Nieuw competentieprofiel adjunct-directeur na hervorming IGO

IGOJustitieminister Koen Geens komt met een nieuw competentieprofiel voor de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO). Dat was nodig na de hervorming vorig jaar. Daarbij werd de samenstelling, werking en organisatie van het instituut drastisch gewijzigd naar aanleiding van de gerechtelijke hervorming.

Sindsdien wordt niet meer gewerkt met ‘afdelingen’. Dat was volgens de wetgever efficiënter. De opleidingen voor magistraten en personeelsleden van de rechterlijke orde werden immers steeds vaker samen georganiseerd. Door de afschaffing van de afdeling ‘magistraten’ en de afdeling ‘personeelsleden rechterlijke orde’ verdwenen ook de 2 afdelingsposten van adjunct-directeur. De directeur van het IGO wordt sinds kort nog maar bijgestaan door één adjunct.


Uit het competentieprofiel dat minister Geens voor de functie heeft opgesteld, blijkt alvast dat deze persoon:

  • relevante ervaring heeft met betrekking tot opleiding en ontwikkeling, competentiebeheer en kennisbeheer;
  • over een basiskennis van didactische en pedagogische beginselen beschikt;
  • ervaring heeft in managementtechnieken in human resources;
  • begrip heeft van de organisatie van de ontwikkeling van personeel, opleiding en stages in de schoot van de magistratuur en van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde;
  • een uitgebreide kennis heeft van het recht en in het bijzonder de rechterlijke organisatie;
  • over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt;
  • beschikt over een collegialiteits- en groepsgevoel;
  • de kwaliteiten heeft die het hem mogelijk maken het instituut naar buiten toe te vertegenwoordigen.

Het MB van 3 november 2015 treedt in werking op 22 november, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het MB van 10 juli 2008 met de oude profielen wordt opgeheven.

Laure Lemmens

Bron: Ministerieel besluit van 3 november 2015 tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, BS 12 november 2015.

www.igo-ifj.be/nl

Gepubliceerd op 13-11-2015

  89