Sollicitatieprocedure directie Centrum voor Cybersecurity België gestart

Het Centrum voor Cybersecurity België gaat normaal eind juni van start. Dat heeft eerste minister Charles Michel gezegd in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken. De wervingsberichten voor de functies van Nederlandstalig directeur en Nederlandstalig adjunct-directeur zijn op 27 maart alvast in het Staatsblad verschenen. Solliciteren kan tot 10 april via www.selor.be.

image00231.jpg(231)De selectie van de 8 andere personeelsleden van het Centrum is pas voor later. De directeur en zijn adjunct zullen bij hun aantreden de recruitmentprocedure opstarten. Maar hun indienstneming is prioritair, laat eerste minister Michel nog weten.

 
Het Centrum bestaat op dit moment alleen nog op papier. Bedoeling is dat het CCB op termijn als nationale autoriteit zal toezien op de internetveiligheid in ons land. Dit betekent meer concreet

 • het opvolgen en coördineren van en toezien op de uitvoering van het Belgisch beleid op het gebied van cybersecurity;
 • vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren;
 • de coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en overheden, en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector;
 • formuleren van voorstellen tot aanpassing van het regelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid;
 • in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering, het crisisbeheer bij cyberincidenten verzekeren;
 • het opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoering van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de verschillende informatiesystemen van de administraties en publieke instellingen;
 • het coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging van internationale verplichtingen en van voorstellen van het nationale standpunt op dit vlak;
 • het coördineren van de evaluatie en certificatie van de veiligheid van informatie- en communicatiesystemen;
 • het informeren en sensibiliseren van gebruikers van informatie- en communicatiesystemen.

Wie zich kandidaat wil stellen voor de post van directeur moet op 10 april 2015:

 • beschikken over een licentiaat- of masterdiploma van arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cylci), erkend en uitgereikt door een Belgische universiteit of instelling voor hoger onderwijs van het lange type voor zover de studies minstens 4 jaar omvatten of door een examencommissie ingesteld door de Staat of één van de Gemeenschappen. Ook een getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat of master, wordt aanvaard;
 • minstens 6 jaar nuttige beroepservaring hebben in een managementspost bij de overheid en/of in de privésector. Er wordt hierbij meer concreet gevraagd naar ervaring met het leden van een team bij een overheidsdienst over privéorganisatie. Een kandidaat komt ook in aanmerking wanneer hij 9 jaar nuttige beroepservaring met het coördineren van de informatieveiligheid en/of een aanverwant domein (bv. informatietechnologie) en/of met projectbeheer kan voorleggen.

Bovendien moet de kandidaat ook voldoen aan de voorwaarden die reeds in het Besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het centrum waren vastgelegd. Iedere kandidaat moet

 • over de nodige competenties, relationele en organisatorische vaardigheden beschikken;
 • aan de voorwaarden uit de functiebeschrijving en het competentieprofiel voldoen, in het bijzonder met betrekking tot de kennis van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën;
 • weten hoe de overheidsdiensten werken.

Voor de post van adjunct-directeur volstaat 6 jaar nuttige beroepservaring.

Kandidaten kunnen een gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,..) verkrijgen via de infolijn of de website van Selor.

Solliciteren kan tot 10 april. Maar de hele procedure zal ongeveer een drietal maanden duren. Selor zal voor beide functies maximum 8 kandidaten weerhouden. Naast deze lijsten worden nog bijzondere lijsten opgesteld van geslaagden met een handicap. Die lijst blijft 4 jaar geldig.

Bedoeling is om alles eind juni af te ronden. Die datum werd ook bij het aantreden van de regering vooropgesteld.

Laure Lemmens

Bron: Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de eerste minister over "het Centrum voor Cybersecurity België " (nr. 2481), Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, 25 maart 2015.
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs (m/v) (niveau A5), van het Centrum voor cybersecurity België voor de Kanselarij van de Eerste Minister (CNG15010), BS 27 maart 2015.
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-directeurs (m/v) (niveau A4), van het Centrum voor cybersecurity België voor de Kanselarij van de Eerste Minister (CNG15011), BS 27 maart 2015.


 

Zie ook: Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België, BS 21 november 2014.

Gepubliceerd op 30-03-2015

  94