Overzicht van alle wettelijke maatregelen tegen Covid-19

Update 9 juli, 12 uur 

Gepubliceerd op 09-07-2020

Federaal (eigenlijke lockdown- en exitmaatregelen)

Trefwoorden

Toepassingsdata

Opschrift van de wettelijke akte

Link naar wetgeving

Korte commentaar

Dringende maatregelen. ­Exitsituatie op 1 juli 2020.

·        Vanaf 1 juli 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020 (Uitz.).

30 JUNI 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen. Horeca. Opening grenzen.

·       Vanaf 8 juni 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

5 JUNI 2020. Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 05/06/2020, Ed. 4; en Errata, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregelen. Onderwijs. Buurlanden. Anderhalvemeterregel.

·       Vanaf 30 mei 2020.

30 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregelen. Heropening buitenspeeltuinen.

·       Vanaf 27 mei 2020.

 

25 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen. Tweede verblijven.

·       Vanaf 20 mei 2020.

Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/05/2020, Ed. 4.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregelen. Heropstart van contactberoepen en scholen.

·       Vanaf 18 mei 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020 (uitz.).

 

15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregelen: openen handelszaken, Generieke Gids, regel van 4.

·       Vanaf 10 of 11 mei 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020 (Uitz.).

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Federaal (begeleidende anti-covid-19-maatregelen)

Trefwoorden

Toepassingsdata

Opschrift van de wettelijke akte

Link naar wetgeving

Korte commentaar

OCMW’s. Uitbreiding doelgroep tot personen die door covid-19 in de armoede terecht kwamen.

·        Vanaf 1 april 2020.

3 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 09/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Pensioenen. Verlenging.

·        Vanaf 1 juli 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

6 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 09/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Pensioenen. Cumul. Uitstel voor werkgever van betaling van bijdragen.

·        Vanaf 1 of 13 maart 2020.

·        T.e.m. 30 juni of 30 september 2020.

7 MEI 2020. - Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Erkenning van covid-19 als beroepsziekte buiten zorgsector.

·        Vanaf 18 maart 2020.

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 39 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19, BS 08/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Triage- en testcentra. Afspraken tussen federale en deelstaatoverheden over triage en afname van tests. 1 centrum per 100.000 inwoners. Wie neemt de testen af? ‘On hold’ bij minder besmettingen. Samenwerking. Pbm. Monitoring.

·        Vanaf 20 mei 2020.

Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde autoriteiten betreffende de oprichting, de organisatie en de financiering van triage- en afnamecentra in het kader van het beheer van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 06/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Elektronische ondertekening van cao’s. Schorsing van arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke overmacht. Tijdelijke werkloosheid. Gezondheidstoezicht. Sociale inspectie bevoegd voor toezicht op anti-covid-19-maatregelen.

·        Vanaf 1 maart 2020 (Uitz.).

24 JUNI 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, BS 03/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Hypothecair krediet. Uitstel voor afbetalingen. Verlenging.

·        Vanaf 12 juli 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

24 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 38 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis, BS 02/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Hypothecair krediet. Uitstel voor afbetalingen.

·        Vanaf 1 april 2020.

·        T.e.m. 1 november 2020.

22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis, BS 24/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Zelfstandige. Corona-ouderschapsverlof.

·        Vanaf 30 juni 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 02/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Zelfstandige. Corona-ouderschapsverlof.

·        Vanaf 1 mei 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Arbeidsongeschiktheid. Uitkering. Dagbedrag. Verhoging.

·        Vanaf 1 maart 2020.

24 JUNI 2020. - Wet houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, BS 02/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Grensarbeid België-Frankrijk. Thuiswerkdagen. Verlenging.

·        Vanaf 1 juli 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 01/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Grensarbeid België-Frankrijk. Thuiswerkdagen.

·        Vanaf 14 maart 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Invoeren van coronatijdskrediet. Landingsbanen vanaf 55 jaar en SWT-cao’s in ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Economische werkloosheid.

·        Vanaf 1 juli 2020 (Uitz.).

·        T.e.m. 31 december 2020 (deels).

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, BS 01/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Fiscaliteit. Vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen. Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen.

·        Vanaf 11 juli 2020 (Uitz.).

 

23 JUNI 2020. - Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, BS 01/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Federale diensten, openbare instellingen van sociale zekerheid en instellingen van openbaar nut: termijnen en procedures, woon-werkverkeer, tijdelijke terbeschikkingstelling, dienstvrijstelling. Gedeeltelijke opheffing.

·        Vanaf 1 juli 2020 (Uitz.).

 

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 01/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Federale diensten, openbare instellingen van sociale zekerheid en instellingen van openbaar nut: termijnen en procedures, woon-werkverkeer, tijdelijke terbeschikkingstelling, dienstvrijstelling.

·        Vanaf 18 maart 2020.

 

22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 24/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Verlenging. Extra steun voor ondertnemingen die gesloten moeten blijven.

·        Vanaf 1 juni 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020 (Uitz.).

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 41 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 30/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Verlenging.

·        Vanaf 31 mei 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

28 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 03/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Verlenging.

·        Vanaf 30 april 2020.

T.e.m. 31 mei 2020.

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Uitbreiding van het toepassingsgebied

·        Vanaf 1 maart 2020.

T.e.m. 30 april 2020.

27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·        Vanaf 1 maart 2020.

T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers die besmet geraakten met covid-19-virus. Verlenging.

·        Vanaf 18 mei 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 40 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, BS 30/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers die besmet geraakten met covid-19.

·        Vanaf 11 maart 2020.

4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, BS 11/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Woonzorgcentra. Mogelijkheid om vrijwilligers in te schakelen. Verlenging.

·        Vanaf 30 juni 2020.

·        Tot 1 september 2020.

23 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 36 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 24 van 20 mei 2020 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector, BS 30/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Woonzorgcentra. Mogelijkheid om vrijwilligers in te schakelen.

·        Vanaf 1 mei 2020.

·        Tot 1 juli 2020.

20 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector, BS 29/05/2020, Ed.1.

Wetgeving op Jura

 

Tijdelijke tewerkstelling in kritieke sectoren: verlenging.

Corona-ouderschapsverlof: verlenging en uitbreiding tot 100%-verlof voor alleenstaande ouders en ouders met gehandicapt kind, hoger bedrag.

Consumptiecheque.

·        Vanaf 1 mei 2020 (UItz.).

·        T.e.m. 31 december 2020 (Uitz.).

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 45 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS 30/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Grensarbeid België-Duitsland. Thuiswerkdagen. Verlenging.

·        Vanaf 1 juli 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door het akkoord in onderling overleg van 20 mei 2020, BS 30/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Grensarbeid België-Duitsland. Thuiswerkdagen. Verlenging.

·        Vanaf 31 mei 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, BS 05/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Grensarbeid België-Duitsland. Thuiswerkdagen.

·        Vanaf 11 maart 2020.

·        T.e.m. 31 mei 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1

 

Wetgeving op Jura

 

Justitie en notariaat. Beperkte verlenging.

·        Vanaf 30 juni 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

26 JUNI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 30/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Justitie en notariaat: verkopen, eedafleggingen, volmachten, vergaderingen, Hoge Raad voor Justitie. Verlenging.

·        Vanaf 26 mei 2020.

·        T.e.m. 3 juli 2020.

20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 27/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Justitie en notariaat: verkopen, eedafleggingen, volmachten, vergaderingen, Hoge Raad voor Justitie.

·        Vanaf 13 of 18 maart 2020.

·        T.e.m. 3 juni 2020.

30 APRIL 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Contactonderzoek. Databank bij Sciensano. Samenwerking tussen federale en deelstaatoverheden. Privacybescherming.

·        Vanaf 1 juli 2020.

·        T.e.m. inwerkingtreding nog te sluiten samenwerkingsakkoord (uiteriljk: 15 oktober 2020).

 

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 29/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Contactonderzoek. Databank bij Sciensano. Verlenging.

·        Vanaf 5 juni 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

28 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 25 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 03/06/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

·        Contactonderzoek. Databank bij Sciensano. Vanaf 4 mei 2020.

·        T.e.m. 4 juni 2020.

·        Zie ook KB van 30 april 2020, BS 06/05/2020, Ed. 2.

4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Grensarbeid België-Luxemburg. Thuiswerkdagen. Verlenging.

·        Vanaf 1 juli 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlen[g]ing van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, , BS 29/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Grensarbeid België-Luxemburg. Thuiswerkdagen.

·        Vanaf 11 maart 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Grensarbeid België-Nederland. Thuiswerkdagen. Verlenging.

·        Vanaf 1 juli 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomst van 19 mei 2020, BS 29/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura 

Grensarbeid België-Nederland. Thuiswerkdagen. Verlenging.

·        Vanaf 31 mei 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, BS 05/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Grensarbeid België-Nederland. Thuiswerkdagen.

·        Vanaf 11 maart 2020.

T.e.m. 31 mei 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 14/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Covid-19-geneesmiddelen. Terbeschikkingstelling. Vergunning.

·        Vanaf 13 maart 2020 (Uitz.).

·        T.e.m. einde van covid-19-pandemie in België en uiterlijk op 31 maart 2021.

23 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 34 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 1°, 2°, en 6° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verzekeren en het goed beheer van de geneesmiddelenvoorraden en houdende verlenging van de apotheekvergunningen, BS 26/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura 

Tijdelijke werkloosheid. Cumul met zelfstandige activiteit. Vereenvoudigde aangifte. Verweermiddelen. Controlekaart.

·        Vanaf 1 februari 2020 (Uitz.).

·        T.e.m. 30 juni 2020 (Uitz.).

22 JUNI 2020. - Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS 25/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Tijdelijke werkloosheid. Recht op uitkering zonder wachttijd. Afwijkende dagbedragen.

·        Vanaf 1 februari 2020 (Uitz.).

·        T.e.m. 30 juni 2020 (Uitz.).

30 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS 02/04/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 16/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura (KB)

Wetgeving op Jura

 (err.)

 

Kritieke sectoren. SZ-bijdragen.

·        Vanaf 1 april 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

·        Zie ook: KB nr. 14 van 27 april 2020, BS 28/04/2020, Ed. 2.

5 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24/06/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Militairen. Werken op afstand. Vergoeding voor telewerk (0,62 euro/dag). Taaltests en selectieproeven. Evaluaties.

·        Vanaf 18 maart 2020.

·        T.e.m. 30 september 2020 of 31 december 2020 (Uitz.).

16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 31 houdende bijzondere maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 23/06/2020, Ed. 1; en BS 26/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura  (err.)

 

Levering van gerechtsbrieven en pakjes. Niet aftekenen voor ontvangst.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       T.e.m. 31 augustus 2020.

 

15 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten, BS 22/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ontslag. Schorsing van de opzeggingstermijn.

·       Tijdens schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van covid-19

15 JUNI 2020. - Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, BS 22/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Scheepvaart en pleziervaart. Certificaten, attesten, vaarbewijzen en andere documenten. Digitale versie. Geldigheidsduur. Verlenging arbeidsovereenkomst van zeevarende.

·       Vanaf 18 maart 2020 (uitz.).

·       T.e.m. 30 juni 2020 (uitz.).

15 JUNI 2020. - Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2, BS 22/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Accijnzen op bier. Tijdelijke terugbetaling.

·       Vanaf 1 januari 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 19/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Meldplicht voor wie covid-19 vaststelt bij een dier.

·       Vanaf 29 juni 2020.

11 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht, BS 19/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Loonbeslag en -overdracht. Tijdelijke verhoging van de drempels.

·       Vanaf 20 juni 2020.

·       T.e.m. 31 augustus 2020.

19 JUNI 2020. - Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Spoor. Keuringsattesten rollend materieel (werkvoertuigen). Verlenging van geldigheidsduur.

·       Vanaf 15 maart 2020.

 

11 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer, BS 19/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Bevallingsverlof. Tijdelijke werkloosheid door overmacht. Gelijkstelling met arbeidsdagen.

·       Vanaf 1 maart 2020.

Wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust, BS 18/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Hulverleningszones. Erkenning van covid-19 als beroepsziekte.

·       Vanaf 11 maart 2020.

12 JUNI 2020. - Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, BS 17/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Justitie. Elektronische pv’s. E-Deposit. Verlenging.

·       Vanaf 17 juni 2020.

·       T.e.m. 31 juli 2020 of 1 oktober 2020.

15 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Justitie. Identificatie. Indienen verzoekschrift. Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling. Vergaderingen van gerechtsdeurwaarders. Beslag op roerende en onroerende goederen. Verplichte mede-ondertekening. Politierechtebanken en Covid-19-overtredingen. Digitale kopies van pv’s. Opleiding strafuitvoeringsrechters. Tweedelijnsbijstand.

·       Vanaf 18 maart 2020 (Uitz.).

·       T.e.m. 30 juni 2020 (Uitz.)

20 MEI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29/05/2020, Ed. 1.

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Grondwetttelijk Hof. Tijdelijke proceduremaatregelen. Gedeeltelijke opheffing.

·       Vanaf 16 juni 2020.

Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 16/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Grondwettelijk Hof. Gedeeltelijke herneming.

·       Vanaf 4 mei 2020.

Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Grondwettelijk Hof. Verdaging van de zittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd. Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van de termijnen.

·       Van 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

·       Zie ook KB nr. 12 van 21 april 2020 (Raad van State), BS 22/04/2020, Ed. 2; en BS 04/05/2020, Ed. 4.

·       Zie ook KB nr. 2 van 9 april 2020 (hoven en rechtbanken), BS 09/04/2020, Ed. 2.

Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Socialezekerheidsbijdragen. Uitstel van betaling. Geen sanctie voor laattijdige betaling van kwartaalvoorschotten.

·       Vanaf 20 maart 2020.

4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 15/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

APETRA-bijdrage voor petroleumsector (3e kwartaal).

·       Vanaf 12 juni 2020.

12 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA, BS 15/06/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Gepensioneerden. Tijdelijke werkloosheid.

·       Vanaf 1 februari 2020.

9 JUNI 2020. - Wet tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, BS 12/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Vitale sectoren. Bezoldiging van leefloners n.a.v. tijdelijke tewerkstelling.

·       Vanaf 1 mei 2020 (Uitz.).

4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 12/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Tijdelijke btw-verlaging voor restaurant- en cateringsdiensten.

·       Vanaf 8 juni 2020.

8 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca, BS 12/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Ioniserende stralingen. Medische beeldvorming. Verlenging van de overgangstermijnen.

·       Vanaf 1 juli 2020 (Uitz.).

2 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen, BS 12/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, bemiddelaars in hypothecair krediet en consumentenkrediet, bemiddelaars in bank- en beleggingsdiensten. Beroepskennis en bijscholing. Termijnen.

·       Vanaf 18 maart 2020.

8 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie, BS 11/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Aftrekbare beroepskosten. Fiscaal stelsel van steunmaatregelen door gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten. Voorafbetalingen. Taxshelter. Vrijwillige overuren in kritieke en vitale sectoren. Tijdelijike tewerkstelling. Extra uren studentenarbeid. Kinderopvang. Btw op medische hulpmiddelen. Griffierechten. Registratierechten. Accijnzen op bier.

·       Vanaf 11 juni 2020 (Uitz.).

 

29 MEI 2020. - Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 11/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Evenementen. Terugbetaling. Verlenging.

·       Vanaf 20 juni 2020.

8 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Meer tijd voor terugbetaling van evenement.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook MB van 19 maart 2020 (culturele en andere aciviteiten), BS 20/03/2020, Ed. 2.

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Terugbetaling van het toegangsticket of tegoedbon bij afgelasting van evenement.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       T.e.m. 19 juni 2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Vitale sectoren. Tewerkstelling. Verlenging.

·       Vanaf 31 mei 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Vitale sectoren. Tewerkstelling van werknemers uit andere sectoren die tijdelijk werkloos zijn.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020 (gedeeltelijk).

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Welke sectoren zijn ‘kritieke sectoren’? Overuren. Tewerkstelling van niet-Belgen. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling. Studenten. Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 mei of 30 juni 2020.

27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Luchtvaart. Termijnen. Videoconference.

·       Vanaf 20 juni 2020 (Uitz.)

20 MEI 2020. - Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van de COVID-19 pandemie voor wat betreft de administratieve geldboeten met betrekking tot het luchtvervoer en de luchtvaartnavigatie en het tariefsysteem van de luchthaven Brussels Airport, BS 10/06/2020, Ed. 1,
en Erratum,
BS 02/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Dringende maatregelen. Horeca. Opening grenzen.

·       Vanaf 8 juni 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

5 JUNI 2020. Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 05/06/2020, Ed. 4; en Errata, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Vennootschapsbijdrage voor 2020. Uitstel van betaling.

·       Vanaf 1 januari 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

29 MEI 2020. - Wet tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen om in 2020 de betaaldatum van de vermelde bijdrage uit te stellen naar 31 oktober, BS 08/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Vervoer per spoor. Subsidies voor gecomibineerd vervoer. Verlenging.

·       Vanaf 1 januari 2021.

20 MEI 2020. - Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer, BS 08/6/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Tijdelijke werkloosheid door covid-19. Gelijkstelling met arbeidsdagen voor berekening vakantie.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, BS 05/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Ziekteverzekering. Recht op terugbetaling van covid-19-tests.

·       Vanaf 1 maart 2020.

3 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 28 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 05/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Ziekteverzekering. Recht op terugbetaling van covid-19-tests. Herformulering.

·       Vanaf 3 juni 2020.

29 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 03/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Ziekteverzekering. Schorsing van termijnen. Vergaderingen van beslissingsorganen zonder fysiek contact. Nomenclatuur, o.m. voor telefonisch advies (‘zorg op afstand’). Vergoeding voor bijzondere beschermingsmaatregelen en -materialen in de zorgsector.

·       Vanaf 1 maart 2020 (uitz.).

·       Zie ook KB van 14 mei 2020, BS 20/05/2020, Ed. 1.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 19/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op covid-19-geneesmiddelen en grondstoffen voor tests. Wijziging en verlenging met één maand.

 

 

29 MEI 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 05/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Restricties op covid-19-geneesmiddelen en grondstoffen voor tests. Wijziging en verlenging.

·       Van 2 mei 2020.

·       T.e.m. 1 juni 2020.

27 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op covid-19-geneesmiddelen en grondstoffen voor tests.

·       Vanaf 25 maart 2020.

·       T.e.m. 31 maart 2021, ten laatste.

24 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 25/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

Overheidspersoneel. Startbaanovereenkomst (Rosettacontract). Verlenging na de leeftijd van 26 jaar.

·       Vanaf 1 januari 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

27 MEI 2020. - Omzendbrief nr. 682. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 03/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Gezondheidsbeoefenaars. De mogelijkheid tot opvordering wordt na hevig protest uit de sector ingetrokken.

·       Vanaf 29 mei 2020.

29 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 27 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, BS 29/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Gezondheidsbeoefenaars. Mogelijkheid tot opvordering.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

29 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

 

Zorgsector. Mogelijkheid om tijdelijk een beroep te doen op niet-verpleegkundigen voor verpleegkundige activiteiten wordt na hevig protest uit sector ingetrokken.

·       Vanaf 29 mei 2020.

29 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 26 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, BS 29/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Zorgsector mag tijdelijk een beroep doen op niet-verpleegkundigen voor verpleegkundige activiteiten. Onder voorwaarden.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Brandstof met winterkenmerken. Verlenging met 1 maand.

·       Vanaf 1 juni 2020

28 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, BS 29/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Brandstof met winterkenmerken. Verlenging met 1 maand.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Kruispuntbank van Ondernemingen. Wijziging van inschrijving.

·       Vanaf 29 mei 2020.

Solden en uitverkopen. Uitstel of schorsing. Nieuwe data voor solden.

·       Vanaf 18 maart 2020.

27 MEI 2020. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft, BS 29/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Consumentenkrediet. Eventueel uitstel van betaling.

·       Vanaf 1 mei 2020.

·       T.e.m. 31 juli 2020.

27 MEI 2020. - Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan, BS 29/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Maaltijdcheques, ecocheques, geschenkchequues, sport- en cultuurcheques. Geldigheidsduur.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       Zie ook advies nr. 2.161 van de Nationale Arbeidsraad.

20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Zorgsector. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Prioriteitenlijst voor distributie. Solidariteitsstock.

Vanaf 29 april 2020.

Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment') binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis, BS 28/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Termijnen en schriftelijke procedure. Gedeeltelijke verlenging.

·       Vanaf 19 mei 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

26 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 27/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Termijnen en schriftelijke procedure.

·       Vanaf 9 april of 6 mei 2020.

5 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Bedrijfsvoorheffing. Studentenarbeid. Berekening BV op ‘covid-19-uren’.

·       Vanaf 1 april 2020.

18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. Uitstel voor jaarrekening en algemene vergadering.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020 (gedeeltelijk).

14 MEI 2020. - Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Dringende maatregelen. Heropening buitenspeeltuinen.

·       Vanaf 27 mei 2020.

 

25 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen. Tweede verblijven.

·       Vanaf 20 mei 2020.

Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/05/2020, Ed. 4.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregelen. Heropstart van contactberoepen en scholen.

·       Vanaf 18 mei 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020 (uitz.).

 

15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregelen: openen handelszaken, Generieke Gids, regel van 4.

·       Vanaf 10 of 11 mei 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020 (Uitz.).

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ziekteverzekering. Geldigheidsduur geneeskundige voorschrift. Voorschrift na video- of telefonische consultatie. Mogelijkheid voor adviserende artsen om te oordelen op dossier. Verlenging termijnen, documenten en leeftijdsvoorwaarden. Ook voor logopedisten, bandagisten, kinesisten, opticiens, audiciens, vroedkundigen,...

Vervanging van de bijlagen door het erratum.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       Zie ook KB van 13 mei 2020, BS 19/05/2020, Ed. 1

14 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 20/05/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 20/05/2020, Ed. 3

Wetgeving op Jura

 

 

Ziekteverzekering. Zelfstandige. Uitstal van raadpleging door behandelende arts. Impact op het vervangingsinkomen.

·       Vanaf 20 mei 2020.

18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, BS 20/05/2020, Ed. 3.

 -

Civiele veiligheid. Beroep. Schorsing van termijnen.

·       Vanaf 18 maart 2020.

11 MEI 2020. - Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid, BS 20/05/2020, Ed. 3.

 -

OCMW’s. Toelage voor materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening aan personen  die inkomen verloren.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 20/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

De regering trekt 3 miljoen euro uit voor de OCMW’s om de voedselbedeling te financieren.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

31 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 06/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ziekteverzekering. Geldigheidsduur geneeskundige voorschrift. Voorschrift na video- of telefonische consultatie. Mogelijkheid voor adviserende artsen om te oordelen op dossier. Verlenging termijnen, documenten en leeftijdsvoorwaarden. Ook voor logopedisten, bandagisten, kinesisten, opticiens, audiciens, vroedkundigen,...

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       Zie ook KB van 13 mei 2020, BS 19/05/2020, Ed. 1

14 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 20/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Ziekteverzekering. Schorsing van termijnen. Vergaderingen van beslissingsorganen zonder fysiek contact. Nomenclatuur, o.m. voor telefonisch advies (‘zorg op afstand’). Vergoeding voor bijzondere beschermingsmaatregelen en -materialen in de zorgsector.

 • Vanaf 1 maart 2020 (uitz.).

Zie ook KB van 14 mei 2020, BS 20/05/2020, Ed. 1.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 19/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Raad van State. Opnieuw beperkte verlenging.

·       Vanaf 19 mei 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 18/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Raad van State: Afwijkingen op UDV-procedure, behandeling zonder openbare zitting, kennisgevingen. Verlenging.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 18 mei 2020.

4 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 05/05/2020, Ed. 4.

Wetgeving op Jura

 

 

Raad van State. Verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook KB nr. 2 van 9 april 2020 (hoven en rechtbanken), BS 09/04/2020, Ed. 2.

Zie ook Bericht (Grondwettelijk Hof), BS 23/03/2020, Ed. 2; en BS 04/05/2020, Ed. 3.

21 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 22/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Spoorwegen. Veiligheidsinstantie. Veiligheidscertificaten. Veiligheidspersoneel. Vergunningen. Werktijd spoorwegpersoneel.

·       Vanaf 19 mei 2020.

7 MEI 2020. - Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I), BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Bdringende maatregelen. Heropstart van contactberoepen en scholen.

·       Vanaf 18 mei 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020 (uitz.).

 

15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: openen handelszaken, Generieke Gids, regel van 4.

·       Vanaf 10 of 11 mei 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020 (Uitz.).

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Politie. GAS-boetes. Bewakingsondernemingen. Identiteitskaart. Voetbal. Gemeenschapswachten. Schorsing van verval- en proceduretermijnen.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020.

13 MEI 2020. - Wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen bepaald bij of in uitvoering van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 15/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Corana-ouderschapsverlof.

·       Vanaf 1 mei 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

1/ Grensarbeid België-Nederland.

2/ Grensarbeid België-Duitsland.

Belasting. Thuiswerkdagen. Thuisdagen zonder werk. Thuisdagen zonder werk met recht op werkloosheidsuitkering.

·       Vanaf 11 maart 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020.

1/ Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 14/05/2020, Ed. 1.

2/ Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura (Nederland)

Wetgeving op Jura(Duitsland)

Ondernemingen. Opschorting van beslag en faillissement. Verlenging.

·       Vanaf 13 mei 2020.

·       T.e.m. 17 juni 2020.

 

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, BS 13/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Ondernemingen. Opschorting van beslag en faillietverklaring.

·       Vanaf 27 april 2020.

24 APRIL 2020. - Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, BS 24/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Strafprocedure. Verlenging.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 17 juni of 17 juli 2020.

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 13/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Strafprocedure. Verlenging van het KB tot verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 28 april 2020.

·       Zie ook KB van 6 april 2020 (gemeentelijke administratieve sancties), BS 07/04/2020, Ed. 2.

 

28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Verlenging van de termijnen in strafprocedures.

·       Vanaf 18 maart of 9 april 2020.

 

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Sociale verkiezingen. Uitstel tot het najaar.

·       Vanaf 17 maart 2020.

4 MEI 2020. - Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 13/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

RSZ. Uitstel van betaling van SZ-bijdragen voor 5 groepen van werkgevers, zoals toeristische en socioculturele sector en allerlei zaken die moesten sluiten omwille van de coronamaatregelen.

·       Vanaf 20 maart 2020.

 

4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Verlenging.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020.

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Uitbreiding van het toepassingsgebied

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

·       Zie ook BWR van 28 april 2020, BS 05/05/2020, Ed. 1.

27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: openen handelszaken, Generieke Gids, regel van 4.

·       Vanaf 10 of 11 mei 2020.

·       T.e.m. 17 mei 2020 (Uitz.).

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dringende maatregelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Rijbewijs. Verlenging van de geldigheidsduur.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

·       Opm.: de gewesten hebben eveneens maatregelen genomen i.v.m. rijbewijs en rijexamens.

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Btw-tarief tijdelijk verlaagd naar 6% voor professionele PBM.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020

5 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels, BS 07/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Zorgsector. Incident Crisis Management System (ICMS) en Epistat, gespecialiseerd PMB-materiaal.

·       Vanaf 6 mei 2020.

·       Zie ook KB van 4 mei 2020, BS 04/05/2020.

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: verlenging van de termijnen, beslissing zonder openbare zitting, overmaken van de stukken, kennisgevingen.

·       Vanaf 9 april of 6 mei 2020.

5 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Zorgsector. Incident Crisis Management System (ICMS) en Epistat, gespecialiseerd PMB-materiaal.

·       Vanaf 6 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: verlenging van de termijnen, beslissing zonder openbare zitting, overmaken van de stukken, kennisgevingen.

·       Vanaf 9 april of 6 mei 2020.

5 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Raad van State: Afwijkingen op UDV-procedure, behandeling zonder openbare zitting, kennisgevingen. Verlenging.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 18 mei 2020.

4 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 05/05/2020, Ed. 4.

Wetgeving op Jura

Raad van State. Verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook KB nr. 2 van 9 april 2020 (hoven en rechtbanken), BS 09/04/2020, Ed. 2.

·       Zie ook Bericht (Grondwettelijk Hof), BS 23/03/2020, Ed. 2; en BS 04/05/2020, Ed. 3.

21 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 22/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Tracing van coronacontacten.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 2020.

·       Zie ook KB van 30 april 2020, BS 06/05/2020, Ed. 2.

4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano                   in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Grondwettelijk Hof; Gedeeltelijke herneming.

·       Vanaf 4 mei 2020.

Bericht, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Grondwettelijk Hof. Verdaging van de zittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd. Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van de termijnen.

·       Van 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

·       Zie ook KB nr. 12 van 21 april 2020 (Raad van State), BS 22/04/2020, Ed. 2; en BS 04/05/2020, Ed. 4.

·       Zie ook KB nr. 2 van 9 april 2020 (hoven en rechtbanken), BS 09/04/2020, Ed. 2.

Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 23/03/2020, Ed. 2.

 

Bericht [m.b.t. Grondwettelijk Hof], BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op grondstoffen voor anti-Covid-19-middelen. Verlenging.

·       Van 2 mei 2020.

·       T.e.m. 1 juni 2020.

27 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

De minister van Volksgezondheid mag de export van anti-coronageneesmiddelen of -grondstoffen beperken, de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten beperken in de apotheken, enz. (KB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 25 maart 2020.

·       T.e.m. 31 maart 2021, ten laatste.

24 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 25/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

Gezondheidsbeoefenaars. Mogelijkheid tot opvordering.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

29 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Zorgsector mag tijdelijk een beroep doen op niet-verpleegkundigen voor verpleegkundige activiteiten. Onder voorwaarden.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Staatswaarborg voor kortetermijnkredieten aan bedrijven en zelfstandigen. Aanvraagdossier.

·       Vanaf 1 april 2020.

29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1°, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Staatswaarborg voor kortetermijnleningen aan bedrijven en zelfstandigen.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

14 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, BS 15/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

De federale overheid stelt zich borg voor ‘bepaalde’ kredieten. Voor welke kredieten, wordt nog bepaald in een uitvoerings-KB.

·       Vanaf 1 april 2020.

 

27 MAART 2020. - Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 31/03/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Justitie en notariaat: gerechtelijke en vrijwillige verkopen, eedfaleggingen, authentieke volmachten, videoconferenties, authentieke testamenten, benoemingsprocedures.

·       Vanaf 13 of 18 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Brandstof met winterkenmerken. Uitstel wegens grote voorraden.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Opheffing van de handelsrestricties op chirurgische maskers.

Vanaf 4 mei 2020.

·       Zie ook KB van 24 maart 2020, BS 25/03/2020.

·       Zie ook KB van 17 maart 2020, BS 18/03/2020, Ed. 3.

2 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 04/05/2020, Ed. 2.

en Erratum, BS 06/05/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Ook verkoop van PBM en medische hulpmiddelen aan ondernemingen die deze nodig hebben in uitvoering van wettelijke bepalingen buiten de Welzijnscodex (MB van 7 april 2020).

Vanaf 9 april 2020.

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op PBM en medische hulpmiddelen. Aanvulling met definitie van ‘onderneming’ (MB van 27 maart 2020).

•                     Vanaf 30 maart 2020.

T.e.m. 22 juni 2020.

27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 30/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op verkoop van PBM en medische hulpmiddelen (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 23 maart 2020.

·       T.e.m. 22 juni 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Dringende maatregerelen: eerste exitmaatregelen.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Tot en met 10 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en versoepeling van de federale dringende maatregelen. Nieuwe lijst van essentiële bedrijven (MB van 3 april 2020).

·       Vanaf 3 april 2020.

T.e.m. 19 april 2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: ook voor kappers (MB van 24 maart 2020).

·       Vanaf 24 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvulling van de lijst van essentiële bedrijven (MB van 23 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Aanscherping van de federale dringende maatregelen: telethuiswerk, ‘blijf in uw kot’. Lijst van essentiële bedrijven (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

 

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Federale dringende maatregelen tegen het coronavirus: sluitingsplicht, samenscholingsverbod, social distancing, schorsing van de lessen (MB van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Vitale sectoren. Tewerkstelling van werknemers uit andere sectoren die tijdelijk werkloos zijn.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020 (gedeeltelijk).

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Welke sectoren zijn ‘kritieke sectoren’? Overuren. Tewerkstelling van niet-Belgen. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling. Studenten. Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren.

·       Vanaf 1 april 2020.

T.e.m. 31 mei of 30 juni 2020.

27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten. Uitbreiding van het toepassingsgebied

·       Vanaf 1 maart 2020.

Zie ook BWR van 28 april 2020, BS 05/05/2020, Ed. 1.

27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Verlenging. Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen.

·       Vanaf 28 april 2020.

 

28 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen.

·       Vanaf 10 maart 2020 (algemene vergaderingen van mede-eigenaars).

·       Vanaf 1 maart 2020 (algemene vergaderingen)

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Hoven en rechtbanken. Verlenging van het KB tot verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 28 april 2020.

 

 

 

28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Hoven en rechtbanken. Verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 9 april 2020.

 

 

9 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Fiscaliteit. Uitstel voor indiening van aangiftes. Ook van periodieke btw-aangiftes.

·       Vanaf 1 maart 2020.

19 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies, BS 24/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen.

·       Vanaf 22 april 2020 (KB's nrs. 8 en 10).

·       Vanaf 11 maart 2020 (KB van 19 april 2020).

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 10 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19, BS 22/04/2020, Ed. 1.

 

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 8 tot wijziging van artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, BS 22/04/2020, Ed. 1.

 

 

19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

Sociale secretariaten krijgen uitstel voor doorstorten van kwartaalbijdragen.

·       Vanaf 20 maart 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 20/04/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

 

Loterijen. Afwijkingen op aantal trekkingen, tijdstip, hoogte van de jackpot, enz.

·       Vanaf 20 april 2020.

·       T.e.m. 2 mei 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke afwijking van de vastgestelde regels bij de organisatie van de spelen van de Nationale Loterij in uitzonderlijke omstandigheden, BS 20/04/2020, Ed. 1.

 

 

/

Versoepeling van de federale dringende maatregelen voor o.m. tuincentra en doe-het-zelfzaken (MB van 17 april 2020).

 • Vanaf 17 april 2020.
 • T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura 

 

 

 

Seizoenarbeid.

·       Vanaf 1 maart of 1 april 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Uitstel voor verkiezingen en herbenoemingen in Hoge Raad voor Justitie.

·       Vanaf 18 maart 2020.

16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 6 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 17/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Staatswaarborg voor kortetermijnleningen aan bedrijven en zelfstandigen.

·       Vanaf 1 aoril 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

14 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, BS 15/04/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

Tijdelijke werkloosheid.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

25 MAART 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergadering.

·       Vanaf 10 maart 2020 (algemene vergaderingen van mede-eigenaars).

·       Vanaf 1 maart 2020 (algemene vergaderingen)

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht t in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Verlenging van de termijnen in strafprocedures.

·       Vanaf 18 maart of 9 april 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verlenging van de termijnen voor de hoven en rechtbanken.

·       Vanaf 9 april 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Mandaat van syndicus. Raad van mede-eigenaars. Algemene vergadering.

·       Vanaf 10 maart 2020 (algemene vergaderingen van mede-eigenaars).

·       Vanaf 1 maart 2020 (algemene vergaderingen)

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Verlenging van de termijnen in strafprocedures.

·       Vanaf 18 maart of 9 april 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verlenging van de termijnen voor de hoven en rechtbanken.

·       Vanaf 9 april 2020.

9 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Meer tijd voor terugbetaling van evenementen.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook MB van 19 maart 2020, BS 20/03/2020.

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ook verkoop van PBM en medische hulpmiddelen aan ondernemingen die deze nodig hebben in uitvoering van wettelijke bepalingen buiten Welzijndscodex.

·       Vanaf 9 april 2020.

·       Zie ook MB van 23 maart 2020, BS 23/03/2020; en MB van 27 maart 2020, BS 30/03/2020.

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Strafsancties, administratieve sancties en onmiddellijke inning.

·       Vanaf 7 april 2020.

·

6 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, BS 07/04/2020, Ed. 2.

 

 

 

Tegoedbon voor pakketreis.

·       Vanaf 6 april 2020.

·       Zie ook MB van 19 maart 2020, BS 20/03/2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 06/04/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Het FAGG legt restricties op aan de verkoop van geneesmiddelen met stoffen die nodig zijn in de strijd tegen Covid-19.

·       Vanaf 1 april 2020 (?).

·       Restricties gelden vanaf de dag van publicatie op de FAGG-website.

·       Geldig voor hernieuwbare periode van één maand.

1 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 06/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

De regering trekt 3 miljoen euro uit voor de OCMW’s om de voedselbedeling te financieren.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

31 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 06/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging en wijziging van de dringende federale maatregelen. Met nieuwe lijst van essentiële diensten.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

·       Zie ook MB van 23 maart 2020, BS 23/03/2020.

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, BS 03/03/2020, Ed. 2.

en Erratum, BS 07/04/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura

Elektronische stemming (ook in commissies) en elektronisch quorum.

Zonder datum (vanaf 2 april 2020?)

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. -  Wijzigingen, BS 02/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Task Force GPI.

 

 • Zonder datum (vanaf 1 april 2020).
 • Zie ook Omzendbrief GPI 93, BS 26/03/2020.

30 MAART 2020. - Ministeriële omzendbrief GPI 94 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Farma-industrie. Stopzetting van de kalenders.

 Vanaf 13 maart 2020.

27 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

De federale overheid stelt zich borg voor ‘bepaalde’ kredieten. Voor welke kredieten wordt nog bepaald in uitvoerings-KB.

 Vanaf 1 april 2020.

27 MAART 2020. - Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 31/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Restricties op persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Aanvulling met definitie van ‘onderneming’.

•                Vanaf 30 maart 2020.

•                T.e.m. 22 juni 2020.

Zie ook MB van  23/03/2020, BS 23/03/2020; en MB van 7 april 2020, BS 09/04/2020.

27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 30/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

 

Toekenning van bijzondere machten aan de federale regering.

·       Vanaf 30 maart 2020.

·       Bekrachtiging door wetgever vereist vóór 30 maart 2021.

27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), BS 30/03/2020, Ed. 2.

 

27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), BS 30/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

 

Afschafffing van maatregelen tegen vogelgriep in pluimveebedrijven, maar invoering van ontsmettings- en andere maatregelen omwille van corona.

·       Vanaf 30 maart 2020.

25 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging het ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Politiepersoneel mag jaarlijkse vakantiedagen overdragen.

 

 • Onmiddelijk’ (vanaf 20 maart 2020?).

Zie ook Omzendbrief GPI 94, BS 01/04/2020, Ed. 2.

20 MAART 2020. - Omzendbrief GPI 93 betreffende de overdracht van verloven van 2019, BS 26/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

 

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Ook verplichte sluiting voor kappers.

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verdaging van de rechtszittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd. Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van termijnen.

·       Van 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

Bericht, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Herhaling van de lijst met dringende maatregelen.

Nieuwe lijst van essentiële diensten.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

·       Opheffing van MB van 18/03/2020.

·       Aangevuld door MB van 24/03/2020; en gewijzigd door MB van 3 april 2020, BS 03/04/2020.

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 17603, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Restricties op persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.

·       Vanaf 23 maart 2020.

·       T.e.m. 22 juni 2020.

·       Zie ook MB van 27 maart 2020,BS 30/03/2020; en MB van 7 april 2020, BS 09/04/2020.

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Vergoedingsregime voor telefonische triage van Covid-19-patiënten.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       Tot datum bepaald door minister van Sociale Zaken.

Koninklijk besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus, BS 23/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Tegoedbon gedekt door verzekeraar bij afgelasting van pakketreis.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       T.e.m. 19 juni 2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Terugbetaling van het toegangsticket of tegoedbon bij afgelasting van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       T.e.m. 19 juni 2020.

Zie ook MB van 7 april 2020, BS 09/04/2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Soepeler regime voor het op de markt brengen van handalcoholgels met minstens 70% alcohol.

·       Vanaf 20 maart 2020.

Koninklijk besluit van 18 maart 2020 betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Afstandsregel (ook bij openbaar vervoer).

Sluiting van winkels en handelszaken (uitz. voedingswinkels, dierenvoedingszaken, apotheken, krantenwinkels, tankstations en levering brandstoffen, kappers).

Restricties in kapperszaken en warenhuizen.

Voedingswinkels mogen open zijn tussen 7u en 22 u.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.

Verbod op markten (uitz. voedingskramen in gebieden zonder commerciële infrastructuur).

Verbod op kortingsacties en solden.

Sluiting van inrichtingen in culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten.

Verbod op terrasmeubilair bij horeca.

Verplicht telethuiswerk bij niet-essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is.

Indien mogelijk telethuiswerk bij essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is (+ lijst van essentiële bedrijven).

Verbod op samenscholingen (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonies, buitenwandeling of fysieke activiteiten gezinsleden + ev. 1 andere persoon).

Verbod op activiteiten van erediensten.

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Afstandsonderwijs aan hogescholen en universiteiten.

Verbod op niet-essentiële reizen.

‘Blijf-in-uw-kot’-plicht (uitz. voor toegelaten plaatsen en activiteiten, bankautomaat, postkantoor, medische zorg, bijstand, professionele verplaatsingen).

Afwijkingen op arbeids- en rusttijdregeling voor politie.

Sancties.

·       Vanaf 18 maart 2020, 12u.

·       T.e.m. 5 april 2020.

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Opgeheven door MB van 23/03/2020, BS 23/03/2020, Ed. 2.

 

 

Wetgeving op Jura

Verbod op snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 17 september 2020.

Koninklijk besluit van 17 maart 2020 tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS, BS 18/03/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Afkondiging federale fase van nationaal noodplan.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Sluiting van winkelcentra, niet-voedingswinkels en handelszaken op zaterdag en zondag (uitz. apotheken).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonie).

Sluiting van inrichtingen uit culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve of horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Verbod op activiteiten van erediensten.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Te.m. 17 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

 

Opgeheven door MB van 18/03/2020, BS 18/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

Bijkomende richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

·       Vanaf 13 maart 2020.

 

Omzendbrief nr. 681 – Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

·       Vanaf 3 maart 2020.

Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020, BS 03/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Vlaanderen

Trefwoorden en toepassingsdata

Opschrift van de wettelijke akte

Link naar de wetgeving in Jura

Coronahinderpremie bij verplichte sluiting of omzetdaling. Tijdige subsidieaanvraag.

·        Vanaf 10 april 2020.

2 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 08/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Coronahinderpremie bij verplichte sluiting of omzetdaling. Verlenging en wijziging.

·        Vanaf 14 maart 2020 of 22 juni 2020.

12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 22/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Coronahinderpremie bij omzetdaling.

·        Vanaf 10 april 2020 (1 uitz.).

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 17/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Coronahinderpremie bij verplichte sluiting.

·        Vanaf 14 maart 2020.

·        T.e.m. 13 juni 2020.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Coronahinderpremie bij verplichte sluiting.

·        Vanaf 14 maart 2020.

T.e.m. 12 juni 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Ondernemingen en zelfstandigen. Coronahinderpremie en bijkomende sluitingspremie. Verlenging.

·        Vanaf 18 mei 2020.

·        ‘Tot de beperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad worden opgeheven’.

23 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 06/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ondernemingen en zelfstandigen. Coronahinderpremie en bijkomende sluitingspremie. Aanvraagprocedure.  Ambulante handelaars.

·        Vanaf 18 mei 2020.

·        Zie ook: BVR van 20 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1. (ln220793)

18 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Financiële steun voor opvangsector. Uitvoering.

·        Vanaf 1 juli 2020.

25 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang, BS 02/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Financiële steun voor opvangsector.

Uitvoering.

·        Vanaf 1 juni 2020.

·        T.e.m. 30 juni 2020.

29 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang, BS 05/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Financiële steun voor opvangsector. Verhoging.

Vanaf 29 mei 2020.

29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft een aanvulling van het afbouwen van de compensatie, BS 05/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Financiële steun voor opvangsector. Correcties.

Vanaf 1 april 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, BS 20/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Financiële steun voor opvangsector.

Vanaf 11 of 14 maart 2020.

1 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, BS 03/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Studentenhuur. Kosten voor verbruik van energie en water. Kwijtschelding.

·        T.e.m. 18 juli 2020 (Uitz.).

19 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, BS 29/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Financiële steun voor hostels, sportfederaties, organisatoren van sportevenementen, regionale omroepen, gemeenten.

·        Vanaf 29 juni 2020.

19 JUNI 2020. - Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, BS 29/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Mobiliteit. Termijnen. Inkorting!

·        Vanaf 18 juni 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

18 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 26/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Mobiliteit. Plaatsing van snelheidsbegrenzers en tachografen. Opleiding tot bestuurder gevaarlijk vervoer. Beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseur. Keuring van taxi’s.

·        Vanaf 11 of 18 mei 2020.

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 12/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Herneming van de rijopleidingen en rijexamens.

Vanaf 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Herneming van de autokeuringen.

Vanaf 20 april 2020.

16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

·        Vanaf 13 maart 2020.

·        Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen). Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

·        Vanaf 16 maart 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Jeugddelinquentie. Termijnen.

·        Vanaf 20 maart (Uitz.).

 

19 JUNI 2020. - Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 26/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Sport. Protocollen voor exploitanten van zwembaden en recreatiedomeinen met zwemvijver.

·        Vanaf 19 juni 2020.

19 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 25/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Sport. Protocollen voor gemeenten, sportkampen, beheerders van sportinfrastructuur, enz.

·        Vanaf 8 juni 2020.

9 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 24/06/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura

Gezinsbijslag. Covid-19-toeslag voor gezinnen met inkomstendaling door covid-19.

·        Vanaf 15 juni 2020.

·        T.e.m. 31 oktober 2020.

19 JUNI 2020. - Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen, BS 25/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Contactonderzoek. Taken. Beroepsgeheim. Beveiligde elektronische melding.

·        Vanaf 11 mei 2020.

12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 23/06/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Omgevingsvergunning. Handhaving. Erkenningen milieudeskundigen en milieu-technici. Milieusubsidies.

·       Vanaf 20 maart 2020 of 12 juni 2020.

12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 22/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Economie en wetenschappelijk onderzoek.  Toezicht op aanwending van subsidies. Termijnen voor uitvoering van projecten.

·       Gedurende civiele noodsituatie (vanaf 20 maart 2020 t.e.m. 17 juli 2020).

5 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge van het coronavirus COVID-19, BS 11/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overheidspersoneel. Corona-ouderschapsverlof.

·       Vanaf 1 mei 2020.

29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof, BS 11/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ambtenarenstatuut. Loopbaanonderbreking. Mogelijkheid om onderbrekingsregime tijdelijk te wijzigen.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 1 juli 2020.

29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking, BS 09/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Individuele beroepsopleiding. Premie. Verlenging.

•                     Vanaf 12 maart 2020.

29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de duur vermeld in artikel 111/38, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 05/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Individuele beroepsopleiding. Premie. Verlenging.

•                     Vanaf 23 april 2020.

•                     T.e.m. 14 mei 2020.

23 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Individuele beroepsopleiding. Premie. Verlenging.

•                     Vanaf 13 maart 2020.

•                     T.e.m. 24 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Handelshuur. PMV/z-leningen.

·       Vanaf 12 maart 2020.

 

29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 05/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Opvang van schoolkinderen buiten de les. Subsidie.

·       Vanaf 15 mei 2020.

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren, BS 02/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Alternerende opleidingen. Leervergoeding.

·       Vanaf 2 juni 2020 (?)

29 MEI 2020. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II), BS 02/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Contactonderzoek. Privacybescherming. Opheffing van het decreet van 8 mei 2020.

·       Vanaf 11 mei 2020.

·       T.e.m. datum bepaald door regering en uiterlijk 31 december 1021.

·       Opheffing van decreet van 29 mei 2020, BS 08/05/2020, Ed. 2.

29 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 02/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Contactonderzoek. Samenwerking met call centers. Functiebeschrijving personeelsleden. Privacybescherming.

·       Vanaf 8 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 2020.

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 20/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.

·       Vanaf 11 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 1990.

·       Opgeheven door decreet van 29 mei 2020.

8 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Energie. Projecten met startdatum in 2021 of 21. Schorsing.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       T.e.m. 17 juli 2020.

15 MEI 2020 - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling voor de geldigheidsduur van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113° /2, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Huurwaarborglening:

 • Vanaf 12 maart 2020.
 • Zolang de civiele noodsituatie m.b.t. de Volksgezondheid duurt (17 juli 2020).

Studentenhuurovereenkomst:

 • Vanaf 20 mei 2020.

Zolang de civiele noodsituatie m.b.t. de Volksgezondheid duurt (17 juli 2020).

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Toelichting bij uithuiszettingen.

·       Vanaf 31 maart 2020.

7 APRIL 2020. - Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Opschorting van uithuiszettingen. Mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden. Steun voor OCMW’s.

 • Vanaf 31 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid (17 juli 2020).

 

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Sport: Olympische Zomerspelen, lokaal sportbeleid, studentensport, topsport.

·       Vanaf 26 mei 2020 (Uitz.).

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 26/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Kinderopvang. Verhoging van de compensatiesubsidie.

·       Vanaf 4 of 15 mei 2020.

 

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Kinderopvang. Verhoogde compensatiesubsidie.

Vanaf 14 maart 2020.

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang, BS 25/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Gezinnen hoeven niet te betalen wanneer hun kinderen niet naar de opvang komen. Financiële ondersteuning voor de organisatoren en medewerkers (BVR van 24 maart 2020).

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (vergunningen en subsidies), BS 21/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (opvang), BS 20/04/2020, Ed. 1.

Zie ook BVR van 1 april 2020 (opvang), BS 03/04/2020, Ed. 2.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Diversebealingenbesluit. O.m.:

. Afwijking van brandveiligheidsnormen voor  ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

. Hulpverlening aan verdachten, veroordeelden, geïnterneerde personen en slachtoffers van misdrijven.

. En verder: artsen, personen met een handicap, medische infrastructuur, LDC’s, woonzorgcentra...

-          Vanaf 20 maart 2020 (Uitz.)

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein, BS 26/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Kinderopvang. Verhoogde compensatiesubsidie.

·       Vanaf 14 maart 2020.

15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang, BS 25/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Gezinnen hoeven niet te betalen wanneer hun kinderen niet naar de opvang komen. Financiële ondersteuning voor de organisatoren en medewerkers (BVR van 24 maart 2020).

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (vergunningen en subsidies), BS 21/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (opvang), BS 20/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BVR van 1 april 2020 (opvang), BS 03/04/2020, Ed. 2.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Contactonderzoek. Samenwerking met call centers. Functiebeschrijving personeelsleden. Privacybescherming.

·       Vanaf 8 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 2020.

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 20/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.

·       Vanaf 11 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 1990.

8 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Lokale dienstencentra. Beperkte heropening op 25 mei.

·       Vanaf 17 mei 2020.

·       T.e.m. 14 juni 2020.

14 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 19/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Centra voor dagverzorging, diensten voor gezinszorg, revalidatiecentra. Verlenging.

•                     Vanaf 2 mei 2020.

•                     T.e.m. 10 mei 2020, 17 mei 2020 of 7 juni 2020.

29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Verlenging (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 30/04/2020, Ed. 2.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 (...), BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Uitvoering (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 14 maart 2020.

T.e.m. 19 april 2020 (gedeeltelijk).

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Lokale dienstencentra, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Tijdelijke maatregelen (BVR van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020 (met uitzonderingen).

T.e.m. 4 april 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Omgevingsvergunning. Ruimtelijke planning. Complexe projecten. Plan-merrapportage. Leegstandsheffing. Beperkte verlenging.

·       Vanaf 25 april 2020.

·       T.e.m. 17 juli 2020.

8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning, BS 18/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Omgevingsvergunningen en -meldingen, en complexe projecten: vervaltermijnen, verderzetting openbaar onderzoek, informatievergadering.

·       Vanaf 22 april 2020.

·       Zie ook BVR van 27 maart 2020, BS 01/04/2020, Ed. 2

·       Zie ook BVR van 24 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1

 

22 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, BS 27/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Wijziging van de procduretermijnen inzake ruimtelijke planning, milieu-effectrapportage en leegstaande bedrijfsruimten.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

·       Zie ook BVR van 22 april 2020, BS 27/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BVR van 24 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, BS 01/04/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Omgevingsvergunning. Verlenging van de beslissings- en beroepstermijnen.

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 22 april 2020, BS 27/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, BS 30/03/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Waarborgregeling. Covid-19-waarborg én -premie.

·       Vanaf 19/05/2020.

15 MEI 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Waarborg voor leasingovereenkomsten (BVR van 10 april 2020).

·       Vanaf 16 april 2020.

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 16/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Invoering van een ‘coronacrisiswaarborgregeling’ voor kmo’s en grote ondernemingen (BVR van 13 maart 2020).

·       Vanaf 19 maart 2020.

 

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

SZ-bijdragen. Alternerend leren. Aanvraag mentorkorting.

·       1 maart 2020.

·       T.e.m. 3. juni 2020.

8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 14/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Bouwkundig erfgoed. Inventarisatie. Vlaams-Brabant. Verlenging tot 18 juni 2020.

·       Geen datum (vanaf 12 mei 2020).

Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant, BS 12/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Woninghuur. Geschillen. Vlaamse Ombudsdienst.

·       Vanaf 11 mei 2020.

8 MEI 2020. - Decreet van 8 mei 2020 tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten, BS 8 mei 2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Woninghuur. Geschillen. Vlaamse Ombudsdienst.

·       Vanaf 11 mei 2020.

8 MEI 2020. - Decreet van 8 mei 2020 tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten, BS 8 mei 2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Gemeenschapsonderwijs. Geen verplichte eindexamens.

·       Vanaf 11 mei 2020.

8 MEI 2020. - Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.

·       Vanaf 11 mei 2020.

·       T.e.m. 4 juni 1990.

8 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Instellingen voor personen met handicap: financiële steun.

·       Vanaf 14 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Gezinsbijslag, studenten met coronacontract, studenten die in het buitenland studeerden, zorgtoeslag in combinatie met tijdelijke werkloosheid.

·       Vanaf 14 maart of 1 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 07/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Herneming van de rijopleidingen en rijexamens.

·       Vanaf 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Herneming van de autokeuringen.

·       Vanaf 20 april 2020.

16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen). Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Vanaf 16 maart 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Controle van water, aankoopplicht in functie van integraal waterbeleid (bv. overstromingsgebied), subsidiëring van waterwerken.

·       Vanaf 24 april 2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Medisch afval. Tekort aan recipiënten voor RMA. Mogelijke alternatieven.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 2 maanden na einde van civiele noodsituatie.

Zie ook BVR van 27 maart 2020, BS 01/04/2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Alternerend werken-leren. Opleiding tot mentor binnen de onderneming. Uitstel.

·       Voor erkenningen verleend vanaf 1 september 2019 t.e.m. 31 maart 2020.

17 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Herneming van de rijopleidingen en rijexamens.

·       Vanaf 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Herneming van de autokeuringen.

·       Vanaf 20 april 2020.

16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen). Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Vanaf 16 maart 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Controle van water, aankoopplicht in functie van integraal waterbeleid (bv. overstromingsgebied), subsidiëring van waterwerken.

·       Vanaf 24 april 2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Medisch afval. Tekort aan recipiënten voor RMA. Mogelijke alternatieven.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 2 maanden na einde van civiele noodsituatie.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Alternerend werken-leren. Opleiding tot mentor binnen de onderneming. Uitstel.

·       Voor erkenningen verleend vanaf 1 september 2019 t.e.m. 31 maart 2020.

17 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Centra voor dagverzorging, diensten voor gezinszorg, revalidatiecentra. Verlenging.

•                     Vanaf 2 mei 2020.

•                     T.e.m. 10 mei 2020, 17 mei 2020 of 7 juni 2020.

29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Verlenging (MB van 17 april 2020).

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook BVR van 24 april 2020, BS 30/04/2020, Ed. 2.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 (...), BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

LDC’s, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Uitvoering (MB van 18 maart 2020).

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020 (gedeeltelijk).

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Lokale dienstencentra, woonzorgcentra en andere verzorgingsinstellingen. Tijdelijke maatregelen (BVR van 13 maart 2020).

·       Vanaf 13 maart 2020 (met uitzonderingen).

·       T.e.m. 4 april 2020.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Individuele beroepsopleiding: premie. Verlenging.

•                     Vanaf 23 april 2020.

•                     T.e.m. 14 mei 2020.

23 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Uitzonderlijke IBO-premie bij stopzetting van IBO-overeenkomst door corona.

•                     Vanaf 13 maart 2020.

•                     T.e.m. 24 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Wijk-werken. Subsidies. Verlenging.

·       Vanaf 23 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

22 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Geldigheidsduur wijk-werkchèques.

·       Vanaf 12 maart 2020.

·       T.e.m. 24 april 2020 (gedeeltelijk).

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Energie: windturbines, groene warmte, beroep, geldboetes.

·       Vanaf 20 maart 2020 (gedeeltelijk).

·       T.e.m. 17 juli 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Onroerend erfgoed: verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 11 mei 2020.

28 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van lopende openbare onderzoeken tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld. - Onroerend Erfgoed, BS 04/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Bevoegdheden van de colleges en van de VCOE inzake onroerend erfgoed; erkenningen van archeologen en metaaldetectoristen; openbare onderzoeken inzake beschermingen; premieaanvragen; beroep tegen boetes.

·       Vanaf 24 maart 2020.

T.e.m. 24 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Woonzorgcentra en centra voor dagopvang: subsidie, uitzendarbeid, thuis- en ziekenhuisverpleegkundigen, bachelors in de verpleegkunde, gemiddelde bezettingsgraad.

·       Vanaf 13 maart of 30 april 2020 (met uitz.).

·       Zie ook BVR van 13 maart 2020, 13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, BS 30/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Dienstencheques blijven langer geldig. Verlenging.

·       Vanaf 19 april 2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Dienstencheques blijven langer geldig.

·       Vanaf 16 maart 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC): termijnen. Verlenging.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 17 juli 2020.

24 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van sommige proceduremaatregelen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC): termijnen.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Rijexamens en rijopleidingen (ook: gevaarlijk vervoer) en terugkommomenten.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       Zie ook MB van 24 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake scholing, examens, terugkommoment en subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Gemeentewegen en rooilijnplannen: openbaar onderzoek, vaststelling, beroep.

·       Vanaf 24 april 2020.

·       T.e.m. 27 april 2020.

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Gemeentewegen en rooilijnplannen: openbaar onderzoek, vaststelling, beroep.

·       Vanaf 16 maart 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 16/04/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

 

 

Verplichting om een energieprestatiecertificaat te hebben bij verhuur of verkoop (art. 9-10) en uitstel van betaling voor energieleningen aan personen in energiearmoede (art. 8)

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aangaande geothermie bij groene warmte en de aanpassing van de parameters voor de berekening van de onrendabele top, BS 28/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Omgevingsvergunningen en -meldingen, en complexe projecten: vervaltermijnen, verderzetting openbaar onderzoek, informatievergadering.

·       Vanaf 22 april 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, BS 27/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Windturbines.

·       Vanaf 22 april 2020.

14 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines, BS 22/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Opvangvoorzieningen voor baby’s en peuters.

·       Vanaf 31 maart 2020.

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie van organisatoren, en tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft verplichtingen in het kader van de subsidies, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Aangifte van nalatenschap. Onroerende voorheffing. Elektronische zending.

·       Vanaf 21 april 2020.

17 APRIL 2020. - Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Lokale dienstencentra en verzorgingsinstellingen.

·       Vanaf 17 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura (basis-MB)

 

Wetgeving op Jura(basis-BVR)

Herneming van de autokeuringen.

·       Vanaf 20 april 2020.

·       Zie ook MB van 24 maart 2020, BS 30/03/2020.

16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura(basisbesluit)

 

Financiële steun voor opvangsector.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Zie ook BVR van 1 april 2020, BS 03/04/2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, BS 20/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura(basisbesluit)

Forfaitaire steun van 3.000 of 1.500 euro aan ondernemingen en zelfstandigen in bijberoep met omzetverlies omwille van corona

·       Vanaf 10 april 2020 (1 uitz.).

·       Zie oook BVR van 20 maart 2020, BS 30/03/2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 17/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Lokale diensteneconomie. Eenmalige beschermingsvergoeding per doelgroepwerknemer.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (maatwerkbedrijven), BS 15/04/2020, Ed. 2.

·       Zie ook BVR van 20 maart 2020 (sociale economie), BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, BS 16/04/2020, Ed. 2.

 

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Gemeentewegen en rooilijnplannen. Openbaar onderzoek. Grafisch plan tot opheffing. Beroep.

·       Vanaf 16 maart 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 16/04/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

Eenmalige beschermingsvergoeding per doelgroepwerknemer.

·       Vanaf 1 april 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, BS 16/04/2020, Ed. 2

Wetgeving op Jura

Waarborg voor leasingovereenkomsten.

·       Vanaf 16 april 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 16/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Maatwerkbedrijven. Verhoging van de loonpremies voor doelgroepwerknemers.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Zie ook BVR van 10 april 2020 (lokale diensteneconomieondernemingen), BS 16/04/2020, Ed. 2.

·       Zie ook BVR van 20 maart 2020 (sociale economie), BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 15/04/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

Kosten voor evenementen die niet konden plaatsvinden, worden opgenomen in subsidies.

·       Vanaf 20 maart 2020.

 

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld cultuur door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 15/04/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

Conformiteitsattest; gemeentelijek heffingen op ongeschikte of onbewoonbare woningen; svk’s; premies (o.m. renovatiepremie), leningen en waarborgen.

·       Vanaf 15 april 2020.

·       T.e.m. 18 juli 2020 (gedeeltelijk).

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Bevoegdheden van het college en van de VCOE inzake onroerend erfgoed; erkenningen van archeologen en metaaldetectoristen; openbare onderzoeken inzake beschermingen; premieaanvragen; beroep tegen boetes.

·       Vanaf 24 maart 2020.

·       T.e.m. 24 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Toelichting bij uithuiszettingen.

·       Vanaf 14 april 2020.

Zie ook BVR van 27 maart 2020, BS 31/03/2020.

7 APRIL 2020. - Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Aanstelling van een crisismanager bij grote personeelsuitval of veel besmettingen.

·       Vanaf 3 april 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring voor tijdelijke managementondersteuning inzake crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak in residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Geldigheidsduur wijk-werkchèques.

·       Vanaf 12 maart 2020.

·       T.e.m. 24 april 2020 (gedeeltelijk).

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

 

Dienstencheques blijven langer geldig.

·       Vanaf 16 maart 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Jeugd en media: Impact op subsidies, erkenningsaanvragen, kadervormingstrajecten.

·       Vanaf 3 april 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Mogelijkheid om af te wijken van milieuvoorwaarden uit Vlarem.

·       Vanaf 3 april 2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Meer tijd voor controles op melk.

·       Vanaf 18 maart 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

VLIF-steun voor landbouwers.

·       Vanaf 8 april 2020.

1 APRIL 2020. - Ministerieel besluit over de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19, BS 08/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Uitstel voor EPB-aangiftes. Geen afsluiting van openbare nutsvoorzieningen.

·       Vanaf 8 april 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid (gedeeltelijk).

3 APRIL 2020. - Decreet tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, BS 08/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Duur van de sportschutterslicenties.

·      Onmiddellijk’ (vanaf 27 maart 2020?)..

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 06/04/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura

 

 

Toelating tot afwijking van de veiligheidsvoorschriften.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart, BS 03/03/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

 

Financiële steun voor opvangsector.

 • Vanaf 11 of 14 maart 2020.

Zie ook BVR van 10 april 2020, BS 20/04/2020, Ed. 1.

1 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, BS 03/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verlenging van de termijnen in materialendecreet en vlarema, in het bodemdecreet en Vlarebo, en in het besluit op de dierlijke bijproducten.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

 

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving, BS 01/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

Wijziging van de proceduretermijnen voor Raadvoor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC).

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Wijziging van de procduretermijnen inzake ruimtelijke planning, milieu-effectrapportage en leegstaande bedrijfsruimten.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen, aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, transitiepremie voor werkzoekenden en arbeidskaarten.

·       Vanaf 27 maart 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, BS 01/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Scheepvaart. Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.

•                     Vanaf 28 maart 2020, om 0.00u.

•                     Vervangt de Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02/2020, BS 23/03/2020.

27 MAART 2020. - Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2020. - Bijkomende maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Landbouw. Uitstel voor indiening verzamelaanvraag tot 15 mei 2020.

26 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 7 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Uitzonderlijke IBO-premie bij stopzetting van IBO-overeenkomst door corona.

•                     Vanaf 13 maart 2020.

•                     T.e.m. 23 april 2020.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Opschorting van uithuiszettingen. Mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden. Steun voor OCMW’s.

•                     Vanaf 31 maart 2020.

•                     Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

 • Zie ook omzendbrief van 7 april 2020, BS 14/04/2020.

 

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

Afwijkingen op de begrafenisvoorschriften.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 31/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Gezinnen hoeven niet te betalen wanneer hun kinderen niet naar de opvang komen. Financiële ondersteuning voor de organisatoren en medewerkers.

·       Vanaf 14 maart 2020.

Zie ook BVR van 1 april 2020 (opvang), BS 03/04/2020, Ed. 2.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.

Vanaf 13 maart 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Verlenging van de beslissings- en beroepstermijnen.

Vanaf 24 maart 2020.

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Forfaitaire subsidie van 2.000 of 4.000 euro aan ondernemingen die gesloten zijn omwille van corona. Bijkomende sluitingspremie vanaf 6 april.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 12 juni 2020.

Opheffing van het MB van 15/03/2020.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Gelijkstelling van arbeidszorgactiviteiten met arbeidsmatige activiteiten

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Afwijkingen op procedures en verplichtingen voor toeristische logies.

·       Vanaf 20/03/2020.

 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten, BS 25/03/2020.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Omgevingsvergunning. Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

·       Vanaf 20/03/2020.

·       T.e.m. 17/07/2020.

Zie ook decreet van 20/03/2020, BS 24/03/2020 en BVR van 20/03/2020, BS 25/03/2020.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten, BS 25/03/2020.

Wetgeving op Jura

Omgevingsvergunning. Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid voor ziekenhuizen, farma-industrie en laboratoria.

 • Vanaf 20/03/2020.
 • e.m. 17/07/2020.

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 25/03/2020.

Wetgeving op Jura

Aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen met substantiële daling van  economische activiteiten.

·       Van 1 april 2020.

·       T.e.m. 1 juli 2020.

18 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 24/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid.

·       Vanaf 20/03/2020.

·     

 • T.e.m. 17/07/2020.

20 MAART 2020. - Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 24/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.

·       Vanaf 22 maart 2020, om 0.00u.

·       Zolang België en Nederland een verschillend beleid voeren inzake corona.

Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020 van 21 maart 2020. - Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Forfaitaire subsidie van 2.000 euro voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten. 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Bijkomende sluitingspremie van 160 euro per sluitingsdag na 21 kalenderdagen sluiting.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 12 juni 2020.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Sluiting van lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging (MB) en bepaalde revalidatie-instellingen (MB).

Beperking van toegang tot, en activiteiten van woonzorgcentra.

Beperking van toegang tot psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor personen met een handicap.

·       Vanaf 13 of 14 maart 2020.

·       Tot (en met?) 4 of 19 april 2020.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.

 

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

De Lijn: Vervoersbewijzen kunnen niet meer met cash geld betaald worden.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       Tot opheffing noodsituatie door Nationale Veiligheidsraad.

13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Invoering van een ‘coronacrisiswaarborgregeling’ voor kmo’s en grote ondernemingen.

·       Vanaf 19 maart 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen).

Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

·       Vanaf 16/03/2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Brussels gewest

Trefwoorden en toepassingsdata

Opschrift van de wettelijke akte

Link naar de wetgeving in Jura

Rijopleiding. Rijexamen. Rijbewijs. Rijgeschiktheidsattesten. Verlenging.

·        Vanaf 8 juli 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020 (uitz.).

 

2 JULI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken, BS 08/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Rijopleiding, rijexamen, beroep tegen rijbewijs, beroepscommissies rijbewijs, keuringsbewijs, uitzonderlijk vervoer, bouwplaatsen zonder uitvoeringsvergunning, toezichthouders. Verlenging.

·        Vanaf 16 april 2020.

·        T.e.m. 15 mei 2020.

16 APRIL 2020. - Besluit met betrekking tot de verlenging van de duur van de uitzonderlijke maatregelen zoals voorzien in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/002 (...), BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Rijopleiding, rijexamen, beroep tegen rijbewijs, beroepscommissies rijbewijs, keuringsbewijs, uitzonderlijk vervoer, bouwplaatsen zonder uitvoeringsvergunning, toezichthouders.

·        Vanaf 16 maart 2020 (met uitz.).

·        T.e.m. 15 april 2020.

 

9 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 17/04/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Tekort aan verpakkingen voor covid-19-materiaal. Beroep op alternatieve verpakkingsvormen.

·        Vanaf 16 maart 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

18 JUNI 2020. - Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/031 tot tijdelijke wijziging van het besluit van 23 maart 1994 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Horeca en toelevering aan horeca : steun via GIMB. Vanaf 10 personen.

·        Vanaf 2 juli 2020.

18 JUNI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/046 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 02/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Horeca en toelevering aan horeca: steun via GIMB. Vanaf 50 personen.

·        Vanaf 6 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura 

 

Duurzame wijkcontracten. Stadsvernieuwingscontracten. Stadsbeleidsprogramma’s. Termijnen.

·        Vanaf 16 juni 2020.

18 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/ 044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, BS 26/06/2020, Ed. 1; en BS 30/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

Iriscare. Mobiele teams van zorgverleners. Schakelzorgcentrum tegen nieuwe covid-19-piek.

·        GGC.

·        Vanaf 25 juni 2020.

·        T.e.m. 1 januari 2021.

12 JUNI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/010 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de mogelijkheid om in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis operationele taken inzake zorgverlening te vervullen, BS 25/036/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Iriscare. Aankopen van beschermend materiaal.

·        GGC

·        Vanaf 15 maart 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

10 JUNI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 25/06/2020, Ed. 1; en BS 26/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Duurzame wijkcontracten. Stadsvernieuwingscontracten. Stadsbeleidsprogramma’s. Termijnen.

·        Vanaf 16 juni 2020.

18 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/ 044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, BS 26/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Gezinsbijslag. Loonplafond.

·        GGC.

·        Vanaf 1 april 2020.

18 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/009 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind, BS 24/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Begrafenis. Vervoer van overledene. Aantal aanwezigen.

·        Vanaf 24 juni 2020.

·        Intrekking van het besluit van 19 mei 2020, BS 25/05/2020, Ed. 1.

19 JUNI 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 24/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Begrafenis. Vervoer van overledenen. Groeten. Maximaal 30 aanwezigen.

·        Vanaf 18 mei 2020.

19 MEI 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Dienstenchequeondernemingen. Opleiding in preventie. Terugbetaling.

·        Vanaf 24 juni 2020.

18 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/043 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, BS 24/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Vzw’s. Creatieve en culturele sector. Eenmalige premie van 2.000 euro.

·        Vanaf 24 juni 2020.

18 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis, BS 24/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Interpretatie van de verlengingsbesluiten.

·        Vanaf 16 april 2020 of 16 mei 2020.

·        T.e.m. 15 mei 2020 of t.e.m. 15 juni.

15 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 23/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Gewestbelastingen. Uitstel van betaling.

·        Vanaf 16 maart 2020.

4 JUNI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/029 tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 15/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verval- en beroepstermijnen in de Brusselse Gewestwetgeving. Verlenging van opschorting.

·        Vanaf 16 mei 2020.

·        T.e.m. 15 juni 2020.

14 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 22/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Verlenging van opschorting.

·        Vanaf 16 april 2020.

·        T.e.m. 15 mei 2020.

16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Opschorting.

·        Vanaf 16 maart 2020.

·        T.e.m. 15 april 2020.

2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Vliegverkeer. Geluidshinder. Geen boetes. Verlenging.

·       Vanaf 16 mei 2020.

·       T.e.m. 16 juni 2020.

11 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/26 houdende verlenging voor één maand van het bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 van 30 april 2020 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 19/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Vliegverkeer. Geluidshinder. Geen boetes.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 16 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Bureaus voor particuliere arbeidsbemiddeling. Activiteitenverslag.

·       Vanaf 17 juni 2020.

11 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 17/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Jeugdrechtbanken. Voorlopige maatregelen. Duur.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020 (Uitz.).

20 MEI 2020. - Bijzonder machtsbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nr. 2020/004 tot verlenging van de in toepassing van de ordonnantie van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren genomen maatregelen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 16/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Tewerkstellingscoöperaties. Horeca. GIMB-leningen aan 1%.

·       Vanaf 16 juni 2020.

 

 

11 JUNI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/040 betreffende een aanvullende gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan tewerkstellingscoöperaties vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 16/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

PLAGE-plannen (energie). PLAGE-coördinator. Uitstel.

·       Vanaf 16 juni 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

11 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/039 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018 betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie, BS 16/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Voertuigen. Technische keuring. Heropstart. Planning.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

11 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken, BS 16/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Bouwplaatsen op de openbare weg. Combinatie van heropstartende werven en nieuwe werven. Planning.

·       Vanaf 17 juni 2020.

·       T.e.m. 18 december 2020.

11 JUNI 2020. - Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg, BS 16/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Behandelingstermijnen. Registraties (koeltechnici e.a.). Beperkte verlenging.

·       Vanaf 16 juni 2020.

10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, BS 16/06/2020, Ed. 1.

lWetgeving op Jura

Verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Aanplakking van stedenbouwkundige beslissingen.

·       Vanaf 17 juni 2020.

10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten, BS 16/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Sociale inschakelingsbedrijven. Compensatiepremie.

·       Vanaf 10 juni 2020.

4 JUNI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 betreffende een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Dienstenchequeondernemingen. Steun voor bedrijven en werknemers. Verlenging.

·       Vanaf 1 mei 2020.

·       T.e.m. 30 juni of 15 september 2020.

4 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 tot verlenging van de maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Dienstenchequeondernemingen. Steun voor bedrijven en werknemers.

·       Vanaf 28 april 2020.

23 APRIL 2020. - Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstencheque-ondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

OCMW’s: Overheveling van bevoegdheden, aanwervingen, vergadering zonder fysieke bijeenkomst.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 15 juni 2020).

 

29 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie nr. 2020/008 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-Gezondheidscrisis, BS 05/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

OCMW’s: Overheveling van bevoegdheden, vergadering zonder fysieke bijeenkomst.

·       GGC.

·       Vanaf 16 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Overheidspersoneel. Digitale selectieprocedure.

·       Vanaf 4 juni 2020.

·       T.e.m. 3 augustus 2020.

28 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met bijzondere machten nr. 2020/024 betreffende de organisatie op digitale wijze van de procedures met betrekking tot de interne en externe selectie van het personeel voor de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 04/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Registratierechten: abattement bij aankoop onroerend goed, professionele verkopers met verminderd recht van 8%, wederverkoop van een onroerend goed. Verlenging van de termijnen.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 1 oktober 2020.

28 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/020 tot invoering van versoepelingsmaatregelen voor de registratierechten in de context van de COVID-19 pandemie, BS 04/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Eenmallige huurderspremie van 214,68 euro aan gezinnen met een beperkt inkomen.

·       Vanaf 3 juni 2020.

29 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 03/06/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Premie van 2.000 euro voor ondernemingen, zelfstandigen en verenigingen.

·       Vanaf 1 maart 2020 (toekenningsperiode).

·       T.e.m. 30 juni 2020 (aanvraag).

28 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 03/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overdracht van taken van gemeenteraden naar colleges. Virtuele vergaderingen. Ondertekening van reglementen en beslissingen. Mondelinge vragen.

·       Vanaf 15 mei 2020.

28 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/027 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 03/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overdracht van taken van de gemeenteraden naar de colleges.

·       Vanaf 16 maart 2020.

 

6 APRIL 2020. - Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Beschermingsmaatregelen voor de besluitvormende organen (gemeenteraden).

·       Vanaf 20 maart 2020.

 

18 MAART 2020. - Ministeriële omzenbrief — Covid 19 —

Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisiswerking

van de besluitvormende organen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Overheidspersoneel. Niet-opgenomen vakantiedagen.

·       Vanaf 1 januari 2019 (uitgestelde vakantiedagen 2019).

·       T.e.m. 31 december 2020 (uitgestelde vakantiedagen 2020).

14 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 met bijzondere machten nr. 2020/022 inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten en de diensten van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 03/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Verbod op uithuiszettingen. Verlenging.

·       Vanaf 29 mei 2020.

·       T.e.m. 31 augustus 2020.

20 MEI 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/023 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Verbod op uithuiszettingen. Verlenging.

·       Verlenging vanaf 4 april t.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook besluit van 17 maart 2020, BS 20/03/2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het verbod op uithuiszettingen verlengt tot en met 3 mei, BS 08/04/2020, Ed. 1.

 

 

 

Wetgeving op Jura

 

Verbod op uithuiszettingen.

·       Vanaf 17 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

 

17 MAART 2020. - Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt, BS 20/03/2020, Ed. 1

Wetgeving op Jura

 

Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling (BIV). Langere betalingstermijn.

·       Vanaf 1 januari 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

20 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/021 om de betaaltermijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, BS 28/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gemeenschapswetgeving. Verlenging.

·       Vanaf 16 mei 2020.

14 MEI 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 27/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gemeenschapswetgeving. Verlenging.

·       Vanaf 16 april 2020.

·       T.e.m. 15 mei 2020.

 

 

16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (...), BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gemeenschapswetgeving.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 15 april 2020.

 

2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Schorsing of inkorting van opzeggingstermijn.

·       Vanaf 18 maart 2020.

14 MEI 2020. - Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 25/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van de verval- en beroepstermijnen in de Brusselse Gewestwetgeving. Verlenging.

·       Vanaf 16 mei 2020.

·       T.e.m. 15 juni 2020.

14 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 22/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Verlenging.

·       Vanaf 16 april 2020.

·       T.e.m. 15 mei 2020.

16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 15 april 2020.

2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Technische keuringen. Herneming.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Opheffing BWR van 26 maart 2020,  BS 30/03/2020, Ed. 1.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Schorsing van de technische keuringen. Verlenging vand e geldigheidsduur van de keuringsbewijzen.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       Opgeheven BWR.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Huurder met financiële problemen. Formaliteiten.

·       Vanaf 30 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Huurder met financiële problemen

·       Vanaf 23 april 2020.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de “Société wallonne du crédit social” (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Transport van vervuilde grond. Kwaliteitscontrole.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Educatief verlof. PWA- en dienstencheques. Activa-steun. First-stage. Sociale-inschakelingsbedrijven. Activiteitencoöperaties. Mentorschap.

·       Meestal vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 31 mei 2020.

7 MEI 2020. - Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Financiële steun aan taxibedrijven.

·       Vanaf 11 mei 2020.

·       Zie ook: Besluit nr. 2020/014 van 23 april 2020, BS 29/04/2020, Ed. 1.

7 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/016 betreffende steun tot vergoeding van de exploitanten van het bezoldigd personenvervoer die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 11/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Vliegverkeer. Geluidshinder. Geen boetes.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 16 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Horeca en toelevering aan horeca: steun via GIMB.

·       Vanaf 6 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

OCMW’s: Overheveling van bevoegdheden, vergadering zonder fysieke bijeenkomst.

·       GGC.

·       Vanaf 16 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Horeca en toelevering aan horeca: steun via GIMB.

·       Vanaf 6 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

OCMW’s: Overheveling van bevoegdheden, vergadering zonder fysieke bijeenkomst.

·       GGC.

·       Vanaf 16 maart 2020.

30 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Evenementen met steun van gewest behouden hun subsidies.

·       Zonder datum (14 mei 2020).

26 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Bezoekverbod in rusthuizen, woonzorgcentra, verblijfscentra voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen en centra voor beschut wonen.

·       Vanaf 29 april 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen naar aanleiding van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en tot verlenging van het bezoekverbod in verscheidene residentiële opvang- en zorginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 29/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Bezoeksverbod in rust- en verzorgingstehuizen.

·       Vanaf 14 april 2020 (‘onmiddellijk’).

·       T.e.m. 19 april 2020.

·       Zie ook Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020, BS 13/03/2020, Ed. 2.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.

Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).

Verbod op schoolreizen naar het buitenland.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       T.e.m. 31 maart 2020.

10 maart 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Steunmaatregel voor kmo’s. Nieuwe lijst van ondernemingen met recht op steun.

·       Vanaf 29 april 2020.

23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Steunmaatregel voor kmo’s.

·       Vanaf 9 april 2020.

7 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Belasting op taxi’s en autoverhuur. Schrapping voor belastingjaar 2020.

·       Vanaf 1 januari 2020.

23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/014 betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Onroerende voorheffing. Termijnverlenging.

·       Vanaf 1 januari 2020.

23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/004 om de betaaltermijn van de onroerende voorheffing te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Opschorting van verval- en beroepstermijnen in wetgeving van Franse Gemeenschapscommissie.

·       Vanaf 16 maart 2020.

 

 

16 APRIL 2020. - Volmachtbesluit 2020/546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 23/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.

·       Onmiddellijk (16 april 2020?).

·       T.e.m. 30 juni 2020.

·       Zie ook BBR van 19 maart 2020, BS 25/03/2020, Ed. 1.

16 APRIL 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Toeristische sector.

·       Vanaf 1 januari 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

16 APRIL 2020. - Bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Financiële steun aan sociale inschakelingsondernemingen.

·       Vanaf 21 april 2020.

16 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Rijopleiding, rijexamen, beroep tegen rijbewijs, beroepscommissies rijbewijs, keuringsbewijs, uitzonderlijk vervoer, bouwplaatsen zonder uitvoeringsvergunning, toezichthouders.

·       Vanaf 16 maart 2020 (met uitz.).

·       T.e.m. 15 april 2020.

Zie ook Besluit van 16 april 2020, BS 21/04/2020, Ed. 1.

9 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 17/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Overdracht van taken van de gemeenteraden naar de colleges.

 • Vanaf 16 maart 2020.

Zie ook ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 (besluitvormende organen), BS 20/03/2020, Ed. 2

6 APRIL 2020. - Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 15/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Bezoeksverbod in rust- en verzorgingstehuizen.

·       Vanaf 14 april 2020 (‘onmiddellijk’).

·       T.e.m. 19 april 2020.

Zie ook Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020, BS 13/03/2020, Ed. 2.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Steunmaatregel voor kmo’s.

·       Vanaf 9 april 2020.

7 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Overheveling van bevoegdheden van de raden naar de vaste bureaus. Wijze van beraadslaging. Schorsing van overlegcomités.

·       GGC.

·       Zonder datum (vanaf 20 april 2020).

6 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning [lees: vrijwaring] van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Steunmaatregel voor kmo’s.

·       Vanaf 9 april 2020.

7 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 09/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Opschorting van termijnen voor Brusselse Gewestwetgeving.

•                Vanaf 16 maart 2020.

•                Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zie ook besluit van 16 april 2020, BS 21/04/2020, Ed. 1.

2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Opschorting van termijnen voor Brusselse Gemeenschapsrwetgeving.

 • Vanaf 16 maart 2020.
 • GGC.

Zie ook besluit van 16 april 2020, BS 21/04/2020, Ed. 1.

2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Verlenging van verbod op uithuiszettingen.

·       Besluit: vanaf 8 april 2020.

·       Verlenging vanaf 4 april t.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook besluit van 17 maart 2020, BS 20/03/2020.

3 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het verbod op uithuiszettingen verlengt tot en met 3 mei, BS 08/04/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura (basisbesluit)

 

Wetgeving op Jura (verlenging)

 

 

 

 

Voorrang voor huis-aan-huis-ophaling en afgifte via glasbollen of ondergrondse containers. Sluiting van kringloopcentra. Beperkte openingsuren voor recyclageparken. Geen nood aan speciale beschermingsmiddelen. Afwijkende recipiënten voor medisch afval.

·       Vanaf 6 april 2020.

1 APRIL 2020. - Ministeriële omzendbrief over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel, BS 06/04/2020, Ed. 2.

 Wetgeving op Jura

Toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

·       Vanaf 20 maart 2020 (?).

23 MAART 2020. - Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 03/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.

·       Vanaf 25 maart 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020.

19 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 25/03/2020.

Wetgeving op Jura

      

Beschermingsmaatregelen voor de besluitvormende organen (gemeenteraden).

·       Vanaf 20 maart 2020.

 • Zie ook Volmachtenbesluit nr. 2020/003 van 6 april 2020 (gemeentelijke organen), BS 15/04/2020, Ed. 1

 

Ministeriële omzenbrief van 18 maart 2020 — Covid 19 —

Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisiswerking

van de besluitvormende organen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse regering en aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

·       Vanaf 20 maart 2020.

·       T.e.m. 19 juni 2020.

 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

 

 

 

Wetgeving op Jura

Verbod op uithuiszettingen.

·       Vanaf 17 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Minister-President van 17 maart 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.

Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).

Verbod op schoolreizen naar het buitenland.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       T.e.m. 31 maart 2020.

 

Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Franse Gemeenschap/Waals Gewest

Trefwoorden en toepassingsdata

Opschrift van de wettelijke akte

Link naar de wetgeving in Jura

IFAPME. Alternerend leren-werken. Cursus ondernemingshoofd. Stageovereenkomsten. Cursusplanning en examens. Afstandsonderwijs.

·        Waals Gewest

·        Vanaf 14 maart 2020 of 6 juli 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

19 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen alsook de stageovereenkomsten van het IFAPME-net voor het opleidingsjaar 2019-2020 wegens COVID-19, BS 06/07/2020, Ed. 1.

19 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen betreffende de vormingswerkers en de subsidiëring van de opleidingsactiviteiten van de opleidingscentra van het IFAPME-net, BS 06/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura

Corona-ouderschapsverlof. Ook voor Waalse ambtenaren van WBI.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 mei 2020.

25 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus voor het personeel van "Wallonie-Bruxelles International", BS 01/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Corona-ouderschapsverlof. Ook voor Waalse ambtenaren.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 mei 2020.

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus, BS 23/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Overeenkomst voor beroepsopleiding. Alternerende opleiding. Hervatting of voortzetting. Toelage.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 januari of 1 juni 2020.

16 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 52 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake de beroepsopleiding, genomen krachtens artikel 138 van de Grondwet, BS 30/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Financiële steun voor diensten voor schuldbemiddeling, centra voor partnergeweld, centra voor socioprofessionele inschakeling, thuiszorg, instellingen voor bejaarden, opvangtehuizen.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 juni 2020.

16 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 53 betreffende de verschillende maatregelen die zijn genomen in het kader van de afbouwmaatregelen COVID-19 voor de sectoren van de gezondheid, handicap en sociale actie, BS 30/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Gewestplannen. Openbaar onderzoek.

·        Waals Gewest.

·        ‘Tijdens de gezondheidscrisis’ (Uitz.).

·        T.e.m. 31 december 2020.

 

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 48 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de verplichte voorafgaande informatievergadering voor bepaalde herzieningen van het gewestplan, BS 29/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Overgedragen bevoegdheden; Alle subsidies van terugkerende of gebruikelijke aard. Verhinderde activiteit. Geen terugbetaling.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 januari 2020.

16 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 50 betreffende de algemene toelage voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 29/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura

Alle subsidies van terugkerende of gebruikelijke aard. Verhinderde activiteit. Geen terugbetaling.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 januari 2020.

16 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage, BS 29/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Kinderopvang. Vergunning. Termijnen.

·        Franse Gemeenschap.

·        Vanaf 1 juli 2020.

18 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de overlegperiode in het kader van de hervorming van de opvangmilieus, BS 29/06/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en onthaalouders. Afwezigheden die recht geven op financiële steun.

·        Franse Gemeenschap.

·        Vanaf 18 mei 2020.

·        T.e.m. 31 augustus 2020.

4 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de redenen ter rechtvaardiging van de afwezigheid van kinderen en tot herziening van de financiële bijdrage van de ouders in de kinderopvangmilieus in het kader van de COVID19-crisis, BS 09/06/2020, Ed. 1.

 

 

Wetgeving op Jura

 

Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en onthaalouders: vergoeding voor afwezige kinderen.

·        Franse Gemeenschap.

·        Vanaf 30 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en onthaalouders.

·        Franse Gemeenschap.

·        Vanaf 16 maart of 20 april 2020.

·        T.e.m. 3 mei 2020.

23 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging en uitbreiding van de steun aan opvangmilieus in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

 

Vergoeding voor  gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde opvangvoorzieningen, én ouders.

·        Franse Gemeenschap.

·        Vanaf 16 maart 2020.

 

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

 

Werkgelegenheid. Steunmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid (APE). SESAM-steun. Steun voor doelgroepen. PWA’s. Dienstencheques. Arbeidsbemiddeling (MIRE). Inschakelingsondernemingen. Buurtdiensten (IDESS).

·        Waals Gewest.

·        1 juni 2020 (Uitz.).

16 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 26/06/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Werkgelegenheid. Arbeidsovereenkomst dienstencheques. Tegemoetkoming en opleidingskosten.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 maart 2020.

 

7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 15/05/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Werkgelegenheid: premie voor stagiairs met overeenkomsten opleiding-inschakeling.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 maart 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 30/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Retroactieve aanvulling van de maatregelen inzake werkgelegenheid.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 1 maart 2020.

 

16 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 20/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Corona-ouderschapsverlof. Ook voor ambtenaren van de Franse Gemeenschap.

·        Franse Gemeenschap.

·        Vanaf 1 mei 2020.

 

18 JUNI 2020. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap waarbij het corona-ouderschapsverlof van toepassing wordt verklaard op het personeel van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, Wallonie Bruxelles Enseignement en instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII vallen, BS 24/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Toerisme en evenementensector. Subsidies voor toeristische attracties en instellingen. Terugbetaling van kosten voor afgelaste evenementen.

·        Waals Gewest.

·        Vanaf 12 juni 2020.

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 47 betreffende het steunprogramma voor operatoren in de toeristische sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 23/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Gemeenten. Marges voor begrotingstekort. Financiële steun.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 22 juni 2020.

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 46 tot afwijking en aanvulling van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de lokale financiën met zware schuldenlast als gevolg van de crisis COVID-19 te steunen en begrotingstekorten toe te laten, BS 22/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Grote projecten. Diverse inspraakmogelijkheden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 19 juni 2020.

 

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek, BS 19/06/2020, Ed. 1. en Erratum, BS 06/07/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura (erratum)

Ruimtelijke ordening. Adviescommissie voor beroepen inzake stedenbouw. Hoorzitting. Videoconferentie.

 • Waals Gewest.

·       Vanaf 22 april 2020 of 18 juni 2020.

·       T.e.m. 30 november 2020 of 31 december 2020.

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt toegestaan via videoconferentie, BS 18/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Vastgoed. Gedeeltelijk uitstel voor CertiBEau-certificaat voor water.

 • Waals Gewest.

·       Vanaf 28 juni 2020.

·       T.e.m. 1 juni 2021.

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd, BS 18/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Horeca. Terrassen. Omgevingsvergunning. Tijdelijke vrijstelling.

 • Waals Gewest.

·       Vanaf 10 juni 2020.

·       T.e.m. 3 januari 2021.

4 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 41 tot tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning bouwvergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare wegdomein, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Onderwijs. Gebouwen. Subsidies voor aanpassing sanitair.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 4 juni 2020.

4 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 10/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Overbruggingsrecht. Aanvullende premie van 2.500 euro. Aanvraagprocedure.

•                     Waals Gewest.

•                     Vanaf 29 mei 2020.

29 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 van 28 april 2020 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen, BS 09/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overbruggingsrecht. Aanvullende premie van 2.500 euro.

•                     Waals Gewest.

•                     Vanaf 1 maart 2020.

•                     T.e.m. 90 dagen na publicatie.

28 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Jeugdbeleid. Steun aan ontmoetings-, huisvestings- en informatiecentra voor jeugd bij annuleren van activiteiten.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       T.e.m. 28 mei 2020.

·       Zie ook: Besluit nr. 16 van 28 mei 2020, BS 05/06/2020, Ed. 1.

28 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bij bijzondere machten nr. 17 inzake de steun voor ontmoetings- en opvangcentra in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 08/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Drinkwater. Toegang tot de meter. Waterbegrenzers. Verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 27 mei 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

27 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging met een maand van de maatregelen met betrekking tot de crisis COVID-19 betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie, BS 05/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Drinkwater. Toegang tot de meter. Waterbegrenzers.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 30 mei 2020.

22 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie wegens spoedeisende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, BS 29/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ambtenarenstatuut. Continuïteit. Telewerk met vergoeding. Openbaar vervoer. Risicogroepen. Verlof wegens overmacht. Jaarlijks verlof. Verlenging.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 18 mei 2020.

 

28 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de maatregelen genomen in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 05/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Ambtenarenstatuut. Continuïteit. Telewerk met vergoeding. Openbaar vervoer. Risicogroepen. Verlof wegens overmacht. Jaarlijks verlof.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 18 mei 2020 (Uitz.).

7 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Jeugd. Actieplannen. Erkenningen. Verlenging van de termijnen.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 28 mei 2020.

Zie ook: besluit nr. 17 van 28 mei 2020, BS 08/06/2020, Ed. 1.

 

28 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 16 betreffende de ondersteuning van jeugdhuizen, ontmoetings- en opvangcentra, jeugdinformatiecentra en jeugdorganisaties in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 05/06/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Diensten voor hulpverlening aan de jeugd. Subsidie voor permanentie tijdens coronacrisis.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 13 maart 2020.

·       T.e.m. 4 mei 2020.

20 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 15 betreffende de ondersteuning aan de erkende diensten voor hulpverlening aan de jeugd in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Jeugdbescherming. Geen individuele hulpverlening. Onlinecontacten.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 7 betreffende overgangs- en afwijkingsbepalingen van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Subsidies en indienen van beroep. Schorsing van de termijnen.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 10 april 2020.

·       T.e.m. 10 juni 2020.

20 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 29/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Subsidies en indienen van beroep. Schorsing van de termijnen.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 10 maart 2020.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Media. Vergoeding voor verlies uit reclame-inkomsten.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 28/05/2020.

20 MEI 2020. - Besluit houdende bijzondere machten nr. 13 van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, BS 28/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Uithuiszettingen. Verlenging van de opschorting tot de start van exitfase 3.

 • Waals Gewest.

·       Vanaf 19/05/2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020.

13 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 40 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 5 mei 2020.

·       T.e.m. 11 mei 2020.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 april 2020.

·       Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.

 

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 27651.

Wetgeving op Jura

 

 

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

2 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 07/04/2020, Ed. 1.; en Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura (erratum)

 

Uitzetting: opschorting.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

18 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Rijopleiding. Theoretische examens en praktische proeven. Herstelexamens. Rijgeschiktheidstesten. Geldigheidsduur rijbewijs.

8 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 18/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Schorsing van de rijopleidingen en van de examens voor het behalen van een rijbewijs.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       Opgeheven door BWR van 8 mei 2020, BS 18/05/2020, Ed. 1.

17 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 25/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Gezinsbijslag in combinatie met studentenjob in ziekenhuis, warenhuis, rusthuis,...

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020 (uitz.)..

 

7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar, BS 15/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Transport van vervuilde grond. Kwaliteitscontrole.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 13/05/2020, Ed. 1.

en BS 13/05/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 15/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Ambtenarenstatuut. Continuïteit. Telewerk met vergoeding. Openbaar vervoer. Risicogroepen. Verlof wegens overmacht. Jaarlijks verlof.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart 2020.

·       T.e.m. 18 mei 2020 (Uitz.).

7 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Technische keuringen. Herneming.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 4 mei 2020.

·       Opheffing BWR van 26 maart 2020,  BS 30/03/2020, Ed. 1.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Schorsing van de technische keuringen. Verlenging vand e geldigheidsduur van de keuringsbewijzen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       Opgeheven BWR.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Huurder met financiële problemen. Formaliteiten.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Huur. Huurder met financiële problemen

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 23 april 2020.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de “Société wallonne du crédit social” (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Transport van vervuilde grond. Kwaliteitscontrole.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 13/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Elektriciteit. Prosumertarief. Uitstel.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 mei 2020.

·       T.e.m. 1 oktober 2020.

7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis, BS 12/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 5 mei 2020.

 

5 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 houdende organisatie van de 'contact tracing' in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie, BS 11/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Jeugdbescherming. Geen individuele hulpverlening. Onlinecontacten.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 7 betreffende overgangs- en afwijkingsbepalingen van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19, BS 08/05/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 5 mei 2020.

·       T.e.m. 11 mei 2020.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 april 2020.

·       Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.

 

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 27651.

Wetgeving op Jura

 

 

Uitzettingen: verlenging.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

2 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 07/04/2020, Ed. 1.; en Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Wetgeving op Jura (erratum)

 

Uitzetting: opschorting.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Sociale inschakelingsdiensten, opvangtehuizen, nachtasielen, diensten voor schuldbemiddeling, voorzieningen voor partnergeweld, centra voor integratie van vreemdelingen: subsidies.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Organen van lokale besturen: Uitstel voor algemene vergadering.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

·       Zie ook BWR nr. 17 van 17 april 2020, BS 22/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BWR nr. 6 van 24 maart 2020, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

 

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 32 betreffende de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectvereniging of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

OCMW’s: digitale vergaderingen, overdracht van bevoegdheden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

·       Zie ook BWR van 30 april 2020, BS 08/05/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BWR nr. 17 van 17 april 2020, BS 22/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BWR nr. 7 van 24 maart 2020, BS 26/03/2020, Ed. 2.

·       Zie ook BWR nr. 9  van 24 maart 2020, BS 26/03/2020, Ed. 2.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 31 tot organisatie van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Waalse ambtenaren: telewerk (+ forfait), terugkeerplanning, flexibele arbeidsuren, openbaar vervoer, besmetting, verlof om dwingende reden van familiaal belang.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Waalse ambtenaren: telewerk, bescherming tegen virus, verlof om dwingende redenen van familaal belang.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en onthaalouders: vergoeding voor afwezige kinderen.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 30 april 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie, BS 08/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en onthaalouders.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart of 20 april 2020.

·       T.e.m. 3 mei 2020.

23 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging en uitbreiding van de steun aan opvangmilieus in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 28/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

 

 

Vergoeding voor  gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde opvangvoorzieningen, én ouders.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart 2020.

 

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Lokale besturen. Vergaderingen. Geen fysiek contact.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 30 april 2020.

·       T.e.m. 30 september 2020.

30 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen, BS 07/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Stuen voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

29 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Steun voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

29 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie, BS 06/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Overbruggingsrecht. Aanvullende premie van 2.500 euro.

•                     Waals Gewest.

•                     Vanaf 1 maart 2020.

•                     T.e.m. 90 dagen na publicatie.

28 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen, BS 05/05/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Openbare Waalse instellingen: elektronische raadpleging van documenten; videoconferentie, presentiegelden.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

27 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 25 betreffende de vergaderingen van de openbare Waalse instellingen, BS 04/05/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

Werkgelegenheid: premie voor stagiairs met overeenkomsten opleiding-inschakeling.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, bl. 29924.

Wetgeving op Jura

Retroactieve aanvulling van de maatregelen inzake werkgelegenheid.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

 

16 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 20/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Sociale economie, beroepsopleiding, steun aan doelgroepen, educatief verlof.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

 

31 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 03/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Verlenging van de huurovereenkomst. Vroegtijdige beëindiging van een studentenhuurovereenkomst.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 22 april 2020.

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 22 tot het nemen van verschillende maatregelen inzake woninghuurovereenkomst, BS 28/04/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

De nieuwe voorschriften voor mazouttanks tussen 500 en 25.000 liter zouden op 13 mei moeten in werking treden, maar worden volledig geschrapt.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 23 april 2020.

23 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 28/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Dwingende termijnen en beroepstermijnen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 april 2020.

·       T.e.m. 30 april 2020 (deels).

·       Zie ook BWR nrs. 2 en 3 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

18 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 20 tot verlenging van de termijnen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura (BWR nr. 2)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 3)

Begrafenis. Overlijdensakte.

·       Waals Gewest.

·       Zonder datum (2 mei 2020).

·       Zie ook BWR nr. 15 van 10 april 2020, BS 16/04/2020, Ed. 1.

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 19 tot wijziging van de artikelen 4 en 6 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 van 10 april 2020 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

Uithuiszettingen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 april 2020.

·       Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook BWR nr. 12 van 2 april 2020, BS 07/04/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.

·       Zie ook BWR nr. 4 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 27651.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura (BWR nr. 4)

 

 

 

 

Beraadslaging en beslissing in colleges en raden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf diverse data.

·       Verlenging t.e.m. 3 mei 2020.

·       Zie ook BWR nr. 5 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

·       Zie ook BWR nrs. 6, 7, 8 en 9 van 24 maart 2020, BS 26/03/2020, Ed. 2.

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 17 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering nr. 5 van 18 maart 2020 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 22/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura (BWR nr. 5)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 6)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 7)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 8)

Wetgeving op Jura (BWR nr. 9)

Retroactieve aanvulling van de maatregelen inzake werkgelegenheid.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       Zie ook BWR nr. 11 van 31 maart 2020, BS 03/04/2020.

16 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 20/04/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura

Hulp aan gezinnen en bejaarde personen, revalidatieovereenkomsten, palliatieve zorg, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen, thuishulp en thuiszorg, psychiatrische patiënten, tabaksontwenning, geïntegreerde gezondheidsverenigingen, verblijfskosten ziekenhuizen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 1 maart 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector, BS 17/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Formaliteiten bij overlijden. Maximumtermijn voor opgravingen.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 10 april 2020.

10 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen, BS 16/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Compensatievergoeding voor projectontwikkelaars en kmo’s.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 14 maart 2020.

8 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Gemeenten krijgen uitstel tot 30 september om het kohier van een belasting 2019 uitvoerbaar te verklaren.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 9 april 2020.

8 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 13 betreffende de in artikel L3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde termijn voor het uitvoerbaar verklaren van de kohieren, BS 14/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Vergoeding voor  gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde opvangvoorzieningen, én ouders.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 16 maart 2020.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, BS 10/04/2020.

Wetgeving op Jura

Subsidies. Administratieve en beroepstermijnen.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 10 maart 2020.

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Aanleggen van begrotingsfonds met 50 miljoen euro.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 7 april 2020.

7 APRIL 2020. - Besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19, BS 10/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Soepeler behandeling van de erkenningsaanvragen voor vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen, pcb’s en pct’s, en medisch afval.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 8 april 2020.

 

3  APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering ter vereenvoudiging van de delegaties vervat in de wetgevingen die van toepassing zijn op het vervoer van afvalstoffen, BS 08/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Opschorting van uithuiszettingen t.e.m. 19 april i.p.v. 5 april 2020.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 19 april 2020.

·       Zie ook BWR nr. 4 van 18 maart 2020, BS 20/03/2020.

2 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 07/04/2020, Ed. 1n Erratum, BS 09/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

Situaties waarin een technische keuring van het voertuig toch kan plaatsvinden (o.m. voor vrachtwagens).

·       Vanaf 1 april 2020.

·       Zie ook BWR van 26/03/2020, BS 30/03/2020.

31 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 03/04/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

Sociale economie, beroepsopleiding, steun aan doelgroepen, educatief verlof.

·       Vanaf 1 maart 2020.

31 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 03/04/2020, Ed. 1.

 Wetgeving op Jura

 

Opnulzetting van rechten bij omzetting van hypothecair mandaat in hypotheek, schorsing van termijnen, vermindering van WIGB voor automatische ontspanningstoestellen.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       T.e.m. 26 april 2020 (tweemaal verlengbaar)

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Compensatievergoeding: wijzigingen voor zelfstandigen, perswinkels, personenvervoer, carwashes, autorijscholen, evenementensector.

·       Zonder datum. Dus vanaf 9 april 2020.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

 

Schorsing van de technische keuringen. Verlenging vand e geldigheidsduur van de keuringsbewijzen.

·       Vanaf 18 maart 2020.

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/03/2020, Ed. 1.

 

Wetgeving op Jura

 

Opheffing van het tijdelijk verkeersverbod in de bossen wegens Afrikaanse varkenspest, maar invoering van extra veiligheidsmaatregelen (o.m. opleiding bioveiligheid) omwille van corona.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 26 maart 2020.

24 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2020 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

 

Openbare besturen vergaderen en beslissen per video- of teleconferentie.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 23 maart 2020.

·       T.e.m. 22 april 2020.

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

24 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 26/03/2020, Ed. 2.

 

Circulaire relative aux conséquences des mesures sanitaires liées au Covid-19 sur les marchés publics wallons Recommandations à l'attention des pouvoirs adjudicateurs wallons, MB 26/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

 

Schorsing van de rijopleidingen en van de examens voor het behalen van een rijbewijs.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 16 maart 2020.

17 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 25/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Compensatievergoeding van 5.000 of 2.500 euro voor ondernemingen.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 12 juni 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 23/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Geen onderbreking van leveringen van gas en elektriciteit bij personen met budgetmeter. Geen plaatsing van nieuwe budgetmeters.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 30 juni 2020

·     Tekst integraal vervangen door erratum, BS 02/04/2010..

 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter, BS 20/03/2020, Ed. 2.en Erratum, BS 02/04/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

 

Overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen om de continuïteit van de openbare dienstverlening te kunnen verzekeren.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 18 april 2020.

 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door

het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke

democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

 

Opschorting van alle beslissingen tot uithuiszetting.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 5 april 2020.

 • Zie ook BWR nr. 12 van 2 april 2020, BS 07/04/2020; en Erratum BS 09/04/2020.

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Opschorting van alle dwingende termijnen in decreten en besluiten van de Waalse regering. Ook inzake de overgedragen bevoegdheden (OB).

·       Waals gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de

gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in

de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de

bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden,

aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet (...), BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

De Waalse regering maakt extra budget vrij.

·       Waals gewest.

·       Vanaf 19 maart 2020.

 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 1 tot wijziging van de artikelen 33

en 34 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest

voor het begrotingsjaar 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Toekenning van bijzondere machten aan de Franse Gemeenschapsregering.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 21 maart 2020.

·       T.e.m. 20 september 2020, ten laatste.

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Toekenning van bijzondere machten aan de Waalse regering.

Ook inzake de overgedragen bevoegdheden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 18/03/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

 

Afstandsonderwijs in universiteiten, hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Indien niet mogelijk, worden de lessen geschorst (uitz. stages).

Verbod op activiteiten van organisaties voor de jeugd (+ uitz. i.k.v. hulpverlening).

Verbod op sportactiviteiten binnen en buiten (uitz. voor topsportcentra).

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 inzake noodmaatregelen ter beperking

van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Restricties op buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

 

Indien mogelijk telewerk voor Waalse ambtenaren (uiterlijk vanaf 16 maart).

Extra bescherming voor contractuele ambtenaren die getroffen worden door het coronavirus.

Recht op onbezoldigd verlof om dwingende redenen van familaal belang van onbepaalde duur.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

 

Europese Unie

Trefwoorden en toepassingsdata

Opschrift van de wettelijke akte

Link naar de wetgeving in Jura
Korte commentaar

Biologische producten. Controles. Zonder fysiek contact.

·        Vanaf 1 maart 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 van de Commissie van 7 juli 2020 tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten, Pb. L217, 08/07/2020.

Wetgeving op Jura

 

Staatssteun. Verlenging van basisregels en van kmo-definitie.

·        Vanaf 27 juli 2020.

·        T.e.m. 31 december 2023 (uitz.).

Verordening (EU) 2020/972 van de Commissie van 2 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1407/2013 wat betreft de verlenging ervan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 wat betreft de verlenging ervan en desbetreffende aanpassingen, Pb. L215, 7 juli 2020.

Wetgeving op Jura

 

Staatssteun. Beperkte verlenging van de geldigheidsduur van de richtsnoeren voor regionale steun, risicofinanciering, milieu en energie, opleidingssteun, herstructureringssteun, exportkredietverzekering e.a.

·        Vanaf 8 juli 2020.

·        T.e.m. 31 december 2021 (uitz.)

Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van en wijzigingen in de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014‐2020, de richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen, de richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014‐2020, de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden, de mededeling inzake criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid met de interne markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang, de mededeling van de Commissie over de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering, Pb. C244, 8 juli 2020.

Wetgeving op Jura

 

Staatssteun. Soepeler regime voor micro-ondernemingen.

·        Vanaf 3 juli 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie Derde wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C218, 02/07/2020.

Wetgeving op Jura

 

Staatssteun. Aanvullende tijdelijke staatssteunmaatregelen.

·        Vanaf 13 mei 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID‐19-uitbraak, Pb. C164, 13/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Steunmaatregelen “om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen” zijn verenigbaar met de interne markt (Pb. C91I, 20/03/2020).

·        Vanaf 19 maart 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie -Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun (...), Pb. C112I, 04/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

Staatssteun voor onderzoek naar Covid-19-virus. Mogelijkheid om verschillende vormen van staatssteun te combineren. Steun aan ondernemingen in moeilijkheden in diverse sectoren (Pb. C112I, 04/04/2020).

·        Vanaf 3 april 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie -Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C91I, 20/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

 (basisbesluit)

 

Staatssteun. Soepeler regime voro micro-ondernemingen.

·        Vanaf 3 juli 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie Derde wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C218, 02/07/2020.

Wetgeving op Jura

Staatssteun. Aanvullende tijdelijke staatssteunmaatregelen.

·        Vanaf 13 mei 2020.

·        T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID‐19-uitbraak, Pb. C164, 13/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Steunmaatregelen “om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen” zijn verenigbaar met de interne markt (Pb. C91I, 20/03/2020).

·        Vanaf 19 maart 2020.

T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie -Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun (...), Pb. C112I, 04/04/2020.

Wetgeving op Jura

Staatssteun voor onderzoek naar Covid-19-virus. Mogelijkheid om verschillende vormen van staatssteun te combineren. Steun aan ondernemingen in moeilijkheden in diverse sectoren (Pb. C112I, 04/04/2020).

·        Vanaf 3 april 2020.

T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie -Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C91I, 20/03/2020.

 

Wetgeving op Jura (basisbesluit)

 

 

Niet-essentiële reizen. Beperkte openstelling van grenzen met derde landen.

·        Vanaf 1 juli 2020.

Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, Pb. L208I, 01/07/2020.

Wetgeving op Jura

 

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Besluit nr. 1/2020 van het Comité Vervoer over land Gemeenschap/Zwitserland, Pb. L206, 30/06/2020.

Wetgeving op Jura

 

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door Slovenië, Pb. C200I, 15/06/2020; en België, Pb. C200I, 15/06/2020.

Wetgeving op Jura (België)

 

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door Duitsland, Pb. C193I, 09/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door Polen, Pb. C190I, 08/06/2020 (zie ook Pb. C183I) en Denemarken, Pb. C190I, 08/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Zweden, Pb. C189, 05/06/2020; Cyprus, Pb. C189, 05/06/2020, Griekenland, Pb. C189, 05/06/2020, Roemenië, Pb. C189, 05/06/2020, Luxemburg, Pb. C189, 05/06/2020, Oostenrijk, Pb. C189, 05/06/2020, Bulgarije, Pb. C189, 05/06/2020 en Malta, Pb. C189, 05/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Polen, Pb. C183I, 03/06/2020; Letland, Pb. C183I, 03/06/2020; Hongarije, Pb. C183I, 03/06/2020; Estland, Pb. C183I, 03/06/2020; Spanje, Pb. C183I, 03/06/2020; Verenigd Koninkrijk, Pb. C183I, 03/06/2020; Ierland, Pb. C183I, 03/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Frankrijk, Pb. C182I, 02/06/2020; Nederland, Pb. C182I, 02/06/2020; Finland, Pb. C182I, 02/06/2020; Kroatië, Pb. C182I, 02/06/2020; Litouwen, Pb. C182I, 02/06/2020; Slowakije, Pb. C182I, 02/06/2020.

/

Transportsector. Geldigheidsduur van rijbewijzen en certificaten.

·        Vanaf 28 mei 2020 of 4 juni 2020.

·        T.e.m. 30 november 2020 (Uitz.)

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, Pb. L165, 27/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Erkenning van covid-19-virus als biocide. Toelichting bij richtlijn 2020/739.

·        Vanaf 26 juni 2020.

Verklaring van de Commissie naar aanleiding van de presentatie van Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers die beroepshalve aan SARS-CoV-2 worden of kunnen worden blootgesteld, BS C212, 26/06/2020.

Wetgeving op Jura

 

Erkenning van covid-19-virus als biocide.

·        Vanaf 24 november 2020 ten laatste.

 

Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie van 3 juni 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van SARS‐CoV‐2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1833 van de Commissie, Pb. L175, 04/06/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Banken, Verzekeraars. Herverzekeraars. Dividenden, bonussen, terugkoop van aandelen. Beperking.

·        Vanaf 26 juni 2020.

Aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 27 mei 2020 betreffende de beperking van uitkeringen tijdens de pandemie van COVID-19, Pb. C212, 26/06/2020.

Wetgeving op Jura

Fiscaliteit. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

·        Vanaf 27 juni 2020.

Richtlijn (EU) 2020/876 van de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU om te voorzien in de dringende behoefte aan uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied vanwege de COVID-19-pandemie, Pb. L204, 26/06/2020.

Wetgeving op Jura

Beleggingsondernemingen en kredietinstellingen. Prudentieel regelgevingskader. Tijdelijke versoepeling.

·        Vanaf 27 juni 2020.

Verordening (EU) 2020/873 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft bepaalde aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie, Pb. L204, 26/06/2020.

Wetgeving op Jura

 

Brandstoffen. Affichage.

·        Vanaf 9 juli 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/858 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/732 wat het iuitstel van de toepassingsdatum betreft, Pb. L195, 19/06/2020.

Wetgeving op Jura

Hulverleningszones. Erkenning van covid-19 als beroepsziekte.

·       Vanaf 11 maart 2020.

12 JUNI 2020. - Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, BS 17/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Justitie. Elektronische pv’s. E-Deposit. Verlenging.

·       Vanaf 17 juni 2020.

·       T.e.m. 31 juli 2020 of 1 oktober 2020.

15 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17/06/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

Justitie. Identificatie. Indienen verzoekschrift. Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling. Vergaderingen van gerechtsdeurwaarders. Beslag op roerende en onroerende goederen. Verplichte mede-ondertekening. Politierechtebanken en Covid-19-overtredingen. Digitale kopies van pv’s. Opleiding strafuitvoeringsrechters. Tweedelijnsbijstand.

·       Vanaf 18 maart 2020 (Uitz.).

·       T.e.m. 30 juni 2020 (Uitz.)

20 MEI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29/05/2020, Ed. 1.

 

 

Wetgeving op Jura

 

 

Spoorwegpersoneel. Medische keuring.

·       Vanaf 1 maart 2020.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/783 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Besluit 2012/757/EU wat betreft maatregelen voor de aanpassing van de periodiciteit van periodieke medische keuringen van spoorwegpersoneel dat is belast met veiligheidskritieke taken, met uitzondering van machinisten, als gevolg van de COVID-19-pandemie, Pb. L188, 15/06/2020.

Wetgeving op Jura

Interoperabiliteit van het spoor. Sluitsein van goederentreinen (reflecterende platen). Uitstel.

·       Vanaf 16 juni 2020 (Uitz.).

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/778 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 wat betreft de toepassingsdata na de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020;

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/779 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie wat betreft de toepassingsdata na de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020; en

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/781 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 wat betreft de toepassingsdata en bepaalde overgangsbepalingen naar aanleiding van de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020.

Wetgeving op Jura (UV 2020/778)

Wetgeving op Jura (UV 2020/779)

Wetgeving op Jura (UV 2020/781)

Veiligheid van het spoor. Vertraging in afgifte van veiligheidscertificaten en andere. Uitstel.

·       Vanaf 16 juni 2020 (Uitz.).

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/777 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 wat betreft de toepassingsdata en bepaalde overgangsbepalingen naar aanleiding van de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020;

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/780 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 445/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 wat betreft maatregelen ter verlenging van de geldigheid van bepaalde certificaten van met onderhoud belaste entiteiten en bepaalde overgangsbepalingen vanwege de COVID-19-pandemie, Pb. L188, 15/06/2020; en

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/782 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2018/761 en (EU) 2018/762 wat betreft de toepassingsdata ervan na de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020.

Wetgeving op Jura (UV 2020/777)

Wetgeving op Jura (UV 2020/780)

Wetgeving op Jura (GV 2020/782)

Veiligheid in detailhandel en horeca. BVP’s.

·       Zonder datum (vanaf 12/06/2020).

Mededeling van de Commissie met richtsnoeren inzake systemen voor het beheer van de voedselveiligheid ten behoeve van activiteiten op het gebied van de detailhandel in levensmiddelen, met inbegrip van voedseldonaties, Pb. L199, 12/06/2020.

Wetgeving op Jura

Visa. Uitreiking. Schengenlanden.

·       Zonder datum (vanaf 12/06/2020).

Mededeling van de Commissie. -  Richtsnoeren voor een gefaseerde en gecoördineerde hervatting van de visumwerkzaamheden, Pb. C197I, 12/06/2020.

Wetgeving op Jura

Luchtvaart. CO2-emissies. Referentieperiode voor emissiewaarden.

·       Zonder datum (vanaf 2 juli 2020)

Besluit (EU) 2020/768 van de Raad van 9 juni 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/915 van de Raad wat betreft de referentieperiode die moet worden gebruikt om de toename van de CO2-emissies te meten, teneinde rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie in het kader van Corsia, Pb. L187, 12/06/2020.

Wetgeving op Jura

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door Duitsland, Pb. C193I, 09/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door Polen, Pb. C190I, 08/06/2020 (zie ook Pb. C183I) en Denemarken, Pb. C190I, 08/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Zweden, Pb. C189, 05/06/2020; Cyprus, Pb. C189, 05/06/2020, Griekenland, Pb. C189, 05/06/2020, Roemenië, Pb. C189, 05/06/2020, Luxemburg, Pb. C189, 05/06/2020, Oostenrijk, Pb. C189, 05/06/2020, Bulgarije, Pb. C189, 05/06/2020 en Malta, Pb. C189, 05/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Polen, Pb. C183I, 03/06/2020; Letland, Pb. C183I, 03/06/2020; Hongarije, Pb. C183I, 03/06/2020; Estland, Pb. C183I, 03/06/2020; Spanje, Pb. C183I, 03/06/2020; Verenigd Koninkrijk, Pb. C183I, 03/06/2020; Ierland, Pb. C183I, 03/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Frankrijk, Pb. C182I, 02/06/2020; Nederland, Pb. C182I, 02/06/2020; Finland, Pb. C182I, 02/06/2020; Kroatië, Pb. C182I, 02/06/2020; Litouwen, Pb. C182I, 02/06/2020; Slowakije, Pb. C182I, 02/06/2020.

/

Transportsector. Geldigheidsduur van rijbewijzen en certificaten.

·       Vanaf 28 mei 2020 of 4 juni 2020.

·       T.e.m. 30 november 2020 (Uitz.)

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, Pb. L165, 27/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Luchtvaart. Onbemande luchtvaartsystemen (UAS en drones). Uitstel.

·       Vanaf 6 juni 2020.

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/746 van de Commissie van 4 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 wat betreft het uitstellen van de toepassingsdata van bepaalde maatregelen in het kader van de COVID‐19-pandemie, Pb. L176, 05/06/2020.

Wetgeving op Jura

Luchtvaart. Uitstel voor strengere alcohol- en drugstests voor piloten en cabinepersoneel.

·       Vanaf 6 juni 2020.

·       T.e.m. 14 februari 2021 (gedeeltelijk).

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/745 van de Commissie van 4 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1042 wat betreft het uitstellen van de toepassingsdata van bepaalde maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, Pb. L176, 05/06/2020.

Wetgeving op Jura

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Zweden, Pb. C189, 05/06/2020; Cyprus, Pb. C189, 05/06/2020, Griekenland, Pb. C189, 05/06/2020, Roemenië, Pb. C189, 05/06/2020, Luxemburg, Pb. C189, 05/06/2020, Oostenrijk, Pb. C189, 05/06/2020, Bulgarije, Pb. C189, 05/06/2020 en Malta, Pb. C189, 05/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Polen, Pb. C183I, 03/06/2020; Letland, Pb. C183I, 03/06/2020; Hongarije, Pb. C183I, 03/06/2020; Estland, Pb. C183I, 03/06/2020; Spanje, Pb. C183I, 03/06/2020; Verenigd Koninkrijk, Pb. C183I, 03/06/2020; Ierland, Pb. C183I, 03/06/2020.

/

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Frankrijk, Pb. C182I, 02/06/2020; Nederland, Pb. C182I, 02/06/2020; Finland, Pb. C182I, 02/06/2020; Kroatië, Pb. C182I, 02/06/2020; Litouwen, Pb. C182I, 02/06/2020; Slowakije, Pb. C182I, 02/06/2020.

/

Transportsector. Geldigheidsduur van rijbewijzen en certificaten.

·       Vanaf 28 mei 2020 of 4 juni 2020.

·       T.e.m. 30 november 2020 (Uitz.)

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, Pb. L165, 27/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Polen, Pb. C183I, 03/06/2020; Letland, Pb. C183I, 03/06/2020; Hongarije, Pb. C183I, 03/06/2020; Estland, Pb. C183I, 03/06/2020; Spanje, Pb. C183I, 03/06/2020; Verenigd Koninkrijk, Pb. C183I, 03/06/2020; Ierland, Pb. C183I, 03/06/2020;

 -

Vervoerswetgeving. Afwijkingen.

Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door: Frankrijk, Pb. C182I, 02/06/2020; Nederland, Pb. C182I, 02/06/2020; Finland, Pb. C182I, 02/06/2020; Kroatië, Pb. C182I, 02/06/2020; Litouwen, Pb. C182I, 02/06/2020; Slowakije, Pb. C182I, 02/06/2020.

 -

Transportsector. Geldigheidsduur van rijbewijzen en certificaten.

·       Vanaf 28 mei 2020 of 4 juni 2020.

·       T.e.m. 30 november 2020 (Uitz.)

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, Pb. L165, 27/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

 

 

Energie-etikettering en ecodesigneisen. Geen uitstel, maar lidstaten mogen in beperkte mate rekening houden met impact van covid-19.

·       Vanaf 2 juni 2020.

Kennisgeving van de Commissie betreffende de toepassing van eisen inzake energie-etikettering voor elektronische beeldschermen, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties, koelapparaten en huishoudelijke afwasmachines, en van eisen inzake ecologisch ontwerp in verband met de verstrekking van informatie voor externe stroomvoorzieningen, Pb. C182, 02/06/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Controles op voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen. Elektronisch.

·       Vanaf 2 juni 2020.

·       T.e.m. 1 augustus 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/714 van de Commissie van 28 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wat betreft het gebruik van elektronische documentatie voor de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten en de periode waarin tijdelijke maatregelen van toepassing zijn, Pb. L167, 29/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Versoepeling van de controles op levensmiddelen, dierenvoeding, planten en gewasbeschermingsmiddelen wegens tekort aan personeel. Tijdelijke maatregelen.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 1 juni 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19), Pb. L94, 31/03/2020.

Wetgeving op Jura

 

Europese vennootschap (SE) en Europese coöperatieve vennootschap (SCE).  Verlenging van de termijnen voor de algemene vergadering.

·       Vanaf 1 januari 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

Verordening (EU) 2020/699 van de Raad van 25 mei 2020 betreffende tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE's) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE's), Pb. L165, 27/05/2020.

Wetgeving op Jura

Transportsector. Geldigheidsduur van rijbewijzen en certificaten.

·       Vanaf 28 mei 2020 of 4 juni 2020.

·       T.e.m. 30 november 2020 (Uitz.)

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, Pb. L165, 27/05/2020.

Wetgeving op Jura

Havens. Havenrechten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 31 oktober 2020.

Verordening (EU) 2020/697 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/352, teneinde havenbeheerders of bevoegde instanties toe te staan flexibiliteit te bieden bij het opleggen van heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur in het kader van de COVID-19-uitbraak, Pb. L165, 27/05/2020.

Wetgeving op Jura

Luchtvaartmaatschappijen en grondafhandelingsdiensten. Exploitatievergunningen. Verkeersrechten.

·       Vanaf 1 maart 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

Verordening (EU) 2020/696 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap naar aanleiding van de COVID‐19-pandemie, Pb. L165, 27/05/2020.

Wetgeving op Jura

100 miljard euro aan goedkope leningen voor EU27-lidstaten ter financiering van tijdelijke werkloosheid of werktijdverkortingen en maatregelen op gezondheidsgebied.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·       T.e.m. 31 december 2022.

Verordening (EU) 2020/672 van de Raad van 19 mei 2020 betreffende de instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-uitbraak, Pb. L159, 20/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Medische hulpmiddelen. Uitstel van inwerkingtreding van verordening 2017/745. Impact op reeds aangemelde instanties en hun conformiteitsbeoordelingen.

·       Vanaf 19 mei 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/666 van de Commissie van 18 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 920/2013 wat betreft de verlenging van de aanwijzing van aangemelde instanties  en het toezicht op en de monitoring van die instanties, Pb. L156, 19/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Medische hulpmiddelen. Uitstel van inwerkingtreding van verordening 2017/745 tot 21/05/2021.

·       Vanaf 24 april 2021.

Verordening (EU) 2020/561 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen wat de datum van toepassing van een aantal bepalingen ervan betreft, Pb. L130, 24/04/2020.

Wetgeving op Jura

Binnengrenscontroles. Criteria voor opheffing.

·       Geen datum (vanaf 15/05/2020).

Mededeling van de Commissie Naar een gefaseerde en gecoördineerde aanpak van het herstel van het vrije verkeer en de opheffing van de binnengrenscontroles — COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.

Wetgeving op Jura

Vervoer. Herstelmaatregelen.

·       Geen datum (Vanaf 15/05/2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende het geleidelijke herstel van het vervoer en de connectiviteit – COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.

Wetgeving op Jura

Horeca en toerisme. Veiligheidsmaatregelen voor heropstart.

·       Geen datum (vanaf 15/05/2020).

Mededeling van de Commissie EU-richtsnoeren voor de geleidelijke hervatting van toeristische diensten en voor gezondheidsprotocollen voor horecagelegenheden — COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.

Wetgeving op Jura

Pakketreizen: voucher of terugbetaling.

Aanbeveling (EU) 2020/648 van de Commissie van 13 mei 2020 inzake vouchers die aan passagiers en reizigers worden aangeboden als alternatief voor terugbetaling van geannuleerde pakketreizen en vervoersdiensten in het kader van de COVID-19-pandemie, Pb. L151, 14/05/2020.

Wetgeving op Jura

Gezondheidswerkers: grensaoverschrijdende arbeid, erkenning.

·       Zonder datum (vanaf 8 mei 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende het vrije verkeer van gezondheidswerkers en de minimale harmonisatie van opleidingen in verband met COVID‐19-noodmaatregelen — aanbevelingen met betrekking tot Richtlijn 2005/36/EG 2020/C 156/01, Pb. C156, 08/05/2020.

Wetgeving op Jura

 

Asielprocedures, opvang, preventie en hygiëne, onderwijs, terugkeerprocedures, gezondheidscontroles.

·       Zonder datum (vanaf 17 april 2020)

Mededeling van de Commissie COVID-19: Richtsnoeren betreffende de uitvoering van de relevante EU-bepalingen op het gebied van de asiel- en terugkeerprocedures en betreffende hervestiging, Pb. C126, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Europa stuurt aan op een gecoördineerde Europese exit-strategie.

·       Zonder datum (vanaf 17 april 2020).

Gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID 19, Pb. C126, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Privacybescherming bij Covid-19-apps.

·       Zonder datum (vanaf 17 april 2020).

Zie ook Aanbeveling (geanonimiseerde mobiliteitsgegevens), Pb. L114, 14/04/2020.

Mededeling van de Commissie -Richtsnoeren in verband met gegevensbescherming voor apps ter ondersteuning van de bestrijding van de COVID-19-pandemie, Pb. C124I, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Beoordeling van lidmaatschapsaanvragen van netwerken voor uitwisseling van gezondheidsinformatie.

·    Vanaf 1 of 18 april 2020.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/534 van de Commissie van 16 april 2020 tot opschorting van de beoordeling van aanvragen voor lidmaatschap van bestaande Europese referentienetwerken, Pb. L119, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Uitstel voor rapportage over pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen.

·       Vanaf 18 april 2020.

Verordening (EU) 2020/533 van de Europese Centrale Bank van 15 april 2020 betreffende de verlenging van de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens, Pb. L119, 17/04/2020.

Wetgeving op Jura

Oproep tot meer testen. Informatie die uit de tests kan afgeleid worden.

·      Zonder datum (vanaf 15 april 2020).

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren betreffende diagnostische in-vitrotests voor COVID-19 en hun prestaties, Pb. C122I, 15/04/2020.

Wetgeving op Jura

Activering van (medische) noodhulp; toegelaten subsidies.

·       Vanaf 1 februari 2020.

·        T.e.m. 31 januari 2022.

Verordening (EU) 2020/521 van de Raad van 14 april 2020 tot activering van noodhulp  uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan rekening houdend met de uitbraak van Covid-19, Pb. L117, 15/04/2020.

 Wetgeving op Jura

Strengere meldplicht voor personen met shortposities in aandelen wegens onzekere financiële situatie.

·       Vanaf 16 maart 2020 (?).

·       T.e.m. 15 juni 2020 (?).

 

Besluit (EU) 2020/525 van de Europese Autoriteit voor effecten en markten van 16 maart 2020 dat natuurlijke of rechtspersonen met netto shortposities boven een bepaalde drempelwaarde in het geplaatste aandelenkapitaal van ondernemingen  waarvan de aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt  zijn toegelaten, tijdelijk verplicht worden bij een lagere drempelwaarde de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen overeenkomstig artikel 28, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L116, 15/04/2020.

 

Wetgeving op Jura

Bescherming van bemanning en passagiers van zeeschepen.

 • Zonder datum (vanaf 14 april 2020).

 

Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren voor de bescherming van de gezondheid, de repatriëring en reizen van zeevarenden, passagiers en andere personen aan boord van schepen, Pb. L119, 14/04/2020.

Wetgeving op Jura

Gebruik van waarschuwings- en traceringsapps in strijd tegen Covd-19-virus.

·       Vanaf 8 april 2020.

Zie ook Mededeling (gegevensbescherming apps), Pb. C124I, 17/04/2020.

Aanbeveling (EU) 2020/518 van de Commissie van 8 april 2020 over een gemeenschappelijke toolbox voor het gebruik van technologie en gegevens om de Covid-19-crisis te bestrijden en te boven te komen, met name wat mobiele applicaties en het gebruik van geanonimiseerde mobiliteitsgegevens betreft, Pb. L114, 14/04/2020.

Wetgeving op Jura

Soepeler criteria voor mededinging.

·       Vanaf 8 april 2020.

Mededeling van de Commissie. - Tijdelijk raamwerk voor de beoordeling van mededingingskwesties met betrekking tot samenwerking tussen bedrijven in respons op noodsituaties voortvloeiend uit de huidige COVID-19-uitbraa Pb. C116I, 08/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Aanvoer, toewijzing en gebruik van geneesmiddelen voor bahendeling van Covid-19-patiënten.

·       Vanaf 8 april 2020.

Mededeling van de Commissie. -  Richtsnoeren inzake de optimale en rationele aanvoer van geneesmiddelen om tekorten tijdens de uitbraak van COVID-19 te voorkomen, Pb. C106I, 08/04/2020.

Wetgeving op Jura

Staatssteun toegelaten voor onderzoek en ontwikkeling naar Covid-19-virus. Mogelijkheid om verschillende vormen van staatssteun te combineren. Steun aan ondernemingen in moeilijkheden in diverse sectoren.

·       Vanaf 3 april 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

·       Zie ook Tijdelijke kaderregeling, Pb.C91I, 20/03/2020.

Mededeling van de Commissie -Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C112I, 04/04/2020.

Wetgeving op Jura

Vrijstelling van btw op bepaalde ingevoerde goederen in het kader van Covid-19.

·       Vanaf 30 januari 2020.

·       T.e.m. 31 juli 2020.

Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden, Pb. L103I, 03/03/2020.

Wetgeving op Jura

Beheer van intensivecarebedden op Europees niveau. Grensoverschrijdend spoedvervoer van patiënten. Vergoeding van de gezondheidszorgkosten.

Zonder datum (vanaf 3 april 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor EU-noodhulp voor grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg met betrekking tot de COVID-19-crisis, Pb. C111I, 03/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

Overheidsopdrachten.

Zonder datum (vanaf 1 april 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie, Pb. C108I, 01/04/2020.

Wetgeving op Jura

 

 

Versoepeling van de controles op levensmiddelen, dierenvoeding, planten en gewasbeschermingsmiddelen wegens tekort aan personeel. Tijdelijke maatregelen.

·       Vanaf 1 april 2020.

·       T.e.m. 1 juni 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19), Pb. L94, 31/03/2020.

-

In- en doorreisbeperkingen tegenover vrij verkeer van werknemers. Situatie van grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoenarbeiders.

 

Zie ook Richtsnoeren (grensbeheermaatregelen), Pb. 86I, 16/03/2020

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C102I, 30/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

Tijdelijke reisbeperkingen voor derdelanders. Facilitering van doorreismogelijkheden voor gestrande EU-burgers. Minimale dienstverlening op consulaten. Overschrijding van toegelaten residuur bij visumplicht.

Zie ook Richtsnoeren (grensbeheermaatregelen), Pb. C86I, 16/03/2020.

Mededeling van de Commissie -  COVID-19 - Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid, Pb. C102I, 30/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

De ECB beveelt de banken aan om hun kapitaal aan te wenden voor het ondersteunen van de economie en om geen prioriteit te geven aan het uitkeren van dividenden.

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 maart 2020 betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19 pandemie  en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/1, Pb. C102I, 30/03/2020.

 

Wetgeving op Jura

Mogelijkheid voor publieke verzekeraars om kortlopende exportkredietverzekeringen te verstrekken voor export naar een lijst van landen met tijdelijk onverhandelbare risico’s, zoals België.

·       Vanaf 27 maart 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

Mededeling van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering, Pb. C101I, 28/03/2020.

-

Beperkingen op het luchtverkeer zijn tijdelijk toegelaten, maar de lidstaten móeten toestemming verlenen voor  vluchten met systeemkritieke goederen (zoals geneesmiddelen, PBM en testapparatuur), vluchten voor het vervoer van bijstand in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming, overheidsvluchten en vluchten voor bijzondere activiteiten, zoals medische vluchten.

Zonder datum (vanaf 27 maart 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie: Luchtvrachtactiviteiten faciliteren tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C100I, 27/03/2020.

-

De Commissie vraagt om de screening van buitenlandse investeringen vervroegd toe te passen om een uitverkoop van Europese bedrijven n.a.v. corona te vermijden.

Zonder datum (vanaf 26 maart 2020).

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor de lidstaten betreffende buitenlandse directe investeringen en vrij verkeer van kapitaal uit derde landen en de bescherming van de strategische activa van Europa, in afwachting van de toepassing van Verordening (EU) 2019/452 (“Verordening screening BDI”), Pb. C99I, 26/03/2020.

-

Voorschriften voor gezondheidschecks op werknemers uit de vervoerssector bij het oversteken van de grens.

Mededeling van de Commissie over de toepassing van green lanes in het kader van de richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te verzekeren, Pb. C96I, 24/03/2020.

Wetgeving op Jura

Steunmaatregelen “om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen” zijn verenigbaar met de interne markt.

·       Vanaf 19 maart 2020.

·       T.e.m. 31 december 2020.

·       Zie ook wijziging, Pb. C112I, 04/04/2020.

Mededeling van de Commissie Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C91I, 20/03/2020.

Wetgeving op Jura

 

/

Uitgebreide richtsnoeren voor passagiers die per vliegtuig, trein, bus, touringcar of schip reizen en waarvan de reis geannuleerd werd of vertraging opliep.

Zonder datum (vanaf 18 maart 2020).

Mededeling van de Commissie Interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19, Pb. C89I, 18/03/2020.

Wetgeving op Jura

Versoepeling van de conformiteits- en markttoezichtprocedures voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen.

Zonder datum (vanaf 16 maart 2020).

Aanbeveling (EU) 2020/403 van de Commissie van 13 maart 2020 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging, Pb. L79I, 16/03/2020.

 

Rectificatie, Pb. L84, 20/03/2020.

Wetgeving op Jura

Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen.

·       Vanaf 16 maart 2020.

Zie ook Richtsnoeren  (grensbeheermaatregelen), Pb. C96I, 24/03/2020..

Covid-19 – Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten, Pb. C86I, 16/03/2020.

Wetgeving op Jura

Voorlopig geen Europese controles ter plaatse meer bij importeurs, exporteurs, handelaars,.... Alternatieve procedure.

· Zonder datum (vanaf 16 maart 2020).

Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van Covid 19 voor antidumping- en antisubsidieonderzoeken, Pb. C86, 16/03/2020.

 

Restricties op uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (vergunningsplicht). Deze restricties gelden niet voor de EVA-landen.

·       Vanaf 15 of 21 maart 2020.

·       T.e.m. 26 april 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning, Pb. L77I, 15/03/2020.

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/426 van de Commissie van 19 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. L84I, 20/03/2020.

 

Richtsnoeren voor de lidstaten m.b.t. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. C91I, 20/03/2020.

Wetgeving op Jura

Toekenning van bijzondere machten aan de Waalse regering.

Ook inzake de overgedragen bevoegdheden.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 18 maart 2020.

·       T.e.m. 8 juni 2020.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 18/03/2020, Ed. 3.

Wetgeving op Jura

 

Wetgeving op Jura

Afstandsonderwijs in universiteiten, hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Indien niet mogelijk, worden de lessen geschorst (uitz. stages).

Verbod op activiteiten van organisaties voor de jeugd (+ uitz. i.k.v. hulpverlening).

Verbod op sportactiviteiten binnen en buiten (uitz. voor topsportcentra).

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 inzake noodmaatregelen ter beperking

van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Restricties op buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning.

·       Franse Gemeenschap.

·       Vanaf 14 maart 2020.

·       T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Wetgeving op Jura

Indien mogelijk telewerk voor Waalse ambtenaren (uiterlijk vanaf 16 maart).

Extra bescherming voor contractuele ambtenaren die getroffen worden door het coronavirus.

Recht op onbezoldigd verlof om dwingende redenen van familaal belang van onbepaalde duur.

·       Waals Gewest.

·       Vanaf 13 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op Jura

  33460