OVB reageert op uitzending Telefacts

De Orde van Vlaamse Balies reageert op de uitzending van Telefacts, waarin echtscheidingsadvocaten voorgesteld worden als geldwolven die aansturen op een vechtscheiding, zodat voor hen de kassa rinkelt. De OVB is daar niet mee opgezet, en wijst op de verschillende inspanningen die de overheid en de advocatuur zelf al jaren leveren om bemiddeling ingang te doen vinden. OVB-voorzitter Dominique Matthys: ‘Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de communicatie met de cliënt en ook de deontologie is zeer belangrijk. […] Ik bespreek de bevindingen van de uitzending op de volgende vergadering met de stafhouders van de 14 Vlaamse balies.’

TelefactsTelefacts pakte uit met een uitzending over de rol van de advocaat bij (v)echtscheidingen. Een mannelijke en een vrouwelijke journalist gingen op bezoek bij verschillende advocaten voor hun zogezegde echtscheiding. Slechts één advocaat gaf transparante informatie over de kosten en de erelonen. De meeste andere advocaten leken aan te sturen op een vechtscheiding, en gaven tips om de bankrekeningen al leeg te maken, bankuittreksels te kopiëren en een verrassingsaanval voor te bereiden.


Het imago van de advocaat besmeurd, kon de Orde van Vlaamse Balies niet anders dan reageren op de uitzending. Ze betreuren het dat ‘door veralgemening en door aanwending van cijfergegevens waarvan de bron niet kan worden geverifieerd een vertekend beeld in de uitzending wordt opgehangen van de wijze waarop advocaten met cliënten in echtscheidingszaken omgaan.’

De OVB wijst ook op het feit dat er zowel vanuit de overheid als vanuit de advocatuur zelf al jaren inspanningen worden geleverd om bemiddeling ingang te doen vinden, of andere vormen van alternatieve geschillenregeling. ‘Een echtscheiding is echter een delicate zaak en is bij elke cliënt anders. De manier waarop de echtscheiding verloopt, hangt van zoveel verschillende factoren af: het huwelijkscontract, aanwezigheid van kinderen, de reden van de echtscheiding, de verstandhouding tussen de partners enz,’ zo stellen ze.


Ze benadrukken dat de advocaat bij elke nieuwe zaak de dienstenwet moet volgen. Die schrijft voor welke informatie de advocaat moet meedelen aan de cliënt. Het is ook de plicht van de advocaat om de cliënt te wijzen op een aantal mogelijke pistes die de tegenpartij kan ondernemen en hoe hij zich daarop kan voorbereiden.


Dominique Matthys, kersvers voorzitter van de OVB, voegt er nog aan toe: ‘Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de communicatie met de cliënt en ook de deontologie is zeer belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat de grote meerderheid van de advocaten die familierecht uitoefenen eerst zullen nagaan of een echtscheiding door onderlinge toestemming mogelijk is. We hebben de boodschap ontvangen dat sommige advocaten niet genoeg verzoenend optreden en niet transparant genoeg zijn, ondanks de wettelijke verplichtingen. In elk geval bespreek ik de bevindingen van de uitzending op de volgende vergadering met de stafhouders van de 14 Vlaamse balies.’

Gepubliceerd op 04-09-2014

  111