Nieuwjaarstoespraak Orde van Vlaamse Balies: over nieuwe technologieën en andere toekomstuitdagingen

In het Koloniënpaleis in Tervuren vond maandag 25 januari 2016 de nieuwjaarsreceptie van de Orde van Vlaamse Balies plaats. Dominique Matthys, voorzitter van de Orde, sprak in zijn nieuwjaarstoespraak over de vier grote beroepsuitdagingen voor de nabije toekomst: overleven in een vrije juridische markt, kwaliteitsbewaking, een rol spelen bij de alternatieve geschillenregeling, collectief investeren in de digitale revolutie.

Om te overleven in een vrije juridische markt moeten advocaten ernaar blijven streven om zich te onderscheiden. Dat kan volgens Matthys door de eigen waarden hoog in het vaandel te dragen, zoals onafhankelijkheid, absolute partijdigheid, beroepsgeheim, kiesheid en rechtschapenheid.

Daarnaast moet de advocaat zich ook blijven bijscholen. Niet louter juridisch-technisch, maar ook organisatorisch en op ethisch-deontologisch vlak. 'Als er in Vlaanderen al te veel advocaten zijn, dan moet een strenge kwaliteitsbewaking ervoor zorgen dat er enkel plaats is aan de balie voor wie voldoet aan die kwaliteitseisen,' besloot Matthys.

Het is belangrijk dat de advocaat daar een rol blijft spelen bij de alternatieve geschillenregeling. Een advocaat beschikt daarvoor niet alleen over de juiste kennis, maar hij kan vooral volledig onafhankelijk een oplossing zoeken voor hedendaagse problemen van de burger.

Tot slot staat het beroep voor een ware digitale revolutie. Die manier van werken vereist collectieve investeringen in nieuwe technologieën.

KoloniënpaleisTervurenOok professor doctor Koen Lenaerts, president van het Europees Hof van  Justitie in Luxemburg, nam het woord. Hij had het over de enorme invloed van het Europees recht op het nationaal recht: 'Het Europees recht is geen rechtstak, het is een bron van recht.'

Gepubliceerd op 26-01-2016

  76