Overzicht van de wettelijke maatregelen tegen Covid-19

De voorbije weken hebben de Europese, nationale en deelstaatoverheden heel wat maatregelen genomen tegen het Covid-19-virus. Die maatregelen hebben echter uiteenlopende data van inwerkingtreding en worden ook op verschillende data buiten werking gesteld. Om het noorden niet te verliezen, vindt u hierna een overzicht van alle anti-Covid-19-maatregelen die tot nu gepubliceerd werden in het Europees Publicatieblad en het Belgisch Staatsblad, mét een beknopte beschrijving van de aard van de maatregelen, hun looptijd en een rechtstreekse link naar de wettekst.

De meest recente wijzigingen zijn in vet weergegeven. Update 27 maart, 12uur 

 

Gepubliceerd op 25-03-2020

Federaal

Onmiddellijk. Voor resterende vakantiedagen van 2019 en voor vakantie 2020.

BS 26/03/2020.

 

Politiepersoneel mag jaarlijkse vakantiedagen overdragen.

 

 

Vanaf 25 maart 2020.

T.e.m. 31 maart 2021, ten laatste.

BS 25/03/2020

Minister van Volksgezondheid mag de export van anti-coronageneesmiddelen of -grondstoffen beperken, de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten beperken in de apotheken, enz.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220605

 

Vanaf 24 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

BS 24/03/2020, Ed. 2

Ook verplichte sluiting voor kappers.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220602

 

Vanaf 1 maart 2020.

T.e.m. 30 april 2020.

BS 24/03/2020, Ed. 2.

Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220601

 

Van 18 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

BS 23/03/2020, Ed. 2.

Verdaging van de rechtszittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd. Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van termijnen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220577

 

 

 

Vanaf 18 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

Opheffing van MB van 18/03/2020.

BS 23/03/2020, Ed. 2.

Herhaling van de lijst met dringende maatregelen.

Nieuwe lijst van essentiële diensten.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220573

 

 

 

Vanaf 23 maart 2020.

T.e.m. 22 juni 2020.

BS 23/03/2020, Ed. 2.

Restricties op persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220574

 

 

 

Vanaf 14 maart 2020.

Tot datum bepaald door minister van Sociale Zaken.

BS 23/03/2020, Ed. 1.

Vergoedingsregime voor telefonische triage van Covid-19-patiënten.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220484

 

 

 

Vanaf 20 maart 2020.

T.e.m. 19 juni 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

Tegoedbon gedekt door verzekeraar bij afgelasting van pakketreis.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220467

 

 

 

 

Vanaf 20 maart 2020.

T.e.m. 19 juni 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

Terugbetaling van het toegangsticket of tegoedbon bij afgelasting van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220466

 

 

 

Vanaf 20 maart 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2

Soepeler regime voor het op de markt brengen van handalcoholgels met minstens 70% alcohol.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220465

 

 

 

Vanaf 18 maart 2020, 12u.

T.e.m. 5 april 2020.

BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Opgeheven door MB van 23/03/2020, BS 23/03/2020, Ed. 2.

 

Afstandsregel (ook bij openbaar vervoer).

Sluiting van winkels en handelszaken (uitz. voedingswinkels, dierenvoedingszaken, apotheken, krantenwinkels, tankstations en levering brandstoffen, kappers).

Restricties in kapperszaken en warenhuizen.

Voedingswinkels mogen open zijn tussen 7u en 22 u.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.

Verbod op markten (uitz. voedingskramen in gebieden zonder commerciële infrastructuur).

Verbod op kortingsacties en solden.

Sluiting van inrichtingen in culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten.

Verbod op terrasmeubilair bij horeca.

Verplicht telethuiswerk bij niet-essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is.

Indien mogelijk telethuiswerk bij essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is (+ lijst van essentiële bedrijven).

Verbod op samenscholingen (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonies, buitenwandeling of fysieke activiteiten gezinsleden + ev. 1 andere persoon).

Verbod op activiteiten van erediensten.

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Afstandsonderwijs aan hogescholen en universiteiten.

Verbod op niet-essentiële reizen.

‘Blijf-in-uw-kot’-plicht (uitz. voor toegelaten plaatsen en activiteiten, bankautomaat, postkantoor, medische zorg, bijstand, professionele verplaatsingen).

Afwijkingen op arbeids- en rusttijdregeling voor politie.

Sancties.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220431

 

 

Vanaf 18 maart 2020.

T.e.m. 17 september 2020.

BS 18/03/2020, Ed. 3.

Verbod op snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220432

 

 

Vanaf 13 maart 2020.

BS 13/03/2020, Ed. 2.

Afkondiging federale fase van nationaal noodplan.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220279

 

 

 

 

Vanaf 13 maart 2020.

Te.m. 17 maart 2020.

BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

 

Opgeheven door MB van 18/03/2020, BS 18/03/2020.

 

Sluiting van winkelcentra, niet-voedingswinkels en handelszaken op zaterdag en zondag (uitz. apotheken).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonie).

Sluiting van inrichtingen uit culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve of horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen). Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Verbod op activiteiten van erediensten.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

 

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220279

 

 

 

 

Vanaf 13 maart 2020.

BS 13/03/2020, Ed. 2.

Bijkomende richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220282

 

 

 

 

Vanaf 3 maart 2020.

BS 03/03/2020, Ed. 1.

Richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln219979

 

 

 

Vlaanderen

Vanaf 25 maart 2020.

T.e.m. 30 april 2020.

BS 25/03/2020.

Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.

 

Vanaf 20 maart 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

Beschermingsmaatregelen voor de besluitvormende organen (gemeenteraden).

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220477

 

 

 

Vanaf 20 maart 2020.

T.e.m. 19 juni 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

 

Toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse regering en aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220474

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220475

 

Vanaf 17 maart 2020.

T.e.m. 3 april 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 1.

Verbod op uithuiszettingen.

 

 

 

Vanaf 13 maart 2020.

T.e.m. 31 maart 2020.

BS 13/03/2020, Ed. 2.

Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.

Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).

Verbod op schoolreizen naar het buitenland.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220281

 

Vanaf 22 maart 2020, om 0.00u.

Zolang België en Nederland een verschillend beleid voeren inzake corona.

BS 23/03/2020, Ed. 2.

Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220578

 

Vanaf 14 maart 2020. T.e.m. 12 juni 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 1.

Forfaitaire subsidie van 2.000 euro voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten. 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Bijkomende sluitingspremie van 160 euro per sluitingsdag na 21 kalenderdagen sluiting.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220443

 

 

 

Vanaf 13 of 14 maart 2020. Tot (en met?) 4 of 19 april 2020.

BS 19/03/2020, Ed. 1.

 

verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 BS 20/03/2020, Ed. 2.

Sluiting van lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging (MB) en bepaalde revalidatie-instellingen (MB).

Beperking van toegang tot, en activiteiten van woonzorgcentra.

Beperking van toegang tot psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor personen met een handicap.

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220415

 

 

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220476

 

 

 

Vanaf 14 maart 2020.

Tot opheffing noodsituatie door Nationale Veiligheidsraad.

BS 18/03/2020, Ed. 1.

De Lijn: Vervoersbewijzen kunnen niet meer met cash geld betaald worden.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220397

 

Vanaf 19 maart 2020.

BS 18/03/2020, Ed. 1.

Invoering van een ‘coronacrisiswaarborgregeling’ voor kmo’s en grote ondernemingen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220396

 

 

 

 

 

Vanaf 16/03/2020.

BS 18/03/2020, Ed. 1.

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen).

Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220398

 

 

Brussels gewest

Vanaf 25 maart 2020.

T.e.m. 30 april 2020.

BS 25/03/2020.

Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.

 

 

Vanaf 20 maart 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

Beschermingsmaatregelen voor de besluitvormende organen (gemeenteraden).

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220477

 

Vanaf 20 maart 2020.

T.e.m. 19 juni 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

 

Toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse regering en aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220474

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220475

 

 

Vanaf 17 maart 2020.

T.e.m. 3 april 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 1.

Verbod op uithuiszettingen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220451

 

 

 

Vanaf 13 maart 2020.

T.e.m. 31 maart 2020.

BS 13/03/2020, Ed. 2.

Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.

Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).

Verbod op schoolreizen naar het buitenland.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220281

 

Franse Gemeenschap/Waals Gewest

Waals gewest.

Vanaf 26 maart 2020.

BS 26/03/2020, Ed. 2

Opheffing van het tijdelijk verkeersverbod in de bossen wegens Afrikaanse varkenspest, maar invoering van extra veiligheidsmaatregelen (o.m. opleiding bioveiligheid) omwille van corona.

 

 

Waals gewest.

Vanaf 23 maart 2020.

T.e.m. 22 april 2020.

BS 26/03/2020, Ed. 2.

Openbare besturen vergaderen en beslissen per video- of teleconferentie.

 

 

Vanaf 16 maart 2020.

BS 25/03/2020.

Schorsing van de rijopleidingen en van de examens voor het behalen van een rijbewijs.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220615

 

Waals gewest.

Vanaf 14 maart 2020.

T.e.m. 12 juni 2020.

BS 23/03/2020, Ed. 2.

Compensatievergoeding van 5.000 of 2.500 euro voor ondernemingen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220575

 

 

 

 

Waals gewest.

Vanaf 18 maart 2020.

T.e.m. 30 juni 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

Geen onderbreking van leveringen van gas en elektriciteit bij personen met budgetmeter. Geen plaatsing van nieuwe budgetmeters.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220473

 

 

Waals gewest.

Vanaf 19 maart 2020.

T.e.m. 18 april 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

Overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen om de continuïteit van de openbare dienstverlening te kunnen verzekeren.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220472

 

 

 

 

Waals gewest.

Vanaf 19 maart 2020.

T.e.m. 5 april 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Opschorting van alle beslissingen tot uithuiszetting.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220471

 

 

 

 

Waals gewest.

Vanaf 18 maart 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Opschorting van alle dwingende termijnen in decreten en besluiten van de Waalse regering. Ook inzake de overgedragen bevoegdheden (OB).

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220469

 

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220470

 

 

 

 

 

 

Waals gewest.

Vanaf 19 maart 2020.

BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

De Waalse regering maakt extra budget vrij.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220468

 

Franse Gemeenschap.

Vanaf 21 maart 2020.

T.e.m. 20 september 2020, ten laatste.

BS 20/03/2020, Ed. 1.

Toekenning van bijzondere machten aan de Franse Gemeenschapsregering.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220445

 

 

 

Waals Gewest.

Vanaf 18 maart 2020.

T.e.m. 8 juni 2020.

BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Toekenning van bijzondere machten aan de Waalse regering.

Ook inzake de overgedragen bevoegdheden.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220433

 

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220434

 

 

 

 

Franse Gemeenschap.

Vanaf 14 maart 2020.

T.e.m. 3 april 2020.

BS 17/03/2020, Ed. 1.

Afstandsonderwijs in universiteiten, hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Indien niet mogelijk, worden de lessen geschorst (uitz. stages).

Verbod op activiteiten van organisaties voor de jeugd (+ uitz. i.k.v. hulpverlening).

Verbod op sportactiviteiten binnen en buiten (uitz. voor topsportcentra).

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220347

 

 

 

Franse Gemeenschap.

Vanaf 14 maart 2020.

T.e.m. 3 april 2020.

BS 17/03/2020, Ed. 1.

Restricties op buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220346

 

 

 

 

Waals Gewest.

Vanaf 13 maart 2020.

BS 13/03/2020, Ed. 2.

Indien mogelijk telewerk voor Waalse ambtenaren (uiterlijk vanaf 16 maart).

Extra bescherming voor contractuele ambtenaren die getroffen worden door het coronavirus.

Recht op onbezoldigd verlof om dwingende redenen van familaal belang van onbepaalde duur.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220280

 

 

 

 

 

Europese Unie

Vanaf 26 maart 2020.

Pb. C99I, 26/03/2020.

De Commissie vraagt om de screening van buitenlandse investeringen vervroegd toe te passen om een uitverkoop van Europese bedrijven n.a.v. corona te vermijden.

 

 

Vanaf 25 maart 2020.

Pb. L91, 25/03/2020.

 

De ECB trekt extra geld uit voor de financiële markten en bedrijven.

 

 

Pb. C96I, 24/03/2020.

Voorschriften voor gezondheidschecks op werknemers uit de vervoerssector bij het oversteken van de grens.

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220600

 

Vanaf 23 maart 2020.

T.e.m. 22 april 2020.

 Pb. L88I, 24/03/2020.

De Raad stapt over op schriftelijke besluitvorming wegens in- en uitreisverboden in de meeste EU-lidstaten.

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220599

 

 

 

Vanaf 8 april 2020.  

 

Pb. L82I, 19/03/2020.

Aanleggen van medische voorraden tegen ebola- en Covid-19-virus i.k.v. rescEU – de Europese pool voor de civiele bescherming.

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220456

 

 

 

Vanaf 18 maart 2020.

 

Pb. C89I, 18/03/2020.

Uitgebreide richtsnoeren voor passagiers die per vliegtuig, trein, bus, touringcar of schip reizen en waarvan de reis geannuleerd werd of vertraging opliep.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220405

 

Vanaf 16 maart 2020.

 

Pb. L79I, 16/03/2020.

Rectificatie, Pb. L84, 20/03/2020.

Versoepeling van de conformiteits- en markttoezichtprocedures voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220349

 

 

 

Vanaf 16 maart 2020

Pb. C86I, 16/03/2020.                                                                     

Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220350

 

 

 

Vanaf 16 maart 2020.

Pb. C86I, 16/03/2020.

Voorlopig geen Europese controles ter plaatse meer bij importeurs, exporteurs, handelaars,.... Alternatieve procedure.

 

 

 

 

Vanaf 15 maart 2020.

T.e.m. 26 april 2020.

Pb. L77I, 15/03/2020.

Restricties op uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (vergunningsplicht). Deze restricties gelden niet voor de EVA-landen.

 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln220505

 

 

 

  639