PwC Legal: ‘Wij bereiden onze klanten voor op een no deal hard Brexit’

In De Juristenkrant van 19 december 2018

Gepubliceerd op 20-12-2018

Ruth Boone

Uit een peiling die PwC en PwC Legal bij hun klanten deden, blijkt dat 31 procent van die klanten nog steeds geen plannen aan het maken is voor Brexit. Van de klanten die wel al met Brexit bezig zijn, denkt de overgrote meerderheid dat er een deal zal zijn tegen 29 maart 2019. En dat zouden ze beter niet doen, meent Ine Lejeune, advocaat-partner bij PwC Legal aan De Juristenkrant: ‘Niemand bereidt zich voor op no deal. Iedereen denkt dat er nog tijd is en dat wij het als consultant erger voorstellen dan het is. Men vergeet dat er een heel strikt juridisch kader is, met strikte deadlines die gerespecteerd moeten worden. Zoals het er nu voorstaat, vrezen wij dat het no deal wordt. En daar is iedereen beter op voorbereid.’

reuzenrad

Het is een kluwen, de tijdschema’s en scenario’s die Lejeune en haar team hebben opgesteld over het verdere verloop van de afhandeling van Brexit. Wat volgens hen wel vaststaat, is dat het heel nipt, zoniet eigenlijk al onmogelijk wordt om tegen 29 maart 2019 een onderhandelde deal zowel in het Britse parlement als in het Europees parlement en de Europese Raad goedgekeurd te krijgen. ‘Sommigen pleiten voor een tweede referendum, maar het duur 22 weken om dat goed te keuren.

Die tijd is er niet, tenzij er een verlenging van de deadline komt. Maar alle 27 lidstaten moeten het daarmee eens zijn. Heronderhandelen is bovendien door de laatste Raad van 14 december uitgesloten.’ Ook nieuwe verkiezingen in Groot-Brittannië zijn volgens Lejeune geen haalbare kaart: ‘Ook dat neemt te veel tijd in beslag om te organiseren, en er is nu kerstreces in het Britse parlement, dat overigens voor alle mogelijke scenario’s heel strikte procedureregels heeft. Je kunt in het Verenigd Koninkrijk niet zomaar vervroegde verkiezingen uitschrijven. Dat is een zeer rigide proces.’

[...]

Een harde Brexit betekent volgens Lionel Van Reet drie dingen: een verhoging van de importtarieven, een verhoging van de leveringstermijnen, en een hogere cost of compliance. ‘Denk aan de internethandel. De terugzendratio daar bedraagt 25 procent. Als al die goederen iedere keer weer die grens over moeten, betekent dat een aanzienlijke meerkost: douanekosten, documenten die telkens opnieuw ingevuld moeten worden, vragen over wie de btw moet betalen. Het VK is bovendien een belangrijke speler in clinical trials voor medicijnen. Testen gebeuren heel vaak daar. Voor medicijnen als afgewerkt product gelden wereldwijd nultarieven, maar dat geldt niet voor de grondstoffen. Ook daar dreigen aanzienlijke meerkosten.[...]'

[...]

Bedrijven kunnen zich dus beter goed voorbereiden, zelfs als de no deal maar een tijdelijke situatie blijkt te zijn. Met alle scenario’s wordt best rekening gehouden. Lejeune raadt haar klanten daarbij aan om multidisciplinair te werken: ‘Men kan best alle afdelingen samenzetten, en de juristen in de onderneming heel actief bij dat proces betrekken, om te vermijden dat het tot litiges komt, maar ook om contracten te heronderhandelen. En bereid je voor op verschillende scenario’s. Ze zullen allemaal pijn doen, de vraag is alleen hoe diep de wonde zal zijn.’

Lionel Van Reet: ‘Er is veel om rekening mee te houden. Denk als bedrijf bijvoorbeeld niet dat je zomaar de eventuele bijkomende douanekosten aan je klanten kunt doorrekenen. [...] Denk ook aan trademarks. [...] Wat technische standaarden van producten betreft, zal het VK niet langer de CE-markering kunnen afleveren. En bij service level agreements wordt Brexit ook niet als overmacht beschouwd. Dat zijn allemaal zaken waarmee ondernemingen rekening moeten houden.’

  1116