Justitie neemt maatregelen tegen verspreiding nieuw coronavirus

De drastische overheidsmaatregelen tegen het coronavirus laten zich ook voelen bij Justitie. Zo zal bij de Raad van State vanaf 16 maart tot zondag 19 april 2020 de afdeling Bestuursrechtspraak alleen nog de ‘uiterst dringende zaken’ behandelen. Ook andere instanties nemen maatregelen.

Gepubliceerd op 16-03-2020

Overzicht

cdc-k0krntqcjfw-unsplash

Raad van State

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zal alleen nog de ‘uiterst dringende zaken’ behandelen. Alle andere zittingen worden verplaatst naar een latere datum. De partijen en hun advocaten zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

Ook de griffie van de Raad van State past haar werking aan: de personeelsleden vallen terug op een minimumdienst. Dit betekent dat alleen de zaken die ‘met uitdrukkelijke inroeping van de uiterst dringende noodzakelijkheid’ worden ingeleid, op de rol worden ingeschreven. De andere zaken zullen later worden behandeld. Let op: gedurende de periode van minimumdienst is de griffie gesloten voor het publiek.

Tot slot wordt ook de werking van de afdeling Wetgeving eveneens aangepast aan de nieuwe situatie: de concrete maatregelen die in dat verband zijn genomen, zijn meegedeeld aan alle adviesvragende overheden. Er wordt naar gestreefd om de adviezen binnen de gevraagde termijn te verstrekken.

Wie dringende vragen heeft kan de Raad van State wel bereiken op het nummer 02/234 96 11 of via het e-mailadres dringend@raadvst-consetat.be. Alle info op de website van de Raad van State.

  498