Recht en humor: Kruismans, Keuleneer en Vrielink over een ernstig thema

LachenRecht en humor combineren is en blijft een moeilijke oefening. Recht is immers een ernstige zaak, mevrouw en mijnheer! Met het recht spot men niet!


Dat de werkelijkheid anders is, weten we allemaal. Ook juristen geven wel eens blijk van gezonde zelfspot, en met flauwe rechtbankmoppen werd al menig boekje gevuld.


Hoewel de tijd van de nieuwjaarsconférences onafwendbaar nadert, begint onze vrijdagse avondafspraak in volle ernst. Wat humoristisch is bedoeld, komt niet altijd zo over, en het zou niet de eerste flauwe plezante zijn die bedreigd werd met een procedure wegens laster en eerroof - om van godslastering maar te zwijgen. Jogchum Vrielink, die dit thema afwisselend licht en diepgaand weet te behandelen, maakt ons wegwijs in de meanders van het recht met betrekking tot de lach.


Als het recht spreekt over de lach, kan de lach niet achterblijven. Bert Kruismans, de jurist die stand-up comedian werd, en Fernand Keuleneer, de advocaat die niet bang is voor zijn eigen mening, gaan daarna in gesprek met Jogchum Vrielink over recht, humor en hun onderlinge relatie. Glimlachen, grimlachen, noch schaterlachen kunnen bij voorbaat uitgesloten worden. U bent gewaarschuwd.

Programma
19.30 u: Ontvangst
20.00 u: Inleidende bedenkingen door Prof. Dr Jogchum Vrielink
20.15 u: Jogchum Vrielink, Bert Kruismans en Fernand Keuleneer tonen hun mooiste monkellach
21.10 u: Slotbedenkingen door Frank Judo, voorzitter Vlaamse Juristenvereniging
21.15 u: Napraten met een drankje

PRAKTISCH

Wanneer?
Vrijdag 2 december 2016


Waar?
Zaal 7
Cogels-Osylei 73
2600 Berchem

Bereikbaar met het openbaar vervoer: station Antwerpen-Berchem
Parking: Q-park Berchem station


Hoe?

Rechtstreekse inschrijving kan via de VJV-website of door het inschrijvingsformulier terug te sturen per post of per fax.
De deelnamesom kan worden gestort op rekening VJV 630-0681232-60 met vermelding ‘Recht en humor 2 december 2016' en uw naam.
Leden VJV en gelijkgestelden: 40 euro; anderen: 60 euro; inschrijving + lidmaatschap VJV: 50 euro

Wie?
Sprekers: Jogchum Vrielink, Bert Kruismans, Fernand Keuleneer
Organisatie: Yolanda Vanden Bosch (VJV) en Pim Vanwalleghem (VJV)

Bekijk zeker ook de flyer.


Gepubliceerd op 15-11-2016

  278