Procureur-generaal Cassatie klaagt opnieuw gebrekkige financiering Justitie aan

In zijn toespraak naar aanleiding van de start van het nieuwe gerechtelijk jaar heeft de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Patrick Duinslaeger, opnieuw de gebrekkige financiering van justitie in het vizier genomen. De hoge magistraat klaagde daarbij niet alleen aan dat het Belgische gerecht onvoldoende financiële middelen heeft om zijn taken naar behoren uit te voeren maar nam ook de nieuwe financieringsmethode, via een systeem van gesloten financieringsenveloppes, op de korrel. "De democratie, en justitie als één van haar voornaamste pijlers, heeft een prijs", klonk het.

Volgens procureur-generaal Duinslaeger verdient de minister van Justitie lof voor de manier waarop hij er tijdens de begrotingscontrole in geslaagd is het onderste uit de kan te halen.

"De vaststelling blijft evenwel niet alleen dat de wettelijke voorziene kaders niet worden aangevuld," ging de hoge magistraat verder, "maar vooral dat het blijkbaar de bedoeling is van de regering om deze waarborg voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht af te schaffen en te vervangen door een systeem van gesloten financieringsenveloppes."

Vooral de wijze waarop die financiering wettelijk is geregeld, stoort de procureur-generaal. "De minister is daarbij immers zowel rechter als partij. Deze overdracht van middelen kadert bovendien in een zuiver economische context in de mate dat de toekenning van middelen rechtstreeks gekoppeld wordt aan de gerealiseerde doelstellingen, die blijkbaar enkel en alleen betrekking moeten hebben op het wegwerken van de achterstand, op kortere doorlooptijden en op een efficiënter beheer. De regering wil dus meer, beter en sneller voor minder geld. Het is zeer de vraag of de kwaliteit van de activiteiten van justitie afgewogen kan worden aan dergelijke zuiver economische criteria."

(Belga)

Gepubliceerd op 02-09-2015

  120