Pleidooi voor kritische criminologie

Toen criminoloog Patrick Hebberecht vorig jaar overleed, dreigde zijn vak kritische criminologie aan de UGent bijna te verdwijnen. Zijn collega Tom Decorte nam de fakkel over, maar Decorte meent dat de bijna-schrapping symptomatisch is voor een gebrek aan aandacht in de academische wereld voor kritisch denken over het ontstaan van misdaad en haar bestraffing. Samen met advocaat Raf Jespers en criminologen Olga Petintseva en Pascal Tuteleers schreef Decorte daarom ‘Misdaad en straf vandaag. Manifest voor kritische criminologie’. 

Ruth Boone
(foto: Wouter Van Vaerenbergh)

Dit zijn quotes uit het interview. Het volledige artikel kunt u lezen in De Juristenkrant van 10 februari 2016 of via Jura. 

Raf Jespers Tom Decorte[...]


Tom Decorte: ‘Criminaliteit is geen ontologisch gegeven. Samenlevingen en dan vooral bepaalde groepen in die samenlevingen, bepalen of iets ‘crimineel’ of ‘deviant’ is of niet. Homoseksualiteit bijvoorbeeld is op sommige plaatsen in de wereld strafbaar, hier gelukkig niet meer, maar het is het ooit ook wel geweest. Dat is het resultaat van een negotiatieproces tussen verschillende groepen in een samenleving. Als dat zo is voor homoseksualiteit, dan is dat voor alle andere soort en criminaliteit in de samenleving eigenlijk ook zo.’

[...]

Raf Jespers: ‘Ik ben voor een hervorming van bepaalde onderdelen van het strafwetboek. Een van de elementen die de minister naar voor brengt, is dat het weinig zin heeft om straffen uit te spreken beneden 1 jaar. Die worden toch niet uitgevoerd, en het heeft ook weinig zin om mensen voor een paar maanden uit de samenleving te halen. In die logica kan ik komen. Maar een ander aspect van de criminalisering, en de andere kant van de medaille, is dat een aantal andere zaken veel strenger gestraft zullen worden. Ik ben akkoord dat er wat gezuiverd wordt in het strafwetboek voor dingen die op een andere manier maatschappelijk opgevangen kunnen worden dan via bestraffing. Maar ik heb zeker ook oog voor die andere kant van de medaille.’

[...]

Raf Jespers: ‘Het is een beleidskwestie: hoeveel magistraten zet je op het ene en hoeveel op het ander? Fraudedossiers zijn complexe dossiers, het is makkelijker om voor dat soort misdrijven een afkoopsom te geven, dan om ze voor de strafrechter te brengen, maar waarom zou het niet kunnen? Het vraagt wel een hele herdenking van de logica van het beleid van de parketten en de minister van Justitie. We kunnen er niet om heen, het is de realiteit dat ze er uiteindelijk goedkoper vanaf komen. Het ligt in de logica van het systeem. Hoe heeft men mensen doen denken? Men vindt het blijkbaar minder erg dat iemand met een miljard gaat lopen dan als hij iets steelt in de supermarkt. Het is een beetje stampen naar beneden en likken naar boven. Dat is wat lapidair gesteld, en het is meer genuanceerd dan dat, daar ben ik me van bewust, maar die lijn zit wel in veel onderdelen van het beleid.’

[...]

Dit zijn quotes uit het interview. Het volledige artikel kunt u lezen in De Juristenkrant van 10 februari 2016 of via Jura.

Op 15 februari 2016 is er in de Minard een avondprogramma, met een debat over kritische criminologie. Meer info: www.vooruit.be

Gepubliceerd op 15-02-2016

  410