan 100.000 bladzijden. 100.140 om precies te zijn. De piek van 100.000 pagina’s werd in zijn 187-jarig bestaan nog maar twee keer overschreden: in 2013 en 2014.

Gepubliceerd op 22-11-2017

belgisch-staatsblad

Vooral het eerste kwartaal van dit jaar zorgt ervoor dat we opnieuw op recordkoers zitten met het Staatsblad. De eerste drie maanden van het jaar waren elk goed voor meer dan 15.000 wetten, decreten, besluiten, benoemingen, ordonnanties en verordeningen.

De grootste paginavreter was de wet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014. Gepubliceerd op 23 januari 2017 was de wet goed voor 6.827 pagina's.

Het federale niveau blijft met 55,4% van de wetteksten dit jaar de belangrijkste leverancier voor het Staatsblad. Vergeleken met 20 jaar geleden is dit een daling met 9,3%. De Vlaamse gemeenschap produceerde dit jaar 14,5% van de wetteksten, gevolgd door het Waalse gewest (13,6%). De andere gemeenschappen en gewest creëren duidelijk minder wetgeving.

De toename van het aantal akten en bladzijden betekent dat professionals die met wetgeving te maken hebben, steeds meer werk hebben om bij te blijven. Wolters Kluwer Belgium neemt de veranderingen daarom zo snel mogelijk op in het aanbod van informatieoplossingen, software en trainingen. 

 

En tot slot nog een tip: mocht u de 100.140 pagina’s van het digitale Staatsblad willen printen, zorg voor voldoende papiervoorraad. Recto verso afgedrukt eindigt u met een papierberg van 6 meter.

grafiekje
  914