Saskia Mermans: ‘Bedrijfsjuristen zijn partners, én gatekeepers voor een onderneming’

Begin dit jaar nam Saskia Mermans de fakkel van Hugues Delescaille over als voorzitter van het Instituut voor de Bedrijfsjuristen. Met de dag van de bedrijfsjurist voor de deur, die focust op de nieuwe economie, vroeg De Juristenkrant haar naar de uitdagingen voor de bedrijfsjuridische diensten.

Ruth Boone

Hieronder leest u een aantal quotes uit het interview. Het volledige artikel kunt u lezen in De Juristenkrant (nr. 337 van 9 november 2016) of via Jura.

Saskia Mermans 2[...]

‘Voor mij blijft het helder: wij hebben een adviserende functie. Een van de essentiële kenmerken van een bedrijfsjuridische functie is dat we onafhankelijk zijn, maar dat is een intellectuele onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat we in eer en geweten, op basis van de skills die we hebben, de wet objectief interpreteren. We verdedigen de belangen van de onderneming, absoluut, maar we moeten dat op een onafhankelijke manier doen, zonder beïnvloeding. Als je in een directiecomité zit, moet je op een bepaald ogenblik een beslissing nemen. En in hoeverre ben je dan nog onafhankelijk?’

[...]

‘Er is wel een evolutie in de rol. Vroeger moest je vooral een heel goede jurist zijn, nu komt daar een heel ander takenpakket bij: de business kennen, nadenken over hoe je processen kunt verbeteren, trainingsprogramma’s maken. De variëteit aan rollen is doorheen de jaren groter geworden. Dat is positief, maar ook uitdagend.’

[...]

De dag van de bedrijfsjurist focust dit jaar op de economie van de toekomst. Wat wil u precies in kaart brengen?
‘We zijn al een paar jaar bezig rond vernieuwende thema’s. We zien nieuwe fenomenen, zoals Uber, een bedrijf zonder taxi’s, of Airbnb, een bedrijf zonder hotels, of Facebook, een hele grote adverteerder, met enorm veel content, maar content die ze niet zelf maken. In mijn eigen sector is er de hele beweging rond fin tech. Er zijn met andere woorden heel wat nieuwe vormen van handel drijven, en daar willen we het over hebben. Wat is dat nieuw businessmodel, wat is heel dat cocreatie- en sharingmodel? Wat betekent dat eigenlijk? In de voormiddag staan we daar bij stil, ook bijvoorbeeld bij de vraag of het überhaupt wel iets nieuws is. Daarna gaan we na of we als bedrijfsjurist handelsrechtmatig zaken moeten veranderen, zijn er begrippen die we anders moeten bekijken? Hoe gaan we daarmee om? We willen stilstaan bij wat dat allemaal betekent voor ons als bedrijfsjuristen, als ondersteunend departement.’

[...]


Quotes uit De Juristenkrant (nr. 337 van 9 november 2016), interview met Saskia Mermans, pagina 8.
Lees ook via Jura.

Dag van de bedrijfsjurist, 17 november 2016: ‘Economie van de toekomst, toekomst van de economie’, KBC, Havenlaan, Brussel.

Gepubliceerd op 10-11-2016

  244