Nieuwe regels vanaf 1 mei 2016

1 meiWe zetten voor u een aantal regels op een rijtje die veranderden op 1 mei 2016. Zo actualiseerde de wetgever het sociaal strafwetboek, is een gepersonaliseerde nummerplaat voortaan dubbel zo duur, en zijn het elektronisch toezicht en de probatie vanaf nu autonome straffen.


 

Wetgever actualiseert Sociaal Strafwetboek
Een wet van 29 februari 2016 actualiseert het Sociaal Strafwetboek en bundelt diverse bepalingen van sociaal strafrecht.
Dat is nodig want na de goedkeuring en de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 zijn er heel wat wetteksten aangenomen die een aanpassing van het Sociaal Strafwetboek vereisen. Waar nodig voert de wetgever ook technische correcties door.
De bedoeling is om te komen tot een geactualiseerd Sociaal Strafwetboek, ‘alvorens een aantal fundamentele vraagstukken in de komende periode aan te pakken’. De nieuwe wet is dus zeker geen eindpunt, zo klinkt het in het bijhorend commissieverslag . (Wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht, BS 21 april 2016)


Gepersonaliseerde nummerplaat voortaan dubbel zo duur
Vanaf 27 november kost een gepersonaliseerde nummerplaat 2.000 euro. Dubbel zo veel als vandaag. Ook de kostprijs van andere nummerplaten en kentekenbewijzen stijgt. Zij het minder spectaculair.
De hogere tarieven moeten de kosten van de Dienst Inschrijving Voertuigen en partner bPost beter dekken. (Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 17 november 2015.) 


Elektronisch toezicht en probatie voortaan autonome straffen
De twee nieuwe autonome straffen – het elektronisch toezicht en de probatie – zullen in werking treden op 1 mei 2016. Dat was al duidelijk geworden na eerdere wetwijzingen, maar de tweede Potpourri-wet zorgt voor de laatste aanpassingen om die inwerkingtreding mogelijk te maken.
De wetgever maakt van de gelegenheid gebruik om de procedures verder te verfijnen. Tijdens de interministeriële conferenties tussen de gefedereerde entiteiten en de federale Staat over de communautisering van de justitiehuizen zijn immers een aantal (praktische) issues gerezen. Die bevoegdheidsoverdracht zorgde in het verleden trouwens al voor uitstel. De gemeenschappen hadden meer tijd nodig dan initieel geschat om hun diensten voor te bereden op de werklast die zowel het elektronisch toezicht als de probatie met zich meebrengt. (Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. ( art. 42-58 Potpourri II ))


Vlaanderen vernieuwt subsidies voor internationaal ondernemen
Flanders Investment & Trade (FIT) kent subsidies toe aan Vlaamse kmo’s, grote ondernemingen, ondernemersorganisaties en gemengde kamers van koophandel voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen. De Vlaamse Regering heeft de subsidieregels hervormd. De nieuwe regels gelden vanaf 1 mei 2016. (Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen, BS 27 april 2016.)


 

Gepubliceerd op 03-05-2016

  49