Overzicht van alle wettelijke maatregelen tegen Covid-19

Update 26 mei, 12 uur 

De voorbije weken hebben de Europese, nationale en deelstaatoverheden heel wat maatregelen genomen tegen het Covid-19-virus. Die maatregelen hebben echter uiteenlopende data van inwerkingtreding en worden ook op verschillende data buiten werking gesteld.

Gepubliceerd op 26-05-2020

Federaal

Grensarbeid België-Frannkrijk.

·       Van 14 maart 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

1/ Grensarbeid België-Nederland.

2/ Grensarbeid België-Duitsland.

Belasting. Thuiswerkdagen. Thuisdagen zonder werk. Thuisdagen zonder werk met recht op werkloosheidsuitkering.

·       Vanaf 11 maart 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020.

1/ Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking t²ot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 14/05/2020, Ed. 1.

2/ Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura(Nederland)

 

 

 

Wetgeving op Jura (Duitsland)

 

Bedrijfsvoorheffing. Studentenarbeid. Berekening BV op ‘covid-19-uren’.

·       Vanaf 1 april 2020.

18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. Uitstel voor jaarrekening en algemene vergadering.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020 (gedeeltelijk).

14 MEI 2020. - Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Dringende maatregelen. Heropening buitenspeeltuinen.

·       Vanaf 27 mei 2020.

 

25 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen. Tweede verblijven.

·       Vanaf 20 mei 2020.

Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/05/2020, Ed. 4.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregelen. Heropstart van contactberoepen en scholen.

·       Vanaf 18 mei 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020 (uitz.).

 

15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregelen: openen handelszaken, Generieke Gids, regel van 4.

·       Vanaf 10 of 11 mei 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020 (Uitz.).

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ziekteverzekering. Geldigheidsduur geneeskundige voorschrift. Voorschrift na video- of telefonische consultatie. Mogelijkheid voor adviserende artsen om te oordelen op dossier. Verlenging termijnen, documenten en leeftijdsvoorwaarden. Ook voor logopedisten, bandagisten, kinesisten, opticiens, audiciens, vroedkundigen,...

Vervanging van de bijlagen door het erratum.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       Zie ook KB van 13 mei 2020, BS 19/05/2020, Ed. 1

14 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 20/05/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 20/05/2020, Ed. 3

Wetgeving op Jura

 

 

Ziekteverzekering. Zelfstandige. Uitstal van raadpleging door behandelende arts. Impact op het vervangingsinkomen.

·       Vanaf 20 mei 2020.

18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, BS 20/05/2020, Ed. 3.

 -

Civiele veiligheid. Beroep. Schorsing van termijnen.

·       Vanaf 18 maart 2020.

11 MEI 2020. - Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid, BS 20/05/2020, Ed. 3.

 -

OCMW’s. Toelage voor materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening aan personen  die inkomen verloren.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 20/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

De regering trekt 3 miljoen euro uit voor de OCMW’s om de voedselbedeling te financieren.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

31 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 06/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ziekteverzekering. Geldigheidsduur geneeskundige voorschrift. Voorschrift na video- of telefonische consultatie. Mogelijkheid voor adviserende artsen om te oordelen op dossier. Verlenging termijnen, documenten en leeftijdsvoorwaarden. Ook voor logopedisten, bandagisten, kinesisten, opticiens, audiciens, vroedkundigen,...

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       Zie ook KB van 13 mei 2020, BS 19/05/2020, Ed. 1

14 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 20/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Ziekteverzekering. Schorsing van termijnen. Vergaderingen van beslissingsorganen zonder fysiek contact. Nomenclatuur, o.m. voor telefonisch advies (‘zorg op afstand’). Vergoeding voor bijzondere beschermingsmaatregelen en -materialen in de zorgsector.

 • Vanaf 1 maart 2020 (uitz.).

Zie ook KB van 14 mei 2020, BS 20/05/2020, Ed. 1.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 19/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Raad van State. Opnieuw beperkte verlenging.

·       Vanaf 19 mei 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 18/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Raad van State: Afwijkingen op UDV-procedure, behandeling zonder openbare zitting, kennisgevingen. Verlenging.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 18 mei 2020.

4 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 05/05/2020, Ed. 4.

Wetgeving op Jura

 

 

Raad van State. Verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook KB nr. 2 van 9 april 2020 (hoven en rechtbanken), BS 09/04/2020, Ed. 2.

Zie ook Bericht (Grondwettelijk Hof), BS 23/03/2020, Ed. 2; en BS 04/05/2020, Ed. 3.

21 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 22/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Pensioenen. Cumul. Uitstel voor werkgever van betaling van bijdragen.

·       Vanaf 1 of 13 maart 2020.

·       T.e.m. 30 juni of 30 september 2020.

7 MEI 2020. - Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Spoorwegen. Veiligheidsinstantie. Veiligheidscertificaten. Veiligheidspersoneel. Vergunningen. Werktijd spoorwegpersoneel.

·       Vanaf 19 mei 2020.

7 MEI 2020. - Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I), BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Bdringende maatregelen. Heropstart van contactberoepen en scholen.

·       Vanaf 18 mei 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020 (uitz.).

 

15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: openen handelszaken, Generieke Gids, regel van 4.

·       Vanaf 10 of 11 mei 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020 (Uitz.).

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Politie. GAS-boetes. Bewakingsondernemingen. Identiteitskaart. Voetbal. Gemeenschapswachten. Schorsing van verval- en proceduretermijnen.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020.

13 MEI 2020. - Wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen bepaald bij of in uitvoering van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 15/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Corana-ouderschapsverlof.

·       Vanaf 1 mei 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

1/ Grensarbeid België-Nederland.

2/ Grensarbeid België-Duitsland.

Belasting. Thuiswerkdagen. Thuisdagen zonder werk. Thuisdagen zonder werk met recht op werkloosheidsuitkering.

·       Vanaf 11 maart 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020.

1/ Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 14/05/2020, Ed. 1.

2/ Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura (Nederland)

Wetgeving op Jura(Duitsland)

Ondernemingen. Opschorting van beslag en faillissement. Verlenging.

·       Vanaf 13 mei 2020.

·       T.e.m. 17 juni 2020.

 

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, BS 13/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Ondernemingen. Opschorting van beslag en faillietverklaring.

·       Vanaf 27 april 2020.

24 APRIL 2020. - Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, BS 24/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Strafprocedure. Verlenging.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 17 juni of 17 juli 2020.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 13/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Strafprocedure. Verlenging van het KB tot verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 28 april 2020.

·       Zie ook KB van 6 april 2020 (gemeentelijke administratieve sancties), BS 07/04/2020, Ed. 2.

 

28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Verlenging van de termijnen in strafprocedures.

·       Vanaf 18 maart of 9 april 2020.

 

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Sociale verkiezingen. Uitstel tot het najaar.

·       Vanaf 17 maart 2020.

4 MEI 2020. - Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 13/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

RSZ. Uitstel van betaling van SZ-bijdragen voor 5 groepen van werkgevers, zoals toeristische en socioculturele sector en allerlei zaken die moesten sluiten omwille van de coronamaatregelen.

·       Vanaf 20 maart 2020.

 

4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Verlenging.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020.

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Uitbreiding van het toepassingsgebied

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

·       Zie ook BWR van 28 april 2020, BS 05/05/2020, Ed. 1.

27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: openen handelszaken, Generieke Gids, regel van 4.

·       Vanaf 10 of 11 mei 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020 (Uitz.).

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Rijbewijs. Verlenging van de geldigheidsduur.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

·       Opm.: de gewesten hebben eveneens maatregelen genomen i.v.m. rijbewijs en rijexamens.

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Btw-tarief tijdelijk verlaagd naar 6% voor professionele PBM.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020

5 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels, BS 07/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Zorgsector. Incident Crisis Management System (ICMS) en Epistat, gespecialiseerd PMB-materiaal.

·       Vanaf 6 mei 2020.

·       Zie ook KB van 4 mei 2020, BS 04/05/2020.

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: verlenging van de termijnen, beslissing zonder openbare zitting, overmaken van de stukken, kennisgevingen.

·       Vanaf 9 april of 6 mei 2020.

5 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Zorgsector. Incident Crisis Management System (ICMS) en Epistat, gespecialiseerd PMB-materiaal.

·       Vanaf 6 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: verlenging van de termijnen, beslissing zonder openbare zitting, overmaken van de stukken, kennisgevingen.

·       Vanaf 9 april of 6 mei 2020.

5 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Raad van State: Afwijkingen op UDV-procedure, behandeling zonder openbare zitting, kennisgevingen. Verlenging.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 18 mei 2020.

4 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 05/05/2020, Ed. 4.

Wetgeving op Jura

Raad van State. Verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook KB nr. 2 van 9 april 2020 (hoven en rechtbanken), BS 09/04/2020, Ed. 2.

·       Zie ook Bericht (Grondwettelijk Hof), BS 23/03/2020, Ed. 2; en BS 04/05/2020, Ed. 3.

21 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 22/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Tracing van coronacontacten.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 2020.

·       Zie ook KB van 30 april 2020, BS 06/05/2020, Ed. 2.

4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano                   in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Grondwettelijk Hof; Gedeeltelijke herneming.

·       Vanaf 4 mei 2020.

Bericht, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Grondwettelijk Hof. Verdaging van de zittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd. Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van de termijnen.

·       Van 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

·       Zie ook KB nr. 12 van 21 april 2020 (Raad van State), BS 22/04/2020, Ed. 2; en BS 04/05/2020, Ed. 4.

·       Zie ook KB nr. 2 van 9 april 2020 (hoven en rechtbanken), BS 09/04/2020, Ed. 2.

Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 23/03/2020, Ed. 2.

 

Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op grondstoffen voor anti-Covid-19-middelen. Verlenging.

·       Van 2 mei 2020.

·       T.e.m. 1 juni 2020.

27 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

De minister van Volksgezondheid mag de export van anti-coronageneesmiddelen of -grondstoffen beperken, de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten beperken in de apotheken, enz. (KB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 25 maart 2020.

·       T.e.m. 31 maart 2021, ten laatste.

24 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 25/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

Gezondheidsbeoefenaars. Mogelijkheid tot opvordering.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

29 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Zorgsector mag tijdelijk een beroep doen op niet-verpleegkundigen voor verpleegkundige activiteiten. Onder voorwaarden.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Staatswaarborg voor kortetermijnkredieten aan bedrijven en zelfstandigen. Aanvraagdossier.

·       Vanaf 1 april 2020.

29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1°, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Staatswaarborg voor kortetermijnleningen aan bedrijven en zelfstandigen.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

14 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, BS 15/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

De federale overheid stelt zich borg voor ‘bepaalde’ kredieten. Voor welke kredieten, wordt nog bepaald in een uitvoerings-KB.

·       Vanaf 1 april 2020.

 

27 MAART 2020. - Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 31/03/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Justitie en notariaat: gerechtelijke en vrijwillige verkopen, eedfaleggingen, authentieke volmachten, videoconferenties, authentieke testamenten, benoemingsprocedures.

·       Vanaf 13 of 18 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Brandstof met winterkenmerken. Uitstel wegens grote voorraden.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Opheffing van de handelsrestricties op chirurgische maskers.

Vanaf 4 mei 2020.

·       Zie ook KB van 24 maart 2020, BS 25/03/2020.

·       Zie ook KB van 17 maart 2020, BS 18/03/2020, Ed. 3.

2 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 04/05/2020, Ed. 2.

en Erratum, BS 06/05/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Ook verkoop van PBM en medische hulpmiddelen aan ondernemingen die deze nodig hebben in uitvoering van wettelijke bepalingen buiten de Welzijnscodex (MB van 7 april 2020).

Vanaf 9 april 2020.

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op PBM en medische hulpmiddelen. Aanvulling met definitie van ‘onderneming’ (MB van 27 maart 2020).

•                     Vanaf 30 maart 2020.

T.e.m. 22 juni 2020.

27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 30/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op verkoop van PBM en medische hulpmiddelen (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 23 maart 2020.

·       T.e.m. 22 juni 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregerelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Vitale sectoren. Tewerkstelling van werknemers uit andere sectoren die tijdelijk werkloos zijn.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020 (gedeeltelijk).

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Welke sectoren zijn ‘kritieke sectoren’? Overuren. Tewerkstelling van niet-Belgen. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling. Studenten. Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren.

·       Vanaf 1 april 2020.

T.e.m. 31 mei of 30 juni 2020.

27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Uitbreiding van het toepassingsgebied

·       Vanaf 1 maart 2020.

Zie ook BWR van 28 april 2020, BS 05/05/2020, Ed. 1.

27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Verlenging. Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen.

·       Vanaf 28 april 2020.

 

28 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen.

·       Vanaf 10 maart 2020 (algemene vergaderingen van mede-eigenaars).

·       Vanaf 1 maart 2020 (algemene vergaderingen)

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Strafprocedure. Verlenging van het KB tot verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 28 april 2020.

·       Zie ook KB van 6 april 2020 (gemeentelijke administratieve sancties), BS 07/04/2020, Ed. 2.

 

·        

28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verlenging van de termijnen in strafprocedures.

·       Vanaf 18 maart of 9 april 2020.

 

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Hoven en rechtbanken. Verlenging van het KB tot verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 28 april 2020.

 

 

 

28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Hoven en rechtbanken. Verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 9 april 2020.

 

 

9 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Welke sectoren zijn ‘kritieke sectoren’? Overuren. Tewerkstelling van niet-Belgen. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling. Studenten. Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 mei of 30 juni 2020.

27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Fiscaliteit. Uitstel voor indiening van aangiftes. Ook van periodieke btw-aangiftes.

·       Vanaf 1 maart 2020.

19 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies, BS 24/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Raad van State. Nieuwe verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 9 april 2020.

Zie ook Bericht (Grondwettelijk Hof), BS 23/03/2020, Ed. 2.

21 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 22/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen.

·       Vanaf 22 april 2020 (KB's nrs. 8 en 10).

·       Vanaf 11 maart 2020 (KB van 19 april 2020).

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 10 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19, BS 22/04/2020, Ed. 1.

 

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 8 tot wijziging van artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, BS 22/04/2020, Ed. 1.

 

 

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

Sociale secretariaten krijgen uitstel voor doorstorten van kwartaalbijdragen.

·       Vanaf 20 maart 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 20/04/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

 

Loterijen. Afwijkingen op aantal trekkingen, tijdstip, hoogte van de jackpot, enz.

·       Vanaf 20 april 2020.

·       T.e.m. 2 mei 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke afwijking van de vastgestelde regels bij de organisatie van de spelen van de Nationale Loterij in uitzonderlijke omstandigheden, BS 20/04/2020, Ed. 1.

 

 

/

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

 • Vanaf 17 april 2020.
 • T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura 

 

 

 

Seizoenarbeid.

·       Vanaf 1 maart of 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Uitstel voor verkiezingen en herbenoemingen in Hoge Raad voor Justitie.

·       Vanaf 18 maart 2020.

16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 6 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 17/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Staatswaarborg voor kortetermijnleningen aan bedrijven en zelfstandigen.

·       Vanaf 1 aoril 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

14 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, BS 15/04/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

Tijdelijke werkloosheid.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

25 MAART 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergadering.

·       Vanaf 10 maart 2020 (algemene vergaderingen van mede-eigenaars).

·       Vanaf 1 maart 2020 (algemene vergaderingen)

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht t in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Verlenging van de termijnen in strafprocedures.

·       Vanaf 18 maart of 9 april 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verlenging van de termijnen voor de hoven en rechtbanken.

·       Vanaf 9 april 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergadering.

·       Vanaf 10 maart 2020 (algemene vergaderingen van mede-eigenaars).

·       Vanaf 1 maart 2020 (algemene vergaderingen)

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Verlenging van de termijnen in strafprocedures.

·       Vanaf 18 maart of 9 april 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verlenging van de termijnen voor de hoven en rechtbanken.

·       Vanaf 9 april 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Meer tijd voor terugbetaling van evenementen.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook MB van 19 maart 2020, BS 20/03/2020.

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ook verkoop van PBM en medische hulpmiddelen aan ondernemingen die deze nodig hebben in uitvoering van wettelijke bepalingen buiten Welzijndscodex.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook MB van 23 maart 2020, BS 23/03/2020; en MB van 27 maart 2020, BS 30/03/2020.

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Strafsancties, administratieve sancties en onmiddellijke inning.

·       Vanaf 7 april 2020.

·

6 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, BS 07/04/2020, Ed. 2.

 

 

 

Tegoedbon voor pakketreis.

·       Vanaf 6 april 2020.

·       Zie ook MB van 19 maart 2020, BS 20/03/2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 06/04/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Het FAGG legt restricties op aan de verkoop van geneesmiddelen met stoffen die nodig zijn in de strijd tegen Covid-19.

·       Vanaf 1 april 2020 (?).

·       Restricties gelden vanaf de dag van publicatie op de FAGG-website.

·       Geldig voor hernieuwbare periode van één maand.

1 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 06/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

De regering trekt 3 miljoen euro uit voor de OCMW’s om de voedselbedeling te financieren.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

31 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 06/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en wijziging van de dringende federale maatregelen. Met nieuwe lijst van essentiële diensten.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

·       Zie ook MB van 23 maart 2020, BS 23/03/2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2.

en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura

Elektronische stemming (ook in commissies) en elektronisch quorum.

Zonder datum (vanaf 2 april 2020?)

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. -  Wijzigingen, BS 02/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Recht op werkloosheid zonder wachttijd. Afwijkende dagbedragen.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

·       Met uitzonderingen.

30 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS 02/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Task Force GPI.

 

 • Zonder datum (vanaf 1 april 2020).
 • Zie ook Omzendbrief GPI 93, BS 26/03/2020.

30 MAART 2020. - Ministeriële omzendbrief GPI 94 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Farma-industrie. Stopzetting van de kalenders.

 Vanaf 13 maart 2020.

27 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

De federale overheid stelt zich borg voor ‘bepaalde’ kredieten. Voor welke kredieten wordt nog bepaald in uitvoerings-KB.

 Vanaf 1 april 2020.

27 MAART 2020. - Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 31/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Restricties op persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Aanvulling met definitie van ‘onderneming’.

•                Vanaf 30 maart 2020.

•                T.e.m. 22 juni 2020.

Zie ook MB van  23/03/2020, BS 23/03/2020; en MB van 7 april 2020, BS 09/04/2020.

27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 30/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

 

Toekenning van bijzondere machten aan de federale regering.

·       Vanaf 30 maart 2020.

·       Bekrachtiging door wetgever vereist vóór 30 maart 2021.

27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), BS 30/03/2020, Ed. 2.

 

27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), BS 30/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

 

Afschafffing van maatregelen tegen vogelgriep in pluimveebedrijven, maar invoering van ontsmettings- en andere maatregelen omwille van corona.

·       Vanaf 30 maart 2020.

25 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging het ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Politiepersoneel mag jaarlijkse vakantiedagen overdragen.

 

 • Onmiddelijk’ (vanaf 20 maart 2020?).

Zie ook Omzendbrief GPI 94, BS 01/04/2020, Ed. 2.

20 MAART 2020. - Omzendbrief GPI 93 betreffende de overdracht van verloven van 2019, BS 26/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

 

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Ook verplichte sluiting voor kappers.

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verdaging van de rechtszittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd. Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van termijnen.

·       Van 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

Bericht, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Herhaling van de lijst met dringende maatregelen.

Nieuwe lijst van essentiële diensten.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

·       Opheffing van MB van 18/03/2020.

·       Aangevuld door MB van 24/03/2020; en gewijzigd door MB van 3 april 2020, BS 03/04/2020.

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 17603, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Restricties op persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.

·       Vanaf 23 maart 2020.

·       T.e.m. 22 juni 2020.

·       Zie ook MB van 27 maart 2020,BS 30/03/2020; en MB van 7 april 2020, BS 09/04/2020.

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Vergoedingsregime voor telefonische triage van Covid-19-patiënten.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       Tot datum bepaald door minister van Sociale Zaken.

Koninklijk besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus, BS 23/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Tegoedbon gedekt door verzekeraar bij afgelasting van pakketreis.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       T.e.m. 19 juni 2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Terugbetaling van het toegangsticket of tegoedbon bij afgelasting van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       T.e.m. 19 juni 2020.

Zie ook MB van 7 april 2020, BS 09/04/2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Soepeler regime voor het op de markt brengen van handalcoholgels met minstens 70% alcohol.

·       Vanaf 20 maart 2020.

Koninklijk besluit van 18 maart 2020 betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Afstandsregel (ook bij openbaar vervoer).

Sluiting van winkels en handelszaken (uitz. voedingswinkels, dierenvoedingszaken, apotheken, krantenwinkels, tankstations en levering brandstoffen, kappers).

Restricties in kapperszaken en warenhuizen.

Voedingswinkels mogen open zijn tussen 7u en 22 u.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.

Verbod op markten (uitz. voedingskramen in gebieden zonder commerciële infrastructuur).

Verbod op kortingsacties en solden.

Sluiting van inrichtingen in culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten.

Verbod op terrasmeubilair bij horeca.

Verplicht telethuiswerk bij niet-essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is.

Indien mogelijk telethuiswerk bij essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is (+ lijst van essentiële bedrijven).

Verbod op samenscholingen (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonies, buitenwandeling of fysieke activiteiten gezinsleden + ev. 1 andere persoon).

Verbod op activiteiten van erediensten.

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Afstandsonderwijs aan hogescholen en universiteiten.

Verbod op niet-essentiële reizen.

‘Blijf-in-uw-kot’-plicht (uitz. voor toegelaten plaatsen en activiteiten, bankautomaat, postkantoor, medische zorg, bijstand, professionele verplaatsingen).

Afwijkingen op arbeids- en rusttijdregeling voor politie.

Sancties.

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Opgeheven door MB van 23/03/2020, BS 23/03/2020, Ed. 2.

 

 

Wetgeving op Jura

Verbod op snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 17 september 2020.

Koninklijk besluit van 17 maart 2020 tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS, BS 18/03/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Afkondiging federale fase van nationaal noodplan.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Sluiting van winkelcentra, niet-voedingswinkels en handelszaken op zaterdag en zondag (uitz. apotheken).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonie).

Sluiting van inrichtingen uit culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve of horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Verbod op activiteiten van erediensten.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

 

Opgeheven door MB van 18/03/2020, BS 18/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

Bijkomende richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

·       Vanaf 13 maart 2020.

 

Omzendbrief nr. 681 – Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

·       Vanaf 3 maart 2020.

Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020, BS 03/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Vlaanderen

Sport: Olympische Zomerspelen, lokaal sportbeleid, studentensport, topsport.

·       Vanaf 26 mei 2020 (Uitz.).

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 26/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Kinderopvang. Verhoging van de compensatiesubsidie.

·       Vanaf 4 of 15 mei 2020.

 

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Kinderopvang. Verhoogde compensatiesubsidie.

Vanaf 14 maart 2020.

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang, BS 25/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Gezinnen hoeven niet te betalen wanneer hun kinderen niet naar de opvang komen. Financiële ondersteuning voor de organisatoren en medewerkers (BVR van 24 maart 2020).

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (vergunningen en subsidies), BS 21/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (opvang), BS 20/04/2020, Ed. 1.

Zie ook BVR van 1 april 2020 (opvang), BS 03/04/2020, Ed. 2.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Diversebealingenbesluit. O.m.:

. Afwijking van brandveiligheidsnormen voor  ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

. Hulpverlening aan verdachten, veroordeelden, geïnterneerde personen en slachtoffers van misdrijven.

. En verder: artsen, personen met een handicap, medische infrastructuur, LDC’s, woonzorgcentra...

-          Vanaf 20 maart 2020 (Uitz.)

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Kinderopvang. Verhoogde compensatiesubsidie.

·       Vanaf 14 maart 2020.

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang, BS 25/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Gezinnen hoeven niet te betalen wanneer hun kinderen niet naar de opvang komen. Financiële ondersteuning voor de organisatoren en medewerkers (BVR van 24 maart 2020).

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (vergunningen en subsidies), BS 21/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (opvang), BS 20/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BVR van 1 april 2020 (opvang), BS 03/04/2020, Ed. 2.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Contactonderzoek. Samenwerking met call centers. Functiebeschrijving personeelsleden. Privacybescherming.

·       Vanaf 8 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 2020.

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 20/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.

·       Vanaf 11 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 1990.

8 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Lokale dienstencentra. Beperkte heropening op 25 mei.

·       Vanaf 17 mei 2020.

·       T.e.m. 14 juni 2020.

14 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 19/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Centra voor dagverzorging, diensten voor gezinszorg, revalidatiecentra. Verlenging.

•                     Vanaf 2 mei 2020.

•                     T.e.m. 10 mei 2020, 17 mei 2020 of 7 juni 2020.

29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Verlenging (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 30/04/2020, Ed. 2.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 (...), BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Uitvoering (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 14 maart 2020.

T.e.m. 19 april 2020 (gedeeltelijk).

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Lokale dienstencentra, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Tijdelijke maatregelen (BVR van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020 (met uitzonderingen).

T.e.m. 4 april 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Omgevingsvergunning. Ruimtelijke planning. Complexe projecten. Plan-merrapportage. Leegstandsheffing. Beperkte verlenging.

·       Vanaf 25 april 2020.

·       T.e.m. 17 juli 2020.

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning, BS 18/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Omgevingsvergunningen en -meldingen, en complexe projecten: vervaltermijnen, verderzetting openbaar onderzoek, informatievergadering.

·       Vanaf 22 april 2020.

·       Zie ook BVR van 27 maart 2020, BS 01/04/2020, Ed. 2

·       Zie ook BVR van 24 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1

 

22 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, BS 27/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Wijziging van de procduretermijnen inzake ruimtelijke planning, milieu-effectrapportage en leegstaande bedrijfsruimten.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

·       Zie ook BVR van 22 april 2020, BS 27/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BVR van 24 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, BS 01/04/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Omgevingsvergunning. Verlenging van de beslissings- en beroepstermijnen.

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 22 april 2020, BS 27/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, BS 30/03/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Waarborgregeling. Covid-19-waarborg én -premie.

·       Vanaf 19/05/2020.

15 MEI 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Waarborg voor leasingovereenkomsten (BVR van 10 april 2020).

·       Vanaf 16 april 2020.

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 16/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Invoering van een ‘coronacrisiswaarborgregeling’ voor kmo’s en grote ondernemingen (BVR van 13 maart 2020).

·       Vanaf 19 maart 2020.

 

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

SZ-bijdragen. Alternerend leren. Aanvraag mentorkorting.

·       1 maart 2020.

·       T.e.m. 3. juni 2020.

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 14/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Mobiliteit. Plaatsing van snelheidsbegrenzers en tachografen. Opleiding tot bestuurder gevaarlijk vervoer. Beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseur. Keuring van taxi’s.

·       Vanaf 11 of 18 mei 2020.

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 12/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Herneming van de rijopleidingen en rijexamens.

Vanaf 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Herneming van de autokeuringen.

Vanaf 20 april 2020.

16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen). Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Vanaf 16 maart 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Bouwkundig erfgoed. Inventarisatie. Vlaams-Brabant. Verlenging tot 18 juni 2020.

·       Geen datum (vanaf 12 mei 2020).

Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant, BS 12/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Woninghuur. Geschillen. Vlaamse Ombudsdienst.

·       Vanaf 11 mei 2020.

8 MEI 2020. - Decreet van 8 mei 2020 tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten, BS 8 mei 2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Woninghuur. Geschillen. Vlaamse Ombudsdienst.

·       Vanaf 11 mei 2020.

8 MEI 2020. - Decreet van 8 mei 2020 tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten, BS 8 mei 2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Gemeenschapsonderwijs. Geen verplichte eindexamens.

·       Vanaf 11 mei 2020.

8 MEI 2020. - Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.

·       Vanaf 11 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 1990.

8 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Instellingen voor personen met handicap: financiële steun.

·       Vanaf 14 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Gezinsbijslag, studenten met coronacontract, studenten die in het buitenland studeerden, zorgtoeslag in combinatie met tijdelijke werkloosheid.

·       Vanaf 14 maart of 1 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 07/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Herneming van de rijopleidingen en rijexamens.

·       Vanaf 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Herneming van de autokeuringen.

·       Vanaf 20 april 2020.

16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen). Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Vanaf 16 maart 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Controle van water, aankoopplicht in functie van integraal waterbeleid (bv. overstromingsgebied), subsidiëring van waterwerken.

·       Vanaf 24 april 2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Medisch afval. Tekort aan recipiënten voor RMA. Mogelijke alternatieven.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 2 maanden na einde van civiele noodsituatie.

Zie ook BVR van 27 maart 2020, BS 01/04/2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Alternerend werken-leren. Opleiding tot mentor binnen de onderneming. Uitstel.

·       Voor erkenningen verleend vanaf 1 september 2019 t.e.m. 31 maart 2020.

17 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Herneming van de rijopleidingen en rijexamens.

·       Vanaf 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Herneming van de autokeuringen.

·       Vanaf 20 april 2020.

16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen). Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Vanaf 16 maart 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Controle van water, aankoopplicht in functie van integraal waterbeleid (bv. overstromingsgebied), subsidiëring van waterwerken.

·       Vanaf 24 april 2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Medisch afval. Tekort aan recipiënten voor RMA. Mogelijke alternatieven.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 2 maanden na einde van civiele noodsituatie.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Alternerend werken-leren. Opleiding tot mentor binnen de onderneming. Uitstel.

·       Voor erkenningen verleend vanaf 1 september 2019 t.e.m. 31 maart 2020.

17 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Centra voor dagverzorging, diensten voor gezinszorg, revalidatiecentra. Verlenging.

•                     Vanaf 2 mei 2020.

•                     T.e.m. 10 mei 2020, 17 mei 2020 of 7 juni 2020.

29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Verlenging (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 30/04/2020, Ed. 2.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 (...), BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Uitvoering (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020 (gedeeltelijk).

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Lokale dienstencentra, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Tijdelijke maatregelen (BVR van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020 (met uitzonderingen).

·       T.e.m. 4 april 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Individuele beroepsopleiding: premie. Verlenging.

•                     Vanaf 23 april 2020.

•                     T.e.m. 14 mei 2020.

23 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Uitzonderlijke IBO-premie bij stopzetting van IBO-overeenkomst door corona.

•                     Vanaf 13 maart 2020.

•                     T.e.m. 24 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Wijk-werken. Subsidies. Verlenging.

·       Vanaf 23 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

22 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Geldigheidsduur wijk-werkchèques.

·       Vanaf 12 maart 2020.

·       T.e.m. 24 april 2020 (gedeeltelijk).

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Energie: windturbines, groene warmte, beroep, geldboetes.

·       Vanaf 20 maart 2020 (gedeeltelijk).

·       T.e.m. 17 juli 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Onroerend erfgoed: verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 11 mei 2020.

28 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van lopende openbare onderzoeken tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld. - Onroerend Erfgoed, BS 04/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Bevoegdheden van de colleges en van de VCOE inzake onroerend erfgoed; erkenningen van archeologen en metaaldetectoristen; openbare onderzoeken inzake beschermingen; premieaanvragen; beroep tegen boetes.

·       Vanaf 24 maart 2020.

T.e.m. 24 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Woonzorgcentra en centra voor dagopvang: subsidie, uitzendarbeid, thuis- en ziekenhuisverpleegkundigen, bachelors in de verpleegkunde, gemiddelde bezettingsgraad.

·       Vanaf 13 maart of 30 april 2020 (met uitz.).

·       Zie ook BVR van 13 maart 2020, 13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dienstencheques blijven langer geldig. Verlenging.

·       Vanaf 19 april 2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Dienstencheques blijven langer geldig.

·       Vanaf 16 maart 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC): termijnen. Verlenging.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 17 juli 2020.

24 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van sommige proceduremaatregelen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC): termijnen.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Rijexamens en rijopleidingen (ook: gevaarlijk vervoer) en terugkommomenten.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       Zie ook MB van 24 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake scholing, examens, terugkommoment en subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Gemeentewegen en rooilijnplannen: openbaar onderzoek, vaststelling, beroep.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 27 april 2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Gemeentewegen en rooilijnplannen: openbaar onderzoek, vaststelling, beroep.

·       Vanaf 16 maart 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 16/04/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Verplichting om een energieprestatiecertificaat te hebben bij verhuur of verkoop (art. 9-10) en uitstel van betaling voor energieleningen aan personen in energiearmoede (art. 8)

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aangaande geothermie bij groene warmte en de aanpassing van de parameters voor de berekening van de onrendabele top, BS 28/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Omgevingsvergunningen en -meldingen, en complexe projecten: vervaltermijnen, verderzetting openbaar onderzoek, informatievergadering.

·       Vanaf 22 april 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, BS 27/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Windturbines.

·       Vanaf 22 april 2020.

14 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines, BS 22/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Opvangvoorzieningen voor baby’s en peuters.

·       Vanaf 31 maart 2020.

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie van organisatoren, en tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft verplichtingen in het kader van de subsidies, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Aangifte van nalatenschap. Onroerende voorheffing. Elektronische zending.

·       Vanaf 21 april 2020.

17 APRIL 2020. - Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Lokale dienstencentra en verzorgingsinstellingen.

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura (basis-MB)

 

Wetgeving op Jura(basis-BVR)

Herneming van de autokeuringen.

·       Vanaf 20 april 2020.

·       Zie ook MB van 24 maart 2020, BS 30/03/2020.

16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura(basisbesluit)

 

Financiële steun voor opvangsector.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Zie ook BVR van 1 april 2020, BS 03/04/2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, BS 20/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura(basisbesluit)

Forfaitaire steun van 3.000 of 1.500 euro aan ondernemingen en zelfstandigen in bijberoep met omzetverlies omwille van corona

·       Vanaf 10 april 2020 (1 uitz.).

·       Zie oook BVR van 20 maart 2020, BS 30/03/2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 17/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Lokale diensteneconomie. Eenmalige beschermingsvergoeding per doelgroepwerknemer.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (maatwerkbedrijven), BS 15/04/2020, Ed. 2.

·       Zie ook BVR van 20 maart 2020 (sociale economie), BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, BS 16/04/2020, Ed. 2.

 

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Gemeentewegen en rooilijnplannen. Openbaar onderzoek. Grafisch plan tot opheffing. Beroep.

·       Vanaf 16 maart 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 16/04/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

Eenmalige beschermingsvergoeding per doelgroepwerknemer.

·       Vanaf 1 april 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, BS 16/04/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

Waarborg voor leasingovereenkomsten.

·       Vanaf 16 april 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 16/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Maatwerkbedrijven. Verhoging van de loonpremies voor doelgroepwerknemers.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (lokale diensteneconomieondernemingen), BS 16/04/2020, Ed. 2.

·       Zie ook BVR van 20 maart 2020 (sociale economie), BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 15/04/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

Kosten voor evenementen die niet konden plaatsvinden, worden opgenomen in subsidies.

·       Vanaf 20 maart 2020.

 

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld cultuur door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 15/04/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

Conformiteitsattest; gemeentelijek heffingen op ongeschikte of onbewoonbare woningen; svk’s; premies (o.m. renovatiepremie), leningen en waarborgen.

·       Vanaf 15 april 2020.

·       T.e.m. 18 juli 2020 (gedeeltelijk).

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Bevoegdheden van het college en van de VCOE inzake onroerend erfgoed; erkenningen van archeologen en metaaldetectoristen; openbare onderzoeken inzake beschermingen; premieaanvragen; beroep tegen boetes.

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       T.e.m. 24 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Toelichting bij uithuiszettingen.

·       Vanaf 14 april 2020.

Zie ook BVR van 27 maart 2020, BS 31/03/2020.

7 APRIL 2020. - Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Aanstelling van een crisismanager bij grote personeelsuitval of veel besmettingen.

·       Vanaf 3 april 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring voor tijdelijke managementondersteuning inzake crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak in residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Geldigheidsduur wijk-werkchèques.

·       Vanaf 12 maart 2020.

·       T.e.m. 24 april 2020 (gedeeltelijk).

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

 

Dienstencheques blijven langer geldig.

·       Vanaf 16 maart 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Jeugd en media: Impact op subsidies, erkenningsaanvragen, kadervormingstrajecten.

·       Vanaf 3 april 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Mogelijkheid om af te wijken van milieuvoorwaarden uit Vlarem.

·       Vanaf 3 april 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Meer tijd voor controles op melk.

·       Vanaf 18 maart 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

VLIF-steun voor landbouwers.

·       Vanaf 8 april 2020.

1 APRIL 2020. - Ministerieel besluit over de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19, BS 08/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Uitstel voor EPB-aangiftes. Geen afsluiting van openbare nutsvoorzieningen.

·       Vanaf 8 april 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid (gedeeltelijk).

3 APRIL 2020. - Decreet tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, BS 08/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Duur van de sportschutterslicenties.

·      Onmiddellijk’ (vanaf 27 maart 2020?)..

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 06/04/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura

 

 

Toelating tot afwijking van de veiligheidsvoorschriften.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart, BS 03/03/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

 

Financiële steun voor opvangsector.

 • Vanaf 11 of 14 maart 2020.

Zie ook BVR van 10 april 2020, BS 20/04/2020, Ed. 1.

1 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, BS 03/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verlenging van de termijnen in materialendecreet en vlarema, in het bodemdecreet en Vlarebo, en in het besluit op de dierlijke bijproducten.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

 

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving, BS 01/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

Wijziging van de proceduretermijnen voor Raadvoor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC).

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Wijziging van de procduretermijnen inzake ruimtelijke planning, milieu-effectrapportage en leegstaande bedrijfsruimten.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen, aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, transitiepremie voor werkzoekenden en arbeidskaarten.

·       Vanaf 27 maart 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Scheepvaart. Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.

•                     Vanaf 28 maart 2020, om 0.00u.

•                     Vervangt de Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02/2020, BS 23/03/2020.

27 MAART 2020. - Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2020. - Bijkomende maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Landbouw. Uitstel voor indiening verzamelaanvraag tot 15 mei 2020.

26 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 7 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Uitzonderlijke IBO-premie bij stopzetting van IBO-overeenkomst door corona.

•                     Vanaf 13 maart 2020.

•                     T.e.m. 23 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Opschorting van uithuiszettingen. Mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden. Steun voor OCMW’s.

•                     Vanaf 31 maart 2020.

•                     Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

 • Zie ook omzendbrief van 7 april 2020, BS 14/04/2020.

 

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Afwijkingen op de begrafenisvoorschriften.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 31/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Gezinnen hoeven niet te betalen wanneer hun kinderen niet naar de opvang komen. Financiële ondersteuning voor de organisatoren en medewerkers.

·       Vanaf 14 maart 2020.

Zie ook BVR van 1 april 2020 (opvang), BS 03/04/2020, Ed. 2.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

Vanaf 13 maart 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Verlenging van de beslissings- en beroepstermijnen.

Vanaf 24 maart 2020.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Forfaitaire subsidie van 2.000 of 4.000 euro aan ondernemingen die gesloten zijn omwille van corona. Bijkomende sluitingspremie vanaf 6 april.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 12 juni 2020.

Opheffing van het MB van 15/03/2020.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Gelijkstelling van arbeidszorgactiviteiten met arbeidsmatige activiteiten

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Afwijkingen op procedures en verplichtingen voor toeristische logies.

·       Vanaf 20/03/2020.

 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten, BS 25/03/2020.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Omgevingsvergunning. Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

·       Vanaf 20/03/2020.

·       T.e.m. 17/07/2020.

Zie ook decreet van 20/03/2020, BS 24/03/2020 en BVR van 20/03/2020, BS 25/03/2020.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten, BS 25/03/2020.

Wetgeving op Jura

Omgevingsvergunning. Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid voor ziekenhuizen, farma-industrie en laboratoria.

 • Vanaf 20/03/2020.
 • e.m. 17/07/2020.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 25/03/2020.

Wetgeving op Jura

Aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen met substantiële daling van  economische activiteiten.

·       Van 1 april 2020.

·       T.e.m. 1 juli 2020.

18 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 24/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

·       Vanaf 20/03/2020.

·     

 • T.e.m. 17/07/2020.

20 MAART 2020. - Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 24/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.

·       Vanaf 22 maart 2020, om 0.00u.

·       Zolang België en Nederland een verschillend beleid voeren inzake corona.

Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020 van 21 maart 2020. - Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Forfaitaire subsidie van 2.000 euro voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten. 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Bijkomende sluitingspremie van 160 euro per sluitingsdag na 21 kalenderdagen sluiting.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 12 juni 2020.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Sluiting van lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging (MB) en bepaalde revalidatie-instellingen (MB).

Beperking van toegang tot, en activiteiten van woonzorgcentra.

Beperking van toegang tot psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor personen met een handicap.

·       Vanaf 13 of 14 maart 2020.

·       Tot (en met?) 4 of 19 april 2020.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.

 

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

De Lijn: Vervoersbewijzen kunnen niet meer met cash geld betaald worden.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       Tot opheffing noodsituatie door Nationale Veiligheidsraad.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Invoering van een ‘coronacrisiswaarborgregeling’ voor kmo’s en grote ondernemingen.

·       Vanaf 19 maart 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen).

Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

·       Vanaf 16/03/2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Brussels gewest

Begrafenis. Vervoer van overledenen. Groeten. Maximaal 30 aanwezigen.

·       Vanaf 18 mei 2020.

19 MEI 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Huur. Schorsing of inkorting van opzeggingstermijn.

·       Vanaf 18 maart 2020.

14 MEI 2020. - Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 25/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van de verval- en beroepstermijnen in de Brusselse Gewestwetgeving. Verlenging.

·       Vanaf 16 mei 2020.

·       T.e.m. 15 juni 2020.

14 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 22/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Verlenging.

·       Vanaf 16 april 2020.

·       T.e.m. 15 mei 2020.

16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 15 april 2020.

2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Technische keuringen. Herneming.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Opheffing BWR van 26 maart 2020,  BS 30/03/2020, Ed. 1.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Schorsing van de technische keuringen. Verlenging vand e geldigheidsduur van de keuringsbewijzen.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       Opgeheven BWR.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Huurder met financiële problemen. Formaliteiten.

·       Vanaf 30 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Huurder met financiële problemen

·       Vanaf 23 april 2020.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de “Société wallonne du crédit social” (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Transport van vervuilde grond. Kwaliteitscontrole.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Educatief verlof. PWA- en dienstencheques. Activa-steun. First-stage. Sociale-inschakelingsbedrijven. Activiteitencoöperaties. Mentorschap.

·       Meestal vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020.

7 MEI 2020. - Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Financiële steun aan taxibedrijven.

·       Vanaf 11 mei 2020.

·       Zie ook: Besluit nr. 2020/014 van 23 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.

7 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/016 betreffende steun tot vergoeding van de exploitanten van het bezoldigd personenvervoer die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 11/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Vliegverkeer. Geluidshinder. Geen boetes.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 16 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Horeca en toelevering aan horeca: steun via GIMB.

·       Vanaf 6 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

OCMW’s: Overheveling van bevoegdheden, vergadering zonder fysieke bijeenkomst.

·       GGC.

·       Vanaf 16 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Horeca en toelevering aan horeca: steun via GIMB.

·       Vanaf 6 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

OCMW’s: Overheveling van bevoegdheden, vergadering zonder fysieke bijeenkomst.

·       GGC.

·       Vanaf 16 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Evenementen met steun van gewest behouden hun subsidies.

·       Zonder datum (14 mei 2020).

26 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Bezoekverbod in rusthuizen, woonzorgcentra, verblijfscentra voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen en centra voor beschut wonen.

·       Vanaf 29 april 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen naar aanleiding van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en tot verlenging van het bezoekverbod in verscheidene residentiële opvang- en zorginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 29/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Bezoeksverbod in rust- en verzorgingstehuizen.

·       Vanaf 14 april 2020 (‘onmiddellijk’).

·       T.e.m. 19 april 2020.

·       Zie ook Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020, BS 13/03/2020, Ed. 2.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.

Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).

Verbod op schoolreizen naar het buitenland.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       T.e.m. 31 maart 2020.

10 maart 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Steunmaatregel voor kmo’s. Nieuwe lijst van ondernemingen met recht op steun.

·       Vanaf 29 april 2020.

23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Steunmaatregel voor kmo’s.

·       Vanaf 9 april 2020.

7 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Belasting op taxi’s en autoverhuur. Schrapping voor belastingjaar 2020.

·       Vanaf 1 januari 2020.

23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/014 betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Onroerende voorheffing. Termijnverlenging.

·       Vanaf 1 januari 2020.

23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/004 om de betaaltermijn van de onroerende voorheffing te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in wetgeving van Franse Gemeenschapscommissie.

·       Vanaf 16 maart 2020.

 

 

16 APRIL 2020. - Volmachtbesluit 2020/546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 23/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.

·       Onmiddellijk (16 april 2020?).

·       T.e.m. 30 juni 2020.

·       Zie ook BBR van 19 maart 2020, BS 25/03/2020, Ed. 1.

16 APRIL 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Toeristische sector.

·       Vanaf 1 januari 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

16 APRIL 2020. - Bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gemeenschapswetgeving. Verlenging.

·       GGC.

·       Zie ook Volmachtbesluit nr. 2020/001, BS

16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura (GGC)

 

Wetgeving op Jura(basisbesluit GGC)

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgving. Verlenging.

·       BHG.

·       Zie ook Volmachtbesluit nr. 2020/001, BS

16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura (BHG)

 

Wetgeving op Jura(basisbesluit BHG)

 

 

Rijopleiding, rijexamen, beroep tegen rijbewijs, beroepscommissies rijbewijs, keuringsbewijs, uitzonderlijk vervoer, bouwplaatsen zonder uitvoeringsvergunning, toezichthouders. Verlenging.

·       Vanaf 16 april 2020.

·       T.e.m. 15 mei 2020.

·       Zie ook Volmachtbesluit nr. 2020/002, BS 17/04/2020, Ed. 1.

16 APRIL 2020. - Besluit met betrekking tot de verlenging van de duur van de uitzonderlijke maatregelen zoals voorzien in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura (basisbesluit)

Financiële steun aan sociale inschakelingsondernemingen.

·       Vanaf 21 april 2020.

16 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Rijopleiding, rijexamen, beroep tegen rijbewijs, beroepscommissies rijbewijs, keuringsbewijs, uitzonderlijk vervoer, bouwplaatsen zonder uitvoeringsvergunning, toezichthouders.

·       Vanaf 16 maart 2020 (met uitz.).

·       T.e.m. 15 april 2020.

Zie ook Besluit van 16 april 2020, BS 21/04/2020, Ed. 1.

9 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 17/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Overdracht van taken van de gemeenteraden naar de colleges.

 • Vanaf 16 maart 2020.

Zie ook ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 (besluitvormende organen), BS 20/03/2020, Ed. 2

6 APRIL 2020. - Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Bezoeksverbod in rust- en verzorgingstehuizen.

·       Vanaf 14 april 2020 (‘onmiddellijk’).

·       T.e.m. 19 april 2020.

Zie ook Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020, BS 13/03/2020, Ed. 2.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Steunmaatregel voor kmo’s.

·       Vanaf 9 april 2020.

7 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Steunmaatregel voor kmo’s.

·       Vanaf 9 april 2020.

7 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Opschorting van termijnen voor Brusselse Gewestwetgeving.

•                Vanaf 16 maart 2020.

•                Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zie ook besluit van 16 april 2020, BS 21/04/2020, Ed. 1.

2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Opschorting van termijnen voor Brusselse Gemeenschapsrwetgeving.

 • Vanaf 16 maart 2020.
 • GGC.

Zie ook besluit van 16 april 2020, BS 21/04/2020, Ed. 1.

2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Verlenging van verbod op uithuiszettingen.

·       Besluit: vanaf 8 april 2020.

·       Verlenging vanaf 4 april t.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook besluit van 17 maart 2020, BS 20/03/2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het verbod op uithuiszettingen verlengt tot en met 3 mei, BS 08/04/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura (basisbesluit)

 

Wetgeving op Jura (verlenging)

 

 

 

 

Voorrang voor huis-aan-huis-ophaling en afgifte via glasbollen of ondergrondse containers. Sluiting van kringloopcentra. Beperkte openingsuren voor recyclageparken. Geen nood aan speciale beschermingsmiddelen. Afwijkende recipiënten voor medisch afval.

·       Vanaf 6 april 2020.

1 APRIL 2020. - Ministeriële omzendbrief over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel, BS 06/04/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

Toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

·       Vanaf 20 maart 2020 (?).

23 MAART 2020. - Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 03/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.

·       Vanaf 25 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

19 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 25/03/2020.

Wetgeving op Jura

      

Beschermingsmaatregelen voor de besluitvormende organen (gemeenteraden).

·       Vanaf 20 maart 2020.

 • Zie ook Volmachtenbesluit nr. 2020/003 van 6 april 2020 (gemeentelijke organen), BS 15/04/2020, Ed. 1

 

Ministeriële omzenbrief van 18 maart 2020 — Covid 19 —

Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisiswerking

van de besluitvormende organen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse regering en aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       T.e.m. 19 juni 2020.

 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

 

 

 

Wetgeving op Jura

Verbod op uithuiszettingen.

·       Vanaf 17 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Minister-President van 17 maart 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.

Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).

Verbod op schoolreizen naar het buitenland.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       T.e.m. 31 maart 2020.

 

Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Franse Gemeenschap/Waals Gewest

Uithuiszettingen. Verlenging van de opschorting tot de start van exitfase 3.

 • Waals Gewest.

·       Vanaf 19/05/2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020.

13 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 40 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 5 mei 2020.

·       T.e.m. 11 mei 2020.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 april 2020.

·       Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.

 

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 27651.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

2 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 07/04/2020, Ed. 1.; en Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura (erratum)

 

Uitzetting: opschorting.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

18 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Rijopleiding. Theoretische examens en praktische proeven. Herstelexamens. Rijgeschiktheidstesten. Geldigheidsduur rijbewijs.

8 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Schorsing van de rijopleidingen en van de examens voor het behalen van een rijbewijs.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       Opgeheven door BWR van 8 mei 2020, BS 18/05/2020, Ed. 1.

17 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 25/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Werkgelegenheid. Arbeidsovereenkomst dienstencheques. Tegemoetkoming en opleidingskosten.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

 

7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 15/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Werkgelegenheid: premie voor stagiairs met overeenkomsten opleiding-inschakeling.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 30/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Retroactieve aanvulling van de maatregelen inzake werkgelegenheid.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

 

16 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 20/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Sociale economie, beroepsopleiding, steun aan doelgroepen, educatief verlof.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

 

31 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 03/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Gezinsbijslag in combinatie met studentenjob in ziekenhuis, warenhuis, rusthuis,...

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020 (uitz.)..

 

7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar, BS 15/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Transport van vervuilde grond. Kwaliteitscontrole.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 13/05/2020, Ed. 1.

en BS 13/05/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 15/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Ambtenarenstatuut. Continuïteit. Telewerk met vergoeding. Openbaar vervoer. Risicogroepen. Verlof wegens overmacht. Jaarlijks verlof.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 18 mei 2020 (Uitz.).

7 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Technische keuringen. Herneming.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Opheffing BWR van 26 maart 2020,  BS 30/03/2020, Ed. 1.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Schorsing van de technische keuringen. Verlenging vand e geldigheidsduur van de keuringsbewijzen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       Opgeheven BWR.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Huurder met financiële problemen. Formaliteiten.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Huurder met financiële problemen

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 23 april 2020.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de “Société wallonne du crédit social” (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Transport van vervuilde grond. Kwaliteitscontrole.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Elektriciteit. Prosumertarief. Uitstel.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 mei 2020.

·       T.e.m. 1 oktober 2020.

7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis, BS 12/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 5 mei 2020.

 

5 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 houdende organisatie van de 'contact tracing' in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie, BS 11/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Jeugdbescherming. Geen individuele hulpverlening. Onlinecontacten.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 7 betreffende overgangs- en afwijkingsbepalingen van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 5 mei 2020.

·       T.e.m. 11 mei 2020.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 april 2020.

·       Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.

 

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 27651.

Wetgeving op Jura

 

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

2 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 07/04/2020, Ed. 1.; en Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura (erratum)

 

Uitzetting: opschorting.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Sociale inschakelingsdiensten, opvangtehuizen, nachtasielen, diensten voor schuldbemiddeling, voorzieningen voor partnergeweld, centra voor integratie van vreemdelingen: subsidies.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Organen van lokale besturen: Uitstel voor algemene vergadering.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

·       Zie ook BWR nr. 17 van 17 april 2020, BS 22/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BWR nr. 6 van 24 maart 2020, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

 

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 32 betreffende de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectvereniging of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

OCMW’s: digitale vergaderingen, overdracht van bevoegdheden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

·       Zie ook BWR van 30 april 2020, BS 08/05/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BWR nr. 17 van 17 april 2020, BS 22/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BWR nr. 7 van 24 maart 2020, BS 26/03/2020, Ed. 2.

·       Zie ook BWR nr. 9  van 24 maart 2020, BS 26/03/2020, Ed. 2.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 31 tot organisatie van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Waalse ambtenaren: telewerk (+ forfait), terugkeerplanning, flexibele arbeidsuren, openbaar vervoer, besmetting, verlof om dwingende reden van familiaal belang.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Waalse ambtenaren: telewerk, bescherming tegen virus, verlof om dwingende redenen van familaal belang.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en onthaalouders: vergoeding voor afwezige kinderen.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 30 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en onthaalouders.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart of 20 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

23 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging en uitbreiding van de steun aan opvangmilieus in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

 

 

Vergoeding voor  gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde opvangvoorzieningen, én ouders.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart 2020.

 

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Lokale besturen. Vergaderingen. Geen fysiek contact.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen, BS 07/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Stuen voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

29 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Steun voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

29 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overbruggingsrecht. Aanvullende premie van 2.500 euro.

•                     Waals Gewest.

•                     Vanaf 1 maart 2020.

•                     T.e.m. 90 dagen na publicatie.

28 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Openbare Waalse instellingen: elektronische raadpleging van documenten; videoconferentie, presentiegelden.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

27 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 25 betreffende de vergaderingen van de openbare Waalse instellingen, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Werkgelegenheid: premie voor stagiairs met overeenkomsten opleiding-inschakeling.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, bl. 29924.

Wetgeving op Jura

Retroactieve aanvulling van de maatregelen inzake werkgelegenheid.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

 

16 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 20/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Sociale economie, beroepsopleiding, steun aan doelgroepen, educatief verlof.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

 

31 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 03/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging van de huurovereenkomst. Vroegtijdige beëindiging van een studentenhuurovereenkomst.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 22 april 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 22 tot het nemen van verschillende maatregelen inzake woninghuurovereenkomst, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

De nieuwe voorschriften voor mazouttanks tussen 500 en 25.000 liter zouden op 13 mei moeten in werking treden, maar worden volledig geschrapt.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 23 april 2020.

23 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 28/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Dwingende termijnen en beroepstermijnen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 april 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020 (deels).

·       Zie ook BWR nrs. 2 en 3 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

18 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 20 tot verlenging van de termijnen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura (BWR nr. 2)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 3)

Begrafenis. Overlijdensakte.

·       Waals Gewest.

·       Zonder datum (2 mei 2020).

·       Zie ook BWR nr. 15 van 10 april 2020, BS 16/04/2020, Ed. 1.

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 19 tot wijziging van de artikelen 4 en 6 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 van 10 april 2020 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

Uithuiszettingen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 april 2020.

·       Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook BWR nr. 12 van 2 april 2020, BS 07/04/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BWR nr. 4 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 27651.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura (BWR nr. 4)

 

 

 

 

Beraadslaging en beslissing in colleges en raden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf diverse data.

·       Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook BWR nr. 5 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

·       Zie ook BWR nrs. 6, 7, 8 en 9 van 24 maart 2020, BS 26/03/2020, Ed. 2.

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 17 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering nr. 5 van 18 maart 2020 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura (BWR nr. 5)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 6)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 7)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 8)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 9)

Retroactieve aanvulling van de maatregelen inzake werkgelegenheid.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       Zie ook BWR nr. 11 van 31 maart 2020, BS 03/04/2020.

16 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 20/04/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura

Hulp aan gezinnen en bejaarde personen, revalidatieovereenkomsten, palliatieve zorg, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen, thuishulp en thuiszorg, psychiatrische patiënten, tabaksontwenning, geïntegreerde gezondheidsverenigingen, verblijfskosten ziekenhuizen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector, BS 17/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Formaliteiten bij overlijden. Maximumtermijn voor opgravingen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 10 april 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen, BS 16/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Compensatievergoeding voor projectontwikkelaars en kmo’s.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 14 maart 2020.

8 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Gemeenten krijgen uitstel tot 30 september om het kohier van een belasting 2019 uitvoerbaar te verklaren.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 9 april 2020.

8 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 13 betreffende de in artikel L3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde termijn voor het uitvoerbaar verklaren van de kohieren, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Vergoeding voor  gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde opvangvoorzieningen, én ouders.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart 2020.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, BS 10/04/2020.

Wetgeving op Jura

Subsidies. Administratieve en beroepstermijnen.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 10 maart 2020.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Aanleggen van begrotingsfonds met 50 miljoen euro.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 7 april 2020.

7 APRIL 2020. - Besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Soepeler behandeling van de erkenningsaanvragen voor vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen, pcb’s en pct’s, en medisch afval.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 8 april 2020.

 

3  APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering ter vereenvoudiging van de delegaties vervat in de wetgevingen die van toepassing zijn op het vervoer van afvalstoffen, BS 08/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van uithuiszettingen t.e.m. 19 april i.p.v. 5 april 2020.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

·       Zie ook BWR nr. 4 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020.

2 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 07/04/2020, Ed. 1n Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

Situaties waarin een technische keuring van het voertuig toch kan plaatsvinden (o.m. voor vrachtwagens).

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Zie ook BWR van 26/03/2020, BS 30/03/2020.

31 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 03/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Sociale economie, beroepsopleiding, steun aan doelgroepen, educatief verlof.

·       Vanaf 1 maart 2020.

31 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 03/04/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura

 

Opnulzetting van rechten bij omzetting van hypothecair mandaat in hypotheek, schorsing van termijnen, vermindering van WIGB voor automatische ontspanningstoestellen.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       T.e.m. 26 april 2020 (tweemaal verlengbaar)

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Compensatievergoeding: wijzigingen voor zelfstandigen, perswinkels, personenvervoer, carwashes, autorijscholen, evenementensector.

·       Zonder datum. Dus vanaf 9 april 2020.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Schorsing van de technische keuringen. Verlenging vand e geldigheidsduur van de keuringsbewijzen.

·       Vanaf 18 maart 2020.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Opheffing van het tijdelijk verkeersverbod in de bossen wegens Afrikaanse varkenspest, maar invoering van extra veiligheidsmaatregelen (o.m. opleiding bioveiligheid) omwille van corona.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 26 maart 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2020 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

 

Openbare besturen vergaderen en beslissen per video- of teleconferentie.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 23 maart 2020.

·       T.e.m. 22 april 2020.

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

Circulaire relative aux conséquences des mesures sanitaires liées au Covid-19 sur les marchés publics wallons Recommandations à l'attention des pouvoirs adjudicateurs wallons, MB 26/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

 

Schorsing van de rijopleidingen en van de examens voor het behalen van een rijbewijs.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 16 maart 2020.

17 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 25/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Compensatievergoeding van 5.000 of 2.500 euro voor ondernemingen.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 12 juni 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Geen onderbreking van leveringen van gas en elektriciteit bij personen met budgetmeter. Geen plaatsing van nieuwe budgetmeters.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020

·     Tekst integraal vervangen door erratum, BS 02/04/2010..

 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter, BS 20/03/2020, Ed. 2.en Erratum, BS 02/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen om de continuïteit van de openbare dienstverlening te kunnen verzekeren.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 18 april 2020.

 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door

het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke

democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Opschorting van alle beslissingen tot uithuiszetting.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 • Zie ook BWR nr. 12 van 2 april 2020, BS 07/04/2020; en Erratum BS 09/04/2020.

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Opschorting van alle dwingende termijnen in decreten en besluiten van de Waalse regering. Ook inzake de overgedragen bevoegdheden (OB).

·       Waals gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de

gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in

de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de

bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden,

aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet (...), BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

De Waalse regering maakt extra budget vrij.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 1 tot wijziging van de artikelen 33

en 34 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest

voor het begrotingsjaar 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Toekenning van bijzondere machten aan de Franse Gemeenschapsregering.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 21 maart 2020.

·       T.e.m. 20 september 2020, ten laatste.

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Toekenning van bijzondere machten aan de Waalse regering.

Ook inzake de overgedragen bevoegdheden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 18/03/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

Afstandsonderwijs in universiteiten, hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Indien niet mogelijk, worden de lessen geschorst (uitz. stages).

Verbod op activiteiten van organisaties voor de jeugd (+ uitz. i.k.v. hulpverlening).

Verbod op sportactiviteiten binnen en buiten (uitz. voor topsportcentra).

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 inzake noodmaatregelen ter beperking

van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Indien mogelijk telewerk voor Waalse ambtenaren (uiterlijk vanaf 16 maart).

Extra bescherming voor contractuele ambtenaren die getroffen worden door het coronavirus.

Recht op onbezoldigd verlof om dwingende redenen van familaal belang van onbepaalde duur.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Europese Unie

100 miljard euro aan goedkope leningen voor EU27-lidstaten ter financiering van tijdelijke werkloosheid of werktijdverkortingen en maatregelen op gezondheidsgebied.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·       T.e.m. 31 december 2022.

Verordening (EU) 2020/672 van de Raad van 19 mei 2020 betreffende de instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-uitbraak, Pb. L159, 20/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Medische hulpmiddelen. Uitstel van inwerkingtreding van verordening 2017/745. Impact op reeds aangemelde instanties en hun conformiteitsbeoordelingen.

·       Vanaf 19 mei 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/666 van de Commissie van 18 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 920/2013 wat betreft de verlenging van de aanwijzing van aangemelde instanties  en het toezicht op en de monitoring van die instanties, Pb. L156, 19/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Medische hulpmiddelen. Uitstel van inwerkingtreding van verordening 2017/745 tot 21/05/2021.

·       Vanaf 24 april 2021.

Verordening (EU) 2020/561 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft, Pb. L130, 24/04/2020.

Wetgeving op Jura

Binnengrenscontroles. Criteria voor opheffing.

·       Geen datum (vanaf 15/05/2020).

Mededeling van de Commissie Naar een gefaseerde en gecoördineerde aanpak van het herstel van het vrije verkeer en de opheffing van de binnengrenscontroles — COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.

Wetgeving op Jura

Vervoer. Herstelmaatregelen.

·       Geen datum (Vanaf 15/05/2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende het geleidelijke herstel van het vervoer en de connectiviteit – COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.

Wetgeving op Jura

Horeca en toerisme. Veiligheidsmaatregelen voor heropstart.

·       Geen datum (vanaf 15/05/2020).

Mededeling van de Commissie EU-richtsnoeren voor de geleidelijke hervatting van toeristische diensten en voor gezondheidsprotocollen voor horecagelegenheden — COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.

Wetgeving op Jura

Pakketreizen: voucher of terugbetaling.

Aanbeveling (EU) 2020/648 van de Commissie van 13 mei 2020 inzake vouchers die aan passagiers en reizigers worden aangeboden als alternatief voor terugbetaling van geannuleerde pakketreizen en vervoersdiensten in het kader van de COVID-19-pandemie, Pb. L151, 14/05/2020.

Wetgeving op Jura

Staatssteun. Aanvullende tijdelijke staatssteunmaatregelen.

·       Vanaf 13 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID‐19-uitbraak, Pb. C164, 13/05/2020.

Wetgeving op Jura

Steunmaatregelen “om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen” zijn verenigbaar met de interne markt (Pb. C91I, 20/03/2020).

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie -Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun (...), Pb. C112I, 04/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

Staatssteun voor onderzoek naar Covid-19-virus. Mogelijkheid om verschillende vormen van staatssteun te combineren. Steun aan ondernemingen in moeilijkheden in diverse sectoren (Pb. C112I, 04/04/2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie -Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C91I, 20/03/2020.

 

Wetgeving op Jura (basisbesluit)

 

 

Gezondheidswerkers: grensaoverschrijdende arbeid, erkenning.

·       Zonder datum (vanaf 8 mei 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende het vrije verkeer van gezondheidswerkers en de minimale harmonisatie van opleidingen in verband met COVID‐19-noodmaatregelen — aanbevelingen met betrekking tot Richtlijn 2005/36/EG 2020/C 156/01, Pb. C156, 08/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Medische hulpmiddelen. Uitstel van inwerkingtreding van verordening 2017/745 tot 21/05/2021.

·       Vanaf 24 april 2021.

Verordening (EU) 2020/561 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft, Pb. L130, 24/04/2020.

 Wetgeving op Jura

Asielprocedures, opvang, preventie en hygiëne, onderwijs, terugkeerprocedures, gezondheidscontroles.

·       Zonder datum (vanaf 17 april 2020)

Mededeling van de Commissie COVID-19: Richtsnoeren betreffende de uitvoering van de relevante EU-bepalingen op het gebied van de asiel- en terugkeerprocedures en betreffende hervestiging, Pb. C126, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Europa stuurt aan op een gecoördineerde Europese exit-strategie.

·       Zonder datum (vanaf 17 april 2020).

Gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID 19, Pb. C126, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Privacybescherming bij Covid-19-apps.

·       Zonder datum (vanaf 17 april 2020).

Zie ook Aanbeveling (geanonimiseerde mobiliteitsgegevens), Pb. L114, 14/04/2020.

Mededeling van de Commissie -Richtsnoeren in verband met gegevensbescherming voor apps ter ondersteuning van de bestrijding van de COVID-19-pandemie, Pb. C124I, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Beoordeling van lidmaatschapsaanvragen van netwerken voor uitwisseling van gezondheidsinformatie.

·    Vanaf 1 of 18 april 2020.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/534 van de Commissie van 16 april 2020 tot opschorting van de beoordeling van aanvragen voor lidmaatschap van bestaande Europese referentienetwerken, Pb. L119, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Uitstel voor rapportage over pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen.

·       Vanaf 18 april 2020.

Verordening (EU) 2020/533 van de Europese Centrale Bank van 15 april 2020 betreffende de verlenging van de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens, Pb. L119, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Oproep tot meer testen. Informatie die uit de tests kan afgeleid worden.

·      Zonder datum (vanaf 15 april 2020).

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren betreffende diagnostische in-vitrotests voor COVID-19 en hun prestaties, Pb. C122I, 15/04/2020.

Wetgeving op Jura

Activering van (medische) noodhulp; toegelaten subsidies.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·        T.e.m. 31 januari 2022.

Verordening (EU) 2020/521 van de Raad van 14 april 2020 tot activering van noodhulp  uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan rekening houdend met de uitbraak van Covid-19, Pb. L117, 15/04/2020.

 Wetgeving op Jura

Strengere meldplicht voor personen met shortposities in aandelen wegens onzekere financiële situatie.

·       Vanaf 16 maart 2020 (?).

·       T.e.m. 15 juni 2020 (?).

 

Besluit (EU) 2020/525 van de Europese Autoriteit voor effecten en markten van 16 maart 2020 dat natuurlijke of rechtspersonen met netto shortposities boven een bepaalde drempelwaarde in het geplaatste aandelenkapitaal van ondernemingen  waarvan de aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt  zijn toegelaten, tijdelijk verplicht worden bij een lagere drempelwaarde de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen overeenkomstig artikel 28, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L116, 15/04/2020.

 

Wetgeving op Jura

Bescherming van bemanning en passagiers van zeeschepen.

 • Zonder datum (vanaf 14 april 2020).

 

Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren voor de bescherming van de gezondheid, de repatriëring en reizen van zeevarenden, passagiers en andere personen aan boord van schepen, Pb. L119, 14/04/2020.

Wetgeving op Jura

Gebruik van waarschuwings- en traceringsapps in strijd tegen Covd-19-virus.

·       Vanaf 8 april 2020.

Zie ook Mededeling (gegevensbescherming apps), Pb. C124I, 17/04/2020.

Aanbeveling (EU) 2020/518 van de Commissie van 8 april 2020 over een gemeenschappelijke toolbox voor het gebruik van technologie en gegevens om de Covid-19-crisis te bestrijden en te boven te komen, met name wat mobiele applicaties en het gebruik van geanonimiseerde mobiliteitsgegevens betreft, Pb. L114, 14/04/2020.

Wetgeving op Jura

Soepeler criteria voor mededinging.

·       Vanaf 8 april 2020.

Mededeling van de Commissie. - Tijdelijk raamwerk voor de beoordeling van mededingingskwesties met betrekking tot samenwerking tussen bedrijven in respons op noodsituaties voortvloeiend uit de huidige COVID-19-uitbraa Pb. C116I, 08/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvoer, toewijzing en gebruik van geneesmiddelen voor bahendeling van Covid-19-patiënten.

·       Vanaf 8 april 2020.

Mededeling van de Commissie. -  Richtsnoeren inzake de optimale en rationele aanvoer van geneesmiddelen om tekorten tijdens de uitbraak van COVID-19 te voorkomen, Pb. C106I, 08/04/2020.

Wetgeving op Jura

Staatssteun toegelaten voor onderzoek en ontwikkeling naar Covid-19-virus. Mogelijkheid om verschillende vormen van staatssteun te combineren. Steun aan ondernemingen in moeilijkheden in diverse sectoren.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

·       Zie ook Tijdelijke kaderregeling, Pb.C91I, 20/03/2020.

Mededeling van de Commissie -Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C112I, 04/04/2020.

Wetgeving op Jura

Vrijstelling van btw op bepaalde ingevoerde goederen in het kader van Covid-19.

·       Vanaf 30 januari 2020.

·       T.e.m. 31 juli 2020.

Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden, Pb. L103I, 03/03/2020.

Wetgeving op Jura

Beheer van intensivecarebedden op Europees niveau. Grensoverschrijdend spoedvervoer van patiënten. Vergoeding van de gezondheidszorgkosten.

Zonder datum (vanaf 3 april 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor EU-noodhulp voor grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg met betrekking tot de COVID-19-crisis, Pb. C111I, 03/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

Overheidsopdrachten.

Zonder datum (vanaf 1 april 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie, Pb. C108I, 01/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Versoepeling van de controles op levensmiddelen, dierenvoeding, planten en gewasbeschermingsmiddelen wegens tekort aan personeel. Tijdelijke maatregelen.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 1 juni 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19), Pb. L94, 31/03/2020.

-

In- en doorreisbeperkingen tegenover vrij verkeer van werknemers. Situatie van grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoenarbeiders.

 

Zie ook Richtsnoeren (grensbeheermaatregelen), Pb. 86I, 16/03/2020

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C102I, 30/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

Tijdelijke reisbeperkingen voor derdelanders. Facilitering van doorreismogelijkheden voor gestrande EU-burgers. Minimale dienstverlening op consulaten. Overschrijding van toegelaten residuur bij visumplicht.

Zie ook Richtsnoeren (grensbeheermaatregelen), Pb. C86I, 16/03/2020.

Mededeling van de Commissie -  COVID-19 - Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid, Pb. C102I, 30/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

De ECB beveelt de banken aan om hun kapitaal aan te wenden voor het ondersteunen van de economie en om geen prioriteit te geven aan het uitkeren van dividenden.

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 maart 2020 betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19 pandemie  en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/1, Pb. C102I, 30/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

Mogelijkheid voor publieke verzekeraars om kortlopende exportkredietverzekeringen te verstrekken voor export naar een lijst van landen met tijdelijk onverhandelbare risico’s, zoals België.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering, Pb. C101I, 28/03/2020.

-

Beperkingen op het luchtverkeer zijn tijdelijk toegelaten, maar de lidstaten móeten toestemming verlenen voor  vluchten met systeemkritieke goederen (zoals geneesmiddelen, PBM en testapparatuur), vluchten voor het vervoer van bijstand in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming, overheidsvluchten en vluchten voor bijzondere activiteiten, zoals medische vluchten.

Zonder datum (vanaf 27 maart 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie: Luchtvrachtactiviteiten faciliteren tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C100I, 27/03/2020.

-

De Commissie vraagt om de screening van buitenlandse investeringen vervroegd toe te passen om een uitverkoop van Europese bedrijven n.a.v. corona te vermijden.

Zonder datum (vanaf 26 maart 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor de lidstaten betreffende buitenlandse directe investeringen en vrij verkeer van kapitaal uit derde landen en de bescherming van de strategische activa van Europa, in afwachting van de toepassing van Verordening (EU) 2019/452 (“Verordening screening BDI”), Pb. C99I, 26/03/2020.

-

Voorschriften voor gezondheidschecks op werknemers uit de vervoerssector bij het oversteken van de grens.

Mededeling van de Commissie over de toepassing van green lanes in het kader van de richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te verzekeren, Pb. C96I, 24/03/2020.

Wetgeving op Jura

Steunmaatregelen “om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen” zijn verenigbaar met de interne markt.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

·       Zie ook wijziging, Pb. C112I, 04/04/2020.

Mededeling van de Commissie Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C91I, 20/03/2020.

Wetgeving op Jura

 

/

Uitgebreide richtsnoeren voor passagiers die per vliegtuig, trein, bus, touringcar of schip reizen en waarvan de reis geannuleerd werd of vertraging opliep.

Zonder datum (vanaf 18 maart 2020).

Mededeling van de Commissie Interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19, Pb. C89I, 18/03/2020.

Wetgeving op Jura

Versoepeling van de conformiteits- en markttoezichtprocedures voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen.

Zonder datum (vanaf 16 maart 2020).

Aanbeveling (EU) 2020/403 van de Commissie van 13 maart 2020 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging, Pb. L79I, 16/03/2020.

 

Rectificatie, Pb. L84, 20/03/2020.

Wetgeving op Jura

Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen.

·       Vanaf 16 maart 2020.

Zie ook Richtsnoeren  (grensbeheermaatregelen), Pb. C96I, 24/03/2020..

Covid-19 – Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten, Pb. C86I, 16/03/2020.

Wetgeving op Jura

Voorlopig geen Europese controles ter plaatse meer bij importeurs, exporteurs, handelaars,.... Alternatieve procedure.

· Zonder datum (vanaf 16 maart 2020).

Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van Covid 19 voor antidumping- en antisubsidieonderzoeken, Pb. C86, 16/03/2020.

 

Restricties op uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (vergunningsplicht). Deze restricties gelden niet voor de EVA-landen.

·       Vanaf 15 of 21 maart 2020.

·       T.e.m. 26 april 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning, Pb. L77I, 15/03/2020.

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/426 van de Commissie van 19 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. L84I, 20/03/2020.

 

Richtsnoeren voor de lidstaten m.b.t. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. C91I, 20/03/2020.

Wetgeving op Jura

Toekenning van bijzondere machten aan de Waalse regering.

Ook inzake de overgedragen bevoegdheden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 18/03/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

Afstandsonderwijs in universiteiten, hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Indien niet mogelijk, worden de lessen geschorst (uitz. stages).

Verbod op activiteiten van organisaties voor de jeugd (+ uitz. i.k.v. hulpverlening).

Verbod op sportactiviteiten binnen en buiten (uitz. voor topsportcentra).

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 inzake noodmaatregelen ter beperking

van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Restricties op buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Indien mogelijk telewerk voor Waalse ambtenaren (uiterlijk vanaf 16 maart).

Extra bescherming voor contractuele ambtenaren die getroffen worden door het coronavirus.

Recht op onbezoldigd verlof om dwingende redenen van familaal belang van onbepaalde duur.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

  22422