IBJ-voorzitster Saskia Mermans over de Dag van de Bedrijfsjurist 2017

In de aanloop naar de Dag van de bedrijfsjurist op 9 november 2017 spraken we met Saskia Mermans, voorzitter van het Instituut voor Bedrijfsjuristen dat de dag organiseert.

Gepubliceerd op 08-11-2017

kbc-10
(c) Wouter Van Vaerenbergh

2017 is een grand cru jaar voor het Belgisch economisch recht. De omzetting van Europees recht in nationale wetgeving en een grondige herziening van het Belgisch economisch recht  worden in een sneltreinvaart aan het parlement voorgelegd.

Saskia Mermans: ‘Het thema dit jaar is economisch recht. Er is een trendbreuk met de thema’s van de vorige edities, waarbij we focusten op de steeds snellere evoluties. Nu gaan we terug naar het recht zelf: verschillende boeken van economisch recht zijn onder herziening. We keren terug naar een thema dat volop in beweging is, en waar diepgaande wijzigingen aan de gang zijn. Het is absoluut een thema dat heel wat juristen zal aanspreken. En als ik nog eens een lans mag breken, met een boodschap aan de wetgevende macht: het is heel belangrijk om kwaliteitsvolle wetgeving te hebben, dat is de hoeksteen van onze samenleving.’

Hoe ziet het programma van de dag eruit?

Saskia Mermans: ‘We gaan in de voormiddag dieper in op het mededingingsrecht omwille van het feit dat er nu specifieke wetgeving komt rond private litigation, waarbij de gedupeerden van een kartel makkelijker schadevergoeding kunnen eisen. We besteden ook aandacht aan class actions. Die mogelijkheid bestaat in België al een paar jaar, maar is opnieuw heel actueel geworden met de Fipronil-crisis.’

Na de middag staan er breakoutsessies op het programma. Zijn dat workshops?

Saskia Mermans: ‘Met de breakoutsessies grijpen we terug naar een succesformule. Het economisch recht is heel gevarieerd, en niet elke bedrijfsjurist is geïnteresseerd in alle thema’s. Daarom verdelen we de grote groep in kleinere groepjes, zodat we interactiever kunnen voldoen aan de behoeften van het publiek. Op die manier kan een deelnemer aan de Dag van de bedrijfsjurist zijn eigen menu samenstellen. Het is geen workshop, het is nog altijd een informatiesessie, maar door de kleinere groep is er meer mogelijkheid om vragen te stellen.’

Ook het nieuwe vennootschapsrecht kon niet ontbreken op de Dag van de bedrijfsjurist.

Saskia Mermans: ‘Het is een fundamentele herziening van het vennootschapsrecht, dat enorm verweven is met het bedrijfsleven. Daarom is er een prominente rol voor bedrijfsjurist weggelegd: niet alleen om de wettekst te lezen en te analyseren, maar ook om die te implementeren in het bedrijf. Het heeft te maken met meerdere structuren en gaat verder dan wat er moet veranderen aan de documentatie, het gaat echt om een project leiden en samen met de verschillende actoren in het proces, waar het mogelijk is, mee vormgeven aan deze wijzigingen. Meer dan academici en advocaten staan bedrijfsjuristen met hun hele zijn in het bedrijfsleven en kunnen perfect aangeven wat werkt en wat niet werkt. De nieuwe vennootschapswetgeving implementeren is typisch een project dat een bedrijfsjurist moet trekken in een bedrijf, waar hij een leidende rol kan spelen.’

Ludo Deklerck, Directeur-Generaal van het IBJ vult aan: ‘We zetten 100% in op dienstverlening aan onze leden. Hen helpen met het verwerken van deze nieuwe wetgeving is onze prioriteit. Daarenboven gebruiken we hun knowhow en feedback om te wegen op de besluitvorming en om binnen een gezond klimaat waar constructief wordt samengewerkt tussen alle actoren te komen tot een kwaliteitsvolle en werkbare wetgeving. Bedrijfsjuristen staan niet aan de zijlijn, ze staan midden de actie, van de genese van de wet tot de correcte uitvoering ervan.’

  501