Staatsblad breekt alle records

Nog nooit eerder heeft het Belgisch Staatsblad meer pagina’s geproduceerd dan dit jaar. De teller staat vandaag op 107.448 pagina’s. Het is nog maar de derde keer in zijn 186-jarig bestaan dat het Staatsblad de kaap van 100.000 pagina’s rondt. De vorige recordjaren waren 2013 (104.172 pagina’s) en 2014 (107.270 pagina’s).

Gepubliceerd op 05-12-2017

2017-12-05-11_22_58-moniteur-belge-belgisch-staatsblad

Vooral het eerste kwartaal van dit jaar zorgt voor de nieuwe recordkoers van het Staatsblad. De eerste drie maanden van het jaar waren elk goed voor meer dan 15.000 pagina’s wetten, decreten, besluiten, benoemingen, ordonnanties en verordeningen.

De grootste paginavreter was de wet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014. Gepubliceerd op 23 januari 2017 was de wet goed voor 6.827 pagina’s.

In november verscheen het RID (Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen). Dat besluit was goed voor maar liefst 2.350 pagina’s. Door die toevoeging is de teller flink gestegen. En de limiet is nog niet bereikt: de voorbije 5 jaar kwamen er tussen 5 en 31 december nog zo’n 10.000 pagina’s bij. De programmawetten en -decreten, en de vele diverse bepalingenwetten, staan namelijk typisch in december op de planning.

Het federale niveau blijft met 55,4% van de wetteksten dit jaar de belangrijkste leverancier voor het Staatsblad. Vergeleken met 20 jaar geleden is dit een daling met 9,3%. De Vlaamse gemeenschap produceerde dit jaar 14,5% van de wetteksten, gevolgd door het Waalse gewest (13,6%). De andere gemeenschappen en gewesten creëren duidelijk minder wetgeving.

De toename van het aantal akten en bladzijden betekent dat professionals die met wetgeving te maken hebben, steeds meer werk hebben om bij te blijven. Wolters Kluwer Belgium neemt de veranderingen daarom zo snel mogelijk op in het aanbod van informatieoplossingen, software en trainingen.

En tot slot nog een tip: mocht u de 107.448 van het digitale Staatsblad willen printen, zorg voor voldoende papiervoorraad. Recto verso afgedrukt eindigt u met een papierberg van ruim 6 meter.

  505