Nieuwe voorzitter SAM-TES: ‘Begin 2018 hebben de gerechtsdeurwaarders een ombudsdienst’

Sinds september heeft SAM-TES, het juridisch-maatschappelijk kenniscentrum voor de gerechtsdeurwaarders, een nieuwe voorzitter: Patrick Dumortier. De Juristenkrant vroeg hem hoe de toekomst van de gerechtsdeurwaarders eruit ziet: ‘We moeten volledig inzetten op digitalisering. En ons contact met de burger is essentieel.’

Gepubliceerd op 23-11-2017

Annelien Keereman
Redacteur De Juristenkrant
voorzitter-17
(c) Wouter Van Vaerenbergh

Begin oktober meldde Het Laatste Nieuws dat minister van Justitie Geens met aandrang had gevraagd een ombudsdienst op te richten.

Patrick Dumortier: ‘Die zal er komen in het voorjaar van 2018. De Nationale Kamer heeft de noodzaak van een ombudsdienst ingezien en heeft ons als maatschappelijk kenniscentrum gemandateerd om die uit te bouwen. Maar we zijn daar niet pas mee van start gegaan omdat de minister dat gevraagd heeft, we zijn er al langer mee bezig. Uit brainstormsessies in 2015 - informatiesessies waarbij het publiek van gerechtsdeurwaarders stellingen beantwoordt - bleek al dat de zaal daar grote voorstander van was. De erkenningsprocedure bij de FOD Economie wordt gestart, op dit moment zijn we met hen aan het kijken wat er eventueel nog moet aangepast worden in de documenten en reglementen die we ingediend hebben. Volgens de wet moet een ombudsdienst enkel optreden voor zijn eigen klanten, in ons geval de schuldeisers, maar we nemen er ook de schuldenaars bij. Naar ons aanvoelen zullen het eerder de schuldenaars zijn die met de ombudsdienst contact zullen opnemen dan de schuldeisers.’

Was de hervorming van het statuut dan grondig genoeg, als de minister nu opnieuw het statuut aanhaalt?

‘Het nieuwe statuut zit vol maatregelen om misbruik aan te pakken. Zo is er een strengere en objectievere benoemingsprocedure. Wie gerechtsdeurwaarder wil worden, moet eerst twee jaar stage lopen, deelnemen aan een vergelijkend examen om kandidaat-gerechtsdeurwaarder te worden en vervolgens minstens vijf jaar als kandidaat-gerechtsdeurwaarder werken alvorens te mogen deelnemen aan de benoemingsprocedure voor titularis-gerechtsdeurwaarder. Daarnaast heeft de Nationale Kamer onder andere de regelgeving in verband met de derdenrekeningen verscherpt en de controles opgedreven. Sinds 2014 moeten gerechtsdeurwaarders ook verplicht permanente vorming volgen. Dat was een diepgaande hervorming en het vergt tijd om alles daarop aan te passen, daar zijn we de afgelopen jaren volop mee bezig geweest.’

De advocatuur had indertijd best wel wat kritiek op de IOS-procedure. Is die wat gaan liggen?

'We kunnen hand in hand gaan met de advocatuur, het kan een positief verhaal zijn voor iedereen. De advocaat is de eerste partij die de cliënt ziet als hij een factuur wil laten invorderen, of het nu via de gerechtelijke weg of via de IOS-procedure is, betwist of onbetwist. De IOS is een winwin-situatie, door de beperkte kosten voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. De advocatuur zou het misschien nog wat meer mogen promoten, hun cliënten aanporren om meer van de IOS-procedure gebruik te maken. Zeker voor kleine bedragen is het een voordeel om via de IOS in te vorderen.’

  808